Ginekomastia

ginekomastiaGinekomastia – to powiększenie piersi u mężczyzny, zjawisko to jest często przyczyną kompleksów. Inaczej zwane lipomastia.

Gruczoły piersiowe są największymi, parzystymi gruczołami skórnymi występującymi w organizmie człowieka. Pełnemu rozwojowi ulegają tylko u kobiet. U mężczyzn zaś pozostają narządem szczątkowym. Ich strukturę stanowią przede wszystkim tkanka gruczołowa oraz tkanka tłuszczowa, która zazwyczaj decyduje o wielkości piersi. Część gruczołowa zbudowana jest z płatów, te zaś dzielą się na płaciki.

Czym jest i jak powstaje ginekomastia?

Ginekomastia jest schorzeniem dotykającym mężczyzn w różnych grupach wiekowych. Polega na patologicznym powiększeniu jednej lub obu piersi. Można wyróżnić trzy zasadnicze rodzaje w zależności od tego, która tkanka budująca pierś uległa przerostowi. Pierwszą z nich jest ginekomastia właściwa, czyli gruczołowa. Charakteryzuje się ona nadmiernym przyrostem tkanki gruczołowej.

O ginekomastii tłuszczowej, czyli inaczej lipomastii mówi się wtedy, kiedy powiększenie piersi następuje na skutek nadmiernego zwiększenia objętości tkanki tłuszczowej. Istnieje także typ mieszany, w którym zarówno gruczoł jak i tkanka tłuszczowa występują w nadmiarze. Inny podział ginekomastii uwzględnia wiek wystąpienia zaburzenia.

Według niego wyróżnia się ginekomastię dojrzewaniową, ujawniającą się u chłopców w wieku 13-14 lat, ginekomastię u mężczyzn dojrzałych, która może wystąpić na różnorodnym tle (przetrwała, idiopatyczna, hormonalna czy też objawowa), oraz ginekomastię okresu starzenia (objawowa lub hormonalna).

Podstawą mechanizmu tworzenia się ginekomastii jest zaburzenie stosunku aktywności estrogenów do testosteronu, na korzyść tych pierwszych. Przewaga aktywności estrogenów powoduje zmiany metaboliczne charakterystyczne dla żeńskiego organizmu. Tkanka tłuszczowa ulega redystrybucji przyjmując rozmieszczenie charakterystyczne dla kobiet.

Dochodzi też do pobudzania przyrostu tkanki gruczołowej w sutkach, czego efektem jest ich powiększenie. Do takiego stanu rzeczy może dochodzić w przypadku nadmiernej produkcji estrogenów, zmniejszonej produkcji testosteronu lub z połączenia obu tych mechanizmów. Przyczyny tych zaburzeń zostały omówione poniżej.

Przyczyny ginekomastii

Z uwagi na fakt, że mechanizm powstawania ginekomastii jest wielopłaszczyznowy, jej przyczyny można pogrupować według określonego schematu. Pierwszą grupą czynników prowadzących do wystąpienia tego objawu są sytuacje prowadzące do zwiększonego stężenia aktywnego metabolicznie estradiolu we krwi, kiedy występuje on w znaczącej przewadze do testosteronu.

Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w okresie dojrzewania płciowego, w niektórych nowotworach jąder, a także w niektórych zaburzeniach endokrynologicznych. Poza tym może do niej prowadzić spowolnienie metabolizmu estrogenów obserwowane w przypadku upośledzenia funkcji wątroby i nerek.

Drugą płaszczyzną zaburzeń stosunku estrogenów do testosteronu jest miejscowa pozagonadalna nadprodukcja estrogenów spowodowana zwiększoną, lokalną aktywnością aromatazy – enzymu kluczowego dla powstawania tych hormonów.

Synteza ta odbywa się przede wszystkim w tkance tłuszczowej, tak więc ma ona istotne znaczenie przede wszystkim u osób otyłych. Rolę odgrywa również mechanizm drugostronny, polegający na zwiększonej wrażliwości gruczołu sutkowego na działanie estrogenów, na przykład wskutek nadekspresji receptora estrogenowego na powierzchni komórek gruczołowych.

Ponadto do ginekomastii może prowadzić nie tylko obniżenie poziomu testosteronu (na przykład w niektórych nowotworach), ale zablokowanie receptora androgenowego, na który oddziałuje testosteron czy to przez stosowanie niektórych leków (na przykład niektóre leki kardiologiczne, moczopędne), czy to na skutek wrodzonego defektu tego receptora.

Ginekomastia – Wskazania do leczenia

Wskazania do leczenia ginekomastii są łatwe do spełnienia. Prowadzi się je u mężczyzn, u których wykluczono istnienie chorób psychicznych. Zabieg przynosi najlepsze efekty u osób młodych, u których skóra piersi jest elastyczna i posiada prawidłowe napięcie.

Ginekomastia zabieg

         Leczenie ginekomastii jest to stosunkowo bezpieczne. Wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym bądź ogólnym w zależności od jego rozległości. Przebieg procedury zależy od rodzaju tkanki powodującego objaw. W przypadku lipomastii wystarczającym rozwiązaniem jest przeprowadzenie zabiegu odsysania tłuszczu – liposukcja.

Nacięć skóry dokonuje się najczęściej w fałdzie podpiersiowym, dzięki czemu ewentualne blizny pozostają niewidoczne. W przypadku konieczności usunięcia tkanki gruczołowej stosuje się metody chirurgiczne. Nacięcia, przez które usuwany jest nadmiar tkanki gruczołowej, dokonuje się najczęściej na granicy otoczki brodawki sutkowej. W przypadku budowy mieszanej możliwe jest łączenie tych dwóch metod.

Przed przeprowadzeniem każdego zabiegu należy przeprowadzić szczegółowy wywiad lekarski z uwzględnieniem współistniejących chorób i wykluczeniem ewentualnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia, a także do ewentualnego znieczulenia. Konieczne jest też dokładne badanie fizykalne, w tym badanie piersi, które pozwala na zaplanowaniu dokładnego zakresu zabiegu i indywidualizacji terapii.

Sama procedura trwa około 1,5-2 godziny. Po jej przeprowadzeniu konieczne jest pozostanie w klinice przez jedną dobę celem obserwacji. Przez  miesiąc po zabiegu należy nosić specjalną odzież uciskową – kamizelkę. Po tym czasie zazwyczaj następuje powrót do codziennej aktywności.

Możliwe powikłania

Jak każdy zabieg chirurgiczny, usunięcie ginekomastii niesie za sobą ryzyko powikłań. Należą do nich przede wszystkim możliwość krwawienia, zaburzenia gojenia się rany, jej zakażenie. Ponadto należy pamiętać, że im większe piersi tym większe ryzyko powstawania blizenek oraz nierówności w miejscach po usuniętej tkance (dlatego konieczne jest noszenie odzieży uciskowej i wykonywania masaży limfatycznych po zabiegu liposukcji).

U kogo przeciwwskazany?

Zabieg usunięcia ginekomastii jest przeciwwskazany u ludzi chorych na ciężkie choroby przewlekłe (np. cukrzyca czy choroby serca). Nie należy go też przeprowadzać od razu u osób z otyłością. Te osoby przede wszystkim powinny zacząć walkę z ginekomastią od redukcji masy ciała, co niejednokrotnie jest w stanie całkowicie wyeliminować problem.

Ginekomastia Poznań cena

całkowity koszt zabiegu wynosi 4000zł.

Zabieg jest wykonywany po wcześniejszej konsultacji w naszym gabinecie.

Top