wyszukiwanie medycyna estetyczna estetyncza Poznań

Cystoskopia – badanie pęcherza


Cystoskopia to endoskopowe badanie dróg moczowych.

Jest to jedno częstszych badań wykonywanych przez urologa

Cystoskopia pozwala bezpośrednio ocenić śluzówkę cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz pobrać wycinek do badania histopatologicznego.

Przy użycie giętkiego i jednorazowego endoskopu badanie jest bardzo bezpieczne i bezbolesne.

cystoskopia
Data aktualizacji: 2023-03-21 11:35:12

Cystoskopia

Wiele schorzeń urologicznych wymaga bezpośredniego zbadania pęcherza moczowego. Badanie wykonuje urolog.

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU), European Association of Urology (EAU) oraz American Urology Association (AUA), dolegliwości takie jak:

• krwiomocz
• krwinkomocz
• częstomocz
• parcia naglące
• nietrzymanie moczu
• ból pęcherza moczowego i cewki moczowej
• osłabiony strumień moczu
• nawracające zakażenia układu moczowego,
wymagają dokładnej diagnostyki, wykraczającej poza badania laboratoryjne czy utrasonograficzne (USG).

W tych przypadkach Pacjenci wymagają wykonania cystoskopii przezcewkowej. Badanie to polega na wprowadzeniu specjalnego endoskopu przez cewkę moczową – do światła pęcherza.

Cystoskopia – W zależności od wykorzystanego endoskopu, badanie można podzielić na:

• cystoskopię sztywną, która polega na wprowadzeniu przez cewkę do pęcherza moczowego szerokiego i sztywnego endoskopu. Ze względu na dosyć dużą traumatyczność badanie to powoduje duży dyskomfort i ból u pacjentów.
• cystoskopię giętką, która polega na wprowadzeniu przez cewkę do pęcherza moczowego cienkiego i giętkiego endoskopu.

Giętki cystoskop jest znacznie cieńszy od stosowanych do tej pory cystoskopów sztywnych (średnica giętkiego cystoskopu to 5,4 mm [18 Ch], natomiast cystoskopu sztywnego 8 mm [24 Ch]; średnica cewki to około 8-9 mm [24-27 Ch]).

Pozwala to na dostosowanie kształtu bardzo cienkiego endoskopu do anatomii cewki moczowej, a dzięki możliwości zgięcia końcówki cystoskopu pod nawet bardzo dużym kątem umożliwia dokładne obejrzenie każdego miejsca w pęcherzu.

Dzięki mniejszej średnicy urządzenia oraz możliwości jego zginania zarówno w cewce moczowej jak i pęcherzu moczowym, zabieg cystoskopii przeprowadzany cystoskopem giętkim stanowi mniejszy uraz dla cewki moczowej, a dolegliwości bólowe i uczucie podrażnienia zgłaszane przez Pacjenta są o wiele mniejsze.

Zgodnie z rekomendacjami EAU, cystoskopia giętka jest badaniem z wyboru u mężczyzn, wymagających tej formy diagnostyki.

Cystoskopia – Przygotowanie do badania

Cystoskopia nie wymaga specjalnych przygotowań ze strony Pacjenta. Zabieg cystoskopii giętkiej wykonywany jest przez lekarza urologa w znieczuleniu miejscowym. Trwa ono przeważnie do kilkunastu minut. Po badaniu cystoskopii Pacjent może przez okres dwóch – trzech dni odczuwać pewien dyskomfort przy oddawaniu moczu.

Przebieg badania

Przed rozpoczęciem giętkiej cystoskopii Pacjent może być poproszony o opróżnienie pęcherza moczowego. Badanie odbywa się na fotelu zabiegowym w pozycji podobnej do ginekologicznej z szeroko rozłożonymi nogami opartymi na podpórkach.

W celu komfortowego i bezbólowego przebiegu procedury do cewki moczowej aplikowany jest żel poślizgowy ze środkiem znieczulającym, a dopiero potem zakładany jest sam endoskop, za pomocą którego lekarz bada wizualnie pęcherz moczowy.

Aby dokładna wizualizacja była możliwa pęcherz musi być wypełniony, a wypełnia się go przy pomocy sterylnego i klarownego płynu. Wypełnienie pęcherza sprawi, że pojawi się uczucie parcia na mocz, który oddać będzie można zaraz po zakończeniu badania.

Bezpieczeństwo cystoskopii

Cystoskopia jest badaniem inwazyjnym. Cystoskopia giętka pod względem mechanicznym jest badaniem bezpiecznym, a ryzyko uszkodzenia struktur układu moczowego jest niezwykle małe.

Powikłania po cystoskopii, które mogą się zdarzyć jest infekcja układu moczowego, a wtórnie posocznica, oraz przedłużone krwawienie po biopsji.

W celu zapobiegania infekcji konieczne może być podanie antybiotyku, a sam Pacjent powinien przyjmować po zabiegu dużo płynów, aby przepłukać pęcherz i układ moczowy.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia krwawienia na kilka dni przed cystoskopią wykonywane są badania krwi w kierunku parametrów krzepnięcia.

Potencjalnym działaniem niepożądanym po cystoskopii może być utrudnienie w oddawaniu moczu, a w takim wypadku konieczne może być tymczasowe założenie cewnika moczowego.

Po cystoskopii przez kilkanaście godzin Pacjent może odczuwać pieczenie w cewce. W celu minimalizacji tego odczucia można po zabiegu więcej pić, np. 0,5 l ciepłej herbaty na godzinę przez dwie godziny po zabiegu. Pomocny jest także ciepły prysznic lub ciepłe okłady.

Objawy groźnych powikłań. Gdyby po badaniu pojawił się ból w podbrzuszu lub w plecach, albo gdyby pojawił się wzrost temperatury lub gorączka, albo jakiekolwiek niepokojące objawy wtedy koniecznie należy skontaktować i zgłosić się do lekarza, a w godzinach nocnych lub w dniach świątecznych do najbliższego SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy).

Cystoskopia Poznań – Bezpieczeństwo mikrobiologiczne

W celu wykluczenia ryzyka przeniesienia infekcji przez sprzęt endoskopowy z Pacjenta na Pacjenta, w naszym gabinecie stosujemy sprzęt jednorazowy.

Stosujemy endoskopy aScopeTM 4 Cysto amerykańskiej firmy Ambu, światowego lidera w dziedzinie endoskopii jednorazowego użytku.

Używanie sprzętu jednorazowego oznacza, że każdy endoskop jest fabrycznie zapakowany, a jego otwarcie następuje w obecności Pacjenta, tuż przed samym badaniem.

Zapewnia to zachowanie najwyższego poziomu jałowości, a tym samym zapewnienie Choremu maksymalnego bezpieczeństwa.

Cystoskopia Poznań

Czym jest cystoskopia?

Cystoskopia jest metodą diagnostyczną powszechnie wykorzystywaną w urologii. Jest to badanie inwazyjne zaliczane do grupy tak zwanych badań endoskopowych, które polegają na wziernikowaniu narządu za pomocą światłowodowej rurki wyposażonej w kamerę, umożliwiającej również operowanie przy użyciu specjalnych narzędzi.

Do tej samej grupy badań należą dużo powszechniej znane gastroskopia, kolonoskopia, czy też bronchoskopia. Cystoskopia dedykowana jest do diagnostyki schorzeń dotyczących pęcherza moczowego. Dzięki tego rodzaju badaniu możliwe jest nie tylko uzyskanie rzeczywistego obrazu narządu, ale wykonywaniu drobnych procedur takich jak tamowanie krwawień, usuwanie polipów czy niewielkich guzów, a także wykonywania biopsji zmian umiejscowionych w ścianie pęcherza moczowego.

Jakie wyróżniamy rodzaje cystoskopii?

Ze względu na typ aparatu wykorzystywanego do przeprowadzenia cystoskopii wyróżnia się jej dwa zasadnicze typy. Pierwszym rodzajem jest tak zwana cystoskopia sztywna. Badanie to polega na wprowadzeniu do pęcherza moczowego sztywnego i dość szerokiego endoskopu. Drogą, przez którą endoskop dostaje się do pęcherza moczowego jest cewka moczowa.

Jednakże od tego rodzaju cystoskopii raczej się odchodzi, w związku z tym, iż wiąże się ona ze stosunkowo dużą traumatyzacją, a także dużym dyskomfortem i sporą bolesnością badania.

Drugim rodzajem cystoskopii jest tak zwana cystoskopia giętka. Jest to metoda nowocześniejsza i dużo chętniej stosowana. Cystoskop jest giętki i dużo cieńszy, gdyż jego średnica osiąga niewiele ponad połowę średnicy cystoskopu sztywnego. Dzięki temu badanie jest dużo bardziej komfortowe oraz bezpieczne.

Giętkość cystoskopu umożliwia jego dopasowanie się do anatomii cewki moczowej wraz z jej ewentualnymi zwężeniami, a także duże pole do manewru wewnątrz pęcherza moczowego. Dzięki temu możliwe jest dużo dokładniejsze obejrzenie jego ściany pod różnymi końcami oraz dużo większe możliwości operowania wewnątrz narządu. Jest to obecnie metoda z wyboru przede wszystkim u mężczyzn, co wynika z anatomii cewki moczowej, która u płci męskiej jest dużo dłuższa i bardziej kręta niż u kobiet.

Jak przygotować się do cystoskopii?

Zabieg cystoskopii na szczęście nie wymaga żadnego specjalistycznego przygotowania. Jedyne co, bezpośrednio przed zabiegiem lekarz zazwyczaj prosi pacjenta o opróżnienie pęcherza moczowego tak, aby zalegający mocz nie utrudniał wykonania badania, a także by nie powodował zatarcia czy zniekształcenia obrazu.

Jak wygląda cystoskopia?

Badanie cystoskopowe przeprowadzane jest na specjalistycznym fotelu przypominającym ten używany do klasycznego badania ginekologicznego, w podobnej pozycji. W pierwszej kolejności do cewki moczowej wprowadzany jest specjalistyczny żel, który ma dwa zadania.

Po pierwsze nadaje poślizg zmniejszając tarcie endoskopu o ściany cewki moczowej, przez co zabezpiecza przed jej podrażnieniem czy uszkodzeniem. Po drugie zaś żel zawiera środek znieczulający, który znacznie zmniejsza dyskomfort podczas badania.

Następnie lekarz wykonujący badanie wprowadza cystoskop przez cewkę moczową do pęcherza moczowego pacjenta, który wypełniany jest klarownym i sterylnym płynem, tak by rozciągnąć ściany narządu.

Dzięki temu możliwe jest dokładne obejrzenie ściany pęcherza moczowego kawałek po kawałku, a także ocena jej stanu oraz obecności ewentualnych zmian patologicznych takich jak polipy czy guzy. W razie konieczności, przy pomocy specjalistycznych narzędzi podczas badania możliwe jest wykonanie drobnych zabiegów, takich jak hamowanie krwawienia, założenie specjalnego cewnika do miedniczki nerkowej, usunięcie polipa, a nawet usunięcie wczesnego raka pęcherza moczowego (tak zwany TURB).

Zalecenia po cystoskopii

Bardzo ważne jest, by pacjent po zabiegu przyjmował większe ilości płynów w celu efektywnego przepłukania pęcherza moczowego. W przypadku wystąpienia pieczenia cewki moczowej, zwłaszcza podczas oddawania moczu bardzo skutecznym rozwiązaniem są ciepłe prysznice. Ponadto, niejednokrotnie konieczne okazuje się zastosowanie profilaktyki antybiotykowej zapobiegającej wystąpieniu poważnych infekcji.

Czy cystoskopia jest bezpieczna?

Z uwagi na fakt, iż cystoskopia jest badaniem inwazyjnym, jest obarczona ryzykiem powikłań. Przede wszystkim należy liczyć się z tym, że z uwagi na wypełnienie pęcherza moczowego w trakcie badania pacjent może odczuwać silną potrzebę oddania moczu. Należy zauważyć, że cystoskopia giętka jest badaniem dużo bezpieczniejszym, gdzie ryzyko wystąpienia poważnych powikłań jest dużo niższe.

Do najpoważniejszych powikłań cystoskopii należą infekcja dróg moczowych, która może być powikłana nawet urosepsą, a także przedłużające się krwawienia po biopsji. Nie są to częste powikłania, ale mogą się zdarzyć.

Jakie są wskazania do przeprowadzenia cystoskopii?

Z uwagi na to, że cystoskopia jest badaniem inwazyjnym i obarczonym ryzykiem powikłań, istnieją ściśle określone wskazania do przeprowadzenia tego badania. Są one zdefiniowane przez czołowe organizacje urologiczne, takie jak Polskie Towarzystwo Urologiczne, European Association of Urology, czy też American Urology Association.

Cystoskopia wskazania obejmują takie objawy jak krwiomocz, krwinkomocz, częstomocz, parcia naglące, nietrzymanie moczu, ból pęcherza moczowego i cewki moczowej, osłabiony strumień moczu, nawracające zakażenia układu moczowego, a także wyniki badań obrazowych (USG, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego) budzące podejrzenie obecności rozrostu w ścianie pęcherza moczowego.

Cystoskopia giętka, którą wykonujemy w naszym gabinecie polega na wprowadzeniu poprzez cewkę do pęcherza moczowego cienkiego i giętkiego endoskopu.
Zabieg wykonujemy w znieczuleniu miejscowym cewki stosując jałowy żel ze środkiem znieczulającym. Zabieg jest więc praktycznie bezbolesny.

Ile kosztuje zabieg cystoskopii?

Koszt zabiegu wynosi 2000zł
Cystoskopia – badanie pęcherza

Cystoskopia giętka

2000zł

lek.med. Włodzimierz Rosiński
5/5 - (17 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530

badanie dopplerowskie, usg doppler
Badanie dopplerowskie Poznań
botox, botox Poznań, botoks
Botox – Toksyna botulinowa
brodawki wirusowe, brodawki wirusowe usuwanie
Brodawki wirusowe
bruzdy-marionetki
Bruzdy marionetki
bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy-poprzeczne-czoła
Bruzdy poprzeczne czoła
cystoskopia
Cystoskopia – badanie pęcherza
Dermapen, dermapen Poznań, mezoterapia mikroigłowa
Dermapen 4 – Mikronakłuwanie
dermatolog, dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia
ellanse
Ellanse
endolifting Fotona
Endolifting Fotona
erelle
Erelle
Exosomy, egzosomy, Exosomes, ASCE
Exosomy ASCE – Egzosomy
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
ginekologia estetyczna
Ginekologia estetyczna
ginekomastia, lipomastia
Ginekomastia – lipomastia
gouri
Gouri – stymulator kolagenu
gumkowanie hemoroidów metodą Barrona
Gumkowanie hemoroidów
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy
Hemoroidy objawy, żylaki odbytu
hemoron
Hemoron
hydroksyapatyt wapnia, Radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
Juvelook
Juvelook, odmładzanie okolic oka
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
korekcja nosa, korekta nosa
Korekcja nosa
korekcja odstających uszu
Korekcja odstających uszu
korekcja warg sromowych, labioplastyka, przerost warg sromowych
Korekcja warg sromowych ​
krioterapia
Krioterapia
kurze łapki
Kurze łapki
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
lampa wooda
Lampa Wooda
lanluma kwas polimlekowy
Lanluma – kwas polimlekowy
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2
Laser frakcyjny CO2 Poznań
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów
laserowe obkurczanie pochwy IntimaLase
Laserowe obkurczanie pochwy
Laserowe usuwanie hemoroidów, usuwanie hemoroidów
Laserowe usuwanie hemoroidów
laserowe usuwanie przebarwień
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
laserowy lifting powiek
Laserowy lifting powiek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie bruksizmu, Jak leczyć bruksizm, bruksizm, szczękościsk
Leczenie bruksizmu – bruksizm
leczenie-chrapania
Leczenie chrapania
leczenie migreny, migrena
Leczenie migreny – migrena
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie nietrzymania moczu
Leczenie nietrzymania moczu
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
leczenie wypadania wlosów, wypadanie włosów
Leczenie wypadania włosów
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy
Leczenie żylaków odbytu
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
lifting twarzy, lifting hybrydowy
Lifting twarzy chirurgiczny
LipLase – laserowe powiększanie ust
Laserowe powiększanie ust
lipofilling, lipofilling biustu
Lipofilling
lipofilling biustu
Lipofilling biustu tłuszczem
lipomodelling
Lipomodelling
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja odsysanie tłuszczu
liposukcja podbródka, odsysanie podbródka
Liposukcja podbródka
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
lwia zmarszczka
Lwia zmarszczka
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
Nightlase – laserowe leczenie chrapania
Laserowe leczenie chrapania
o shot, powiększanie punktu g
O Shot dla Pań
obkurczanie skóry na brzuchu
Obkurczanie skóry na brzuchu
obrzezanie, obrzezanie Poznań
Obrzezanie
obwisłe ramiona, pelikany
Obwisłe ramiona – pelikany
odmładzanie dłoni
Odmładzanie dłoni
odmładzanie twarzy
Odmładzanie twarzy
okulista, okulista Poznań, okulista prywatnie poznań, okulistyka
Okulista
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
Pelleve
Pelleve, radiofrekwencja
plasma IQ
Plasma IQ
plastyka brzucha, abdominoplastyka
Plastyka brzucha
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blepharoplastyka
Plastyka powiek laserowa
podcięcie wędzidełka prącia
Podcięcie wędzidełka prącia
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiększanie piersi, sztuczne piersi, implanty piersi, duże cycki
Powiększanie piersi
powiększanie piersi tłuszczem
Powiększanie piersi tłuszczem
powiększanie ust, powiększanie ust Poznań, ile kosztuje powiększanie ust, ego lips
Powiększanie ust
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – cząsteczka młodości
przebarwienia po trądziku
Przebarwienia po trądziku
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa
Radiofrekwencja mikroigłowa
redukcja przebarwień, przebarwienia
Redukcja przebarwień
sculptra, Sculptra Poznań, kwas L-polimlekowy
Sculptra
skleroterapia, pajączki na nogach
Skleroterapia
stulejka, napletek, co to jest stulejka
Stulejka, leczenie stulejek Poznań
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
Trądzik młodzieńczy
Trądzik młodzieńczy
Trądzik różowaty
Trądzik różowaty
tropokolagen
Tropokolagen
Unoszenie brwi
Unoszenie brwi nićmi lub toksyną
urolog, urolog Poznań, urolog prywatnie
Urolog Poznań
badanie usg Poznań, usg poznań, usg brzucha, usg piersi, usg tarczycy, badanie usg piersi, badanie usg
USG Poznań – badania usg
usg twarzy
Usg twarzy, usg dermatologiczne
uśmiech dziąsłowy
Uśmiech dziąsłowy
gradówka, usunięcie gradówki
Usunięcie gradówki z powieki
usuwanie kępek żółtych
Usunięcie kępek żółtych
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie cellulitu, cellulit
Usuwanie cellulitu – cellulit
usuwanie chomików
Usuwanie chomików
usuwanie cieni pod oczami, cienie pod oczami, sińce pod oczami
Usuwanie cieni pod oczami
usuwanie kurzajek
Usuwanie kurzajek Poznań
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie podwójnego podbródka
Usuwanie podbródka
usuwanie rozstępów, rozstępy usuwanie, Jak radzić sobie z rozstępami
Usuwanie rozstępów
usuwanie worków pod oczami, wory pod oczami
Usuwanie worków pod oczami
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion
viscoderm hydrobooster
Viscoderm hydrobooster
wiotkość skóry
Wiotkość skóry
wodniak jądra
Wodniak jądra
wolumetria, wolumetria twarzy
Wolumetria twarzy
wygładzanie zmarszczek, zmarszczki pod oczami, Preparat do wygładzania zmarszczek
Wygładzanie zmarszczek
wypełnianie zmarszczek
Wypełnianie zmarszczek​
wyszczuplanie ud
Wyszczuplanie ud
zabiegi dla panów
Zabiegi dla Panów
załupek
Załupek
zmarszczki palacza
Zmarszczki palacza
żółtaki kępki żółte
Żółtaki kępki żółte
analiza składu ciała
Analiza składu ciała
badanie dopplerowskie, usg doppler
Badanie dopplerowskie Poznań
botox, botox Poznań, botoks
Botox – Toksyna botulinowa
brodawki wirusowe, brodawki wirusowe usuwanie
Brodawki wirusowe
cystoskopia
Cystoskopia – badanie pęcherza
depilacja laserowa, depilacja laserowa Poznań, epilacja laserowa, laserowe usuwanie owłosienia, depilacja laserowa cena
Depilacja laserowa Poznań
Dermapen, dermapen Poznań, mezoterapia mikroigłowa
Dermapen 4 – Mikronakłuwanie
dermatolog, dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia
dietetyk, dietetyk poznań, dobry dietetyk, porady dietetyczne
Dietetyk Poznań – Dobór diet
drenaż limfatyczny, drenaż limfatyczny poznań, masaż limfatyczny, drenaże limfatyczne
Drenaż limfatyczny manualny
endolifting Fotona
Endolifting Fotona
Exosomy, egzosomy, Exosomes, ASCE
Exosomy ASCE – Egzosomy
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
ginekologia estetyczna
Ginekologia estetyczna
ginekomastia, lipomastia
Ginekomastia – lipomastia
gumkowanie hemoroidów metodą Barrona
Gumkowanie hemoroidów
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy
Hemoroidy objawy, żylaki odbytu
hemoron
Hemoron
hydroksyapatyt wapnia, Radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
karboksyterapia
Karboksyterapia
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
korekcja warg sromowych, labioplastyka, przerost warg sromowych
Korekcja warg sromowych ​
krioterapia
Krioterapia
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
lanluma kwas polimlekowy
Lanluma – kwas polimlekowy
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2
Laser frakcyjny CO2 Poznań
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
laser q-switched
Laser Q-switched
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów
laserowe obkurczanie pochwy IntimaLase
Laserowe obkurczanie pochwy
Laserowe usuwanie hemoroidów, usuwanie hemoroidów
Laserowe usuwanie hemoroidów
laserowe usuwanie przebarwień
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie nietrzymania moczu
Leczenie nietrzymania moczu
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy
Leczenie żylaków odbytu
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
lipofilling, lipofilling biustu
Lipofilling
lipofilling biustu
Lipofilling biustu tłuszczem
lipomodelling
Lipomodelling
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja odsysanie tłuszczu
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
masaż, masaż poznań, masaż leczniczy
Masaż Poznań
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
o shot, powiększanie punktu g
O Shot dla Pań
obkurczanie skóry na brzuchu
Obkurczanie skóry na brzuchu
obrzezanie, obrzezanie Poznań
Obrzezanie
obwisłe ramiona, pelikany
Obwisłe ramiona – pelikany
odmładzanie dłoni
Odmładzanie dłoni
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
PCA Skin zabieg
PCA Skin zabiegi
peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
Pelleve
Pelleve, radiofrekwencja
plasma IQ
Plasma IQ
plastyka brzucha, abdominoplastyka
Plastyka brzucha
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blepharoplastyka
Plastyka powiek laserowa
podcięcie wędzidełka prącia
Podcięcie wędzidełka prącia
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiększanie piersi, sztuczne piersi, implanty piersi, duże cycki
Powiększanie piersi
powiększanie piersi tłuszczem
Powiększanie piersi tłuszczem
presoterapia
Presoterapia
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – cząsteczka młodości
prx t33, tca
PRX T33
przebarwienia po trądziku
Przebarwienia po trądziku
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa
Radiofrekwencja mikroigłowa
redukcja przebarwień, przebarwienia
Redukcja przebarwień
rehabilitacja, rehabilitacja Poznań
Rehabilitacja Poznań
sculptra, Sculptra Poznań, kwas L-polimlekowy
Sculptra
skleroterapia, pajączki na nogach
Skleroterapia
stulejka, napletek, co to jest stulejka
Stulejka, leczenie stulejek Poznań
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
szkolenia dla lekarzy, szkolenie z przeszczepu tłuszczu, szkolenie z lipofillingu
Szkolenia dla lekarzy
tropokolagen
Tropokolagen
urolog, urolog Poznań, urolog prywatnie
Urolog Poznań
badanie usg Poznań, usg poznań, usg brzucha, usg piersi, usg tarczycy, badanie usg piersi, badanie usg
USG Poznań – badania usg
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie cellulitu, cellulit
Usuwanie cellulitu – cellulit
usuwanie kurzajek
Usuwanie kurzajek Poznań
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie rozstępów, rozstępy usuwanie, Jak radzić sobie z rozstępami
Usuwanie rozstępów
usuwanie tatuażu, tatuaż, usuwanie tatuaży, usuwanie tatuażu cena, laserowe usuwanie tatuażu
Laserowe usuwanie tatuażu
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion
venus legacy, venus legacy Poznań, venus legacy brzuch
Venus legacy – redukuje cellulit
viscoderm hydrobooster
Viscoderm hydrobooster
vital injector 2, vital injector 2 Poznań
Vital Injector 2 Poznań
wiotkość skóry
Wiotkość skóry
wodniak jądra
Wodniak jądra
wyszczuplanie ud
Wyszczuplanie ud
zabiegi dla panów
Zabiegi dla Panów
załupek
Załupek
aquapure
Aquapure
Atr naturalny wypełniacz, autologiczny wypełniacz
ATR naturalny wypełniacz
badanie okulistyczne, Badania wzroku dla kierowców, badanie wzroku na prawo jazdy Poznań
Badania wzroku dla kierowców
badanie ciśnienia śródgałkowego
Badanie ciśnienia śródgałkowego
badanie dna oka
Badanie dna oka w gabinecie
badanie okulistyczne, Badania wzroku dla kierowców, badanie wzroku na prawo jazdy Poznań
Badanie okulistyczne
badanie ostrości wzroku
Badanie ostrości wzroku
badanie pola widzenia
Badanie pola widzenia
botox, botox Poznań, botoks
Botox – Toksyna botulinowa
bruzdy-marionetki
Bruzdy marionetki
bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy-poprzeczne-czoła
Bruzdy poprzeczne czoła
depilacja laserowa, depilacja laserowa Poznań, epilacja laserowa, laserowe usuwanie owłosienia, depilacja laserowa cena
Depilacja laserowa Poznań
Dermapen, dermapen Poznań, mezoterapia mikroigłowa
Dermapen 4 – Mikronakłuwanie
dermatolog, dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia
dietetyk, dietetyk poznań, dobry dietetyk, porady dietetyczne
Dietetyk Poznań – Dobór diet
dobór okularów
Dobór okularów
dobór soczewek kontaktowych
Dobór soczewek kontaktowych
ellanse
Ellanse
endolifting Fotona
Endolifting Fotona
erelle
Erelle
Exosomy, egzosomy, Exosomes, ASCE
Exosomy ASCE – Egzosomy
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
gouri
Gouri – stymulator kolagenu
hydroksyapatyt wapnia, Radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
Juvelook
Juvelook, odmładzanie okolic oka
karboksyterapia
Karboksyterapia
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
korekcja nosa, korekta nosa
Korekcja nosa
korekcja odstających uszu
Korekcja odstających uszu
korekcja wad wzroku
Korekcja wad wzroku
krioterapia
Krioterapia
kurze łapki
Kurze łapki
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
lanluma kwas polimlekowy
Lanluma – kwas polimlekowy
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2
Laser frakcyjny CO2 Poznań
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
laser q-switched
Laser Q-switched
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów
laserowe usuwanie makijażu pemanentnego
Laserowe usuwanie makijażu per.
laserowe usuwanie przebarwień
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
laserowy lifting powiek
Laserowy lifting powiek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie bruksizmu, Jak leczyć bruksizm, bruksizm, szczękościsk
Leczenie bruksizmu – bruksizm
leczenie-chrapania
Leczenie chrapania
leczenie jaskry, jaskra, jaskrę
Leczenie jaskry
leczenie migreny, migrena
Leczenie migreny – migrena
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
leczenie wad wzroku
Leczenie wad wzroku
leczenie wypadania wlosów, wypadanie włosów
Leczenie wypadania włosów
leczenie zaćmy
Leczenie zaćmy
leczenie zeza
Leczenie zeza
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
lifting twarzy, lifting hybrydowy
Lifting twarzy chirurgiczny
LipLase – laserowe powiększanie ust
Laserowe powiększanie ust
lipofilling, lipofilling biustu
Lipofilling
lipomodelling
Lipomodelling
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja odsysanie tłuszczu
liposukcja podbródka, odsysanie podbródka
Liposukcja podbródka
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
lwia zmarszczka
Lwia zmarszczka
manualne oczyszczanie twarzy
Manualne oczyszczenie twarzy
masaż, masaż poznań, masaż leczniczy
Masaż Poznań
masaż twarzy, masaż twarzy szyi i dekoltu
Masaż twarzy szyi i dekoltu
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
modelowanie twarzy
Modelowanie twarzy
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
Nightlase – laserowe leczenie chrapania
Laserowe leczenie chrapania
obkurczanie skóry na brzuchu
Obkurczanie skóry na brzuchu
oczyszczanie twarzy
Oczyszczanie twarzy
Oczyszczanie wodorowe
Oczyszczanie wodorowe
odmładzanie twarzy
Odmładzanie twarzy
okulista, okulista Poznań, okulista prywatnie poznań, okulistyka
Okulista
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
PCA Skin zabieg
PCA Skin zabiegi
peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
peeling węglowy, peeling węglowy Poznań
Peeling węglowy
Pelleve
Pelleve, radiofrekwencja
plasma IQ
Plasma IQ
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blepharoplastyka
Plastyka powiek laserowa
płukanie dróg łzowych
Płukanie dróg łzowych
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiększanie ust, powiększanie ust Poznań, ile kosztuje powiększanie ust, ego lips
Powiększanie ust
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – cząsteczka młodości
prx t33, tca
PRX T33
przebarwienia po trądziku
Przebarwienia po trądziku
przekłuwanie uszu, przekłuwanie uszu poznań, kolczyk w uchu
Przekłuwanie uszu
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa
Radiofrekwencja mikroigłowa
redukcja przebarwień, przebarwienia
Redukcja przebarwień
sculptra, Sculptra Poznań, kwas L-polimlekowy
Sculptra
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
szkolenia dla lekarzy, szkolenie z przeszczepu tłuszczu, szkolenie z lipofillingu
Szkolenia dla lekarzy
Trądzik młodzieńczy
Trądzik młodzieńczy
Trądzik różowaty
Trądzik różowaty
tropokolagen
Tropokolagen
Unoszenie brwi
Unoszenie brwi nićmi lub toksyną
usg twarzy
Usg twarzy, usg dermatologiczne
uśmiech dziąsłowy
Uśmiech dziąsłowy
gradówka, usunięcie gradówki
Usunięcie gradówki z powieki
usuwanie kępek żółtych
Usunięcie kępek żółtych
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie chomików
Usuwanie chomików
usuwanie cieni pod oczami, cienie pod oczami, sińce pod oczami
Usuwanie cieni pod oczami
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie podwójnego podbródka
Usuwanie podbródka
usuwanie tatuażu, tatuaż, usuwanie tatuaży, usuwanie tatuażu cena, laserowe usuwanie tatuażu
Laserowe usuwanie tatuażu
usuwanie worków pod oczami, wory pod oczami
Usuwanie worków pod oczami
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion
venus legacy, venus legacy Poznań, venus legacy brzuch
Venus legacy – redukuje cellulit
viscoderm hydrobooster
Viscoderm hydrobooster
vital injector 2, vital injector 2 Poznań
Vital Injector 2 Poznań
wiotkość skóry
Wiotkość skóry
wolumetria policzków
Wolumetria policzków
wolumetria, wolumetria twarzy
Wolumetria twarzy
wygładzanie zmarszczek, zmarszczki pod oczami, Preparat do wygładzania zmarszczek
Wygładzanie zmarszczek
wypełnianie zmarszczek
Wypełnianie zmarszczek​
zabiegi dla panów
Zabiegi dla Panów
zmarszczki palacza
Zmarszczki palacza
żółtaki kępki żółte
Żółtaki kępki żółte