Poznań ul. Promienista 132/1
pon-pt: 11:00-19:00

Rumień na twarzy


Rumień na twarzy – można łagodzić zabiegami kosmetologicznymi np. PCA Skin

rumień na twarzy

Rumień na twarzy

Czym jest i jak powstaje rumień?

Rumień na twarzy (łacińska nazwa erythema) nie jest chorobą samą w sobie, natomiast jest jednym z najczęstszych objawów spotykanych w dermatologii. Bezpośrednim mechanizmem jego powstawania jest rozszerzenie naczyń włosowatych w obrębie twarzy, co skutkuje zwiększonym napływem krwi do nich. W rezultacie dochodzi do lokalnego zaczerwienienia twarzy. Rumień może być zarówno przejściowy jak i stały.

Istnieje wiele przyczyn powstawania rumienia na twarzy. Mogą być zarówno miejscowe jak i ustrojowe. Do przykładowych schorzeń mogących się objawiać wystąpieniem rumienia należą infekcje, choroby alergiczne, choroby autoimmunologiczne, choroby naczyń krwionośnych i wiele innych.

Czym jest i skąd się bierze promieniowanie lasera?

Laser jest to wysoce specjalistyczne urządzenie emitujące promieniowanie laserowe. Jest to fala elektromagnetyczna powstała dzięki zaistnieniu tak zwanego zjawiska emisji wymuszonej. Długość fali może być różna i mieścić się zarówno w spektrum podczerwieni, jak i ultrafioletu czy światła widzialnego.

Wykazuje dużą moc promieniowania oraz gęstość energii. Ponadto wykazuje silne skupienie i spójność wiązki, a także niewielkie jej odchylenie od równoległości.

Istnieją różne rodzaje laserów, a także różnorodne ich klasyfikacje. Dzieli się je więc ze względu na emitowaną długość fali (a co za tym idzie zakres emitowanego światła), moc, czy też środka czynnego. Lasery mają bardzo szerokie zastosowanie w dzisiejszym świecie w wielu dziedzinach, między innymi
w elektronice, technologii wojskowej, czy też medycynie.

Oddziaływanie lasera na tkanki i jego rola w leczeniu rumienia twarzy

Oddziaływanie lasera na naczynia krwionośne opiera się na zjawisku tak zwanej fototermolizy selektywnej. Polega ono na wybiórczym niszczeniu danych struktur na skutek działania ciepła powstałego poprzez pochłanianie przez tkanki energii świetlnej.

Strukturę, która ma ulec zniszczeniu określa się przez dobór odpowiedniej długości fali promieniowania laserowego. Komórki organizmu zawierają tak zwane chromofory, czyli białka odpowiadające za pochłanianie fali o określonej długości.

W przypadku zabiegu zamykania naczyń krwionośnych, rolę chromoforu pełni hemoglobina. Absorbuje ona energię świetlną przekształcając ją w ciepło. Powoduje ona wyparowanie wody z krwi, a także rozpad ścian naczyń krwionośnych.

Następnie, na drodze fizjologicznych procesów ulegają one „pożarciu” przez makrofagi, czyli komórki odpowiadające za usuwanie niechcianych struktur z organizmu. Efektem tego jest praktycznie natychmiastowa likwidacja niechcianych defektów skórnych pod postacią pajączków naczyniowych.

Optymalny rezultat przy dużej precyzji udaje się otrzymać dzięki wykorzystaniu zjawiska podwójnego filtrowania. Dzięki niemu możliwy jest dobór pożądanej długości fali umożliwiające minimalizację oddziaływania na tkanki otaczające.

Rumień twarzy – Na czym polega specyfika lasera żółtego?

Laser żółty określa barwę promieniowania laserowego, jaka występuje przy długości fali 577 nanometrów. Jest to wartość, przy której obserwujemy najwyższe powinowactwo absorpcji fali laserowej przez hemoglobinę. Oznacza to, że przy długości fali charakteryzującej laser żółty, jego pochłanianie przez hemoglobinę jest najbardziej efektywne.

Gwarantuje to najwyższą możliwą skuteczność zamykania naczynek krwionośnych przy jednoczesnej minimalnej bolesności oraz maksymalnym bezpieczeństwie. Wynika to z faktu, że im lepsza jest absorpcja światła lasera przez hemoglobinę, tym mniej energii potrzeba żeby osiągnąć optymalny rezultat zabiegu.

Zabieg usuwania rumienia twarzy przy pomocy lasera żółtego charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem i bardzo niewielką bolesnością. Z uwagi na brak konieczności znieczulenia ogólnego, zabieg nie wymaga hospitalizacji ani opieki anestezjologa. Przed zakwalifikowaniem pacjenta do zabiegu konieczna jest konsultacja lekarska celem określenia, czy istnieją ewentualne przeciwwskazania do przeprowadzenia procedury.

Z uwagi na niewielką bolesność zabiegu, często nie ma konieczności stosowania jakiegokolwiek znieczulenia, jednak u osób z wysoką wrażliwością na ból istnieje możliwość zaaplikowania kremu ze środkiem anestetycznym. Następnie lekarz przykłada głowicę urządzenia i oddziałuje wiązką promieniowania laserowego, co powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych przeznaczonych do likwidacji.

Usuwanie uszkodzonych struktur odbywa się na drodze fizjologicznych procesów zachodzących w organizmie. Zmiany ulegają początkowo zblednięciu, następnie całkowicie zanikają i po upłynięciu maksymalnie 2 tygodni od zabiegu nie ma po nich śladu. W rezultacie dochodzi do wycofania się objawu rumienia twarzy.

Rumień twarzy – o czym warto pamiętać

Po zabiegu mogą pojawiać się niewielkie powikłania pod postacią obrzęków, a nawet pęcherzyków o małym nasileniu. Objawy te zazwyczaj ustępują samoistnie w ciągu kilku dni.

Należy odpowiednio dbać o skórę po przeprowadzonym laserowym leczeniu rumienia twarzy. Przez około 4-6 tygodni należy stosować kremy z filtrem o wysokim współczynniku ochrony (SPF 50+). Ponadto konieczne jest unikanie bodźców mogących prowadzić do rozszerzania się naczyń (np. wysokie temperatury czy alkohol).

Ilość zabiegów określana jest indywidualnie i zależy od predyspozycji, liczby, wielkości zamykanych naczyń, a także głębokości, na której są położone. Zazwyczaj przeprowadza się od 1 do 5 zabiegów. Odstęp między poszczególnymi sesjami to co najmniej 3 tygodnie, nie może jednak przekraczać 6 tygodni.

Bardzo skuteczne są zabiegi PCA skin

PCA Skin zabieg

PCA Skin zabieg

Rumień na twarzy Poznań

5/5 - (9 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530