wyszukiwanie medycyna estetyczna estetyncza Poznań

Czerniak


Czerniak czym jest i skąd się bierze?

Czerniak Poznań (czerniaki) jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów złośliwych występujących u ludzi. Wywodzi się on z komórek barwnikowych występujących w organizmie.

Powstaje on na drodze spontanicznych mutacji genetycznych, których rezultatem jest niekontrolowany, niczym niezahamowany podział komórek barwnikowych.

Ponadto komórki te nabywają cechę nieśmiertelności, w związku z powyższym nie podlegają procesom zaprogramowanej śmierci komórki.

czerniak, melanoma, czerniaki, jak wygląda czerniak, czerniak Poznań

Czerniak – Komórki czerniaka, tak jak każdego innego nowotworu złośliwego, charakteryzują się niewielką siłą połączeń międzykomórkowych. W związku z powyższym łatwo oddzielają się one od masy guza pierwotnego i trafiają do krwioobiegu oraz układu chłonnego. Czerniaki mają tendencję do zagnieżdżania się w węzłach chłonnych oraz narządach miąższowych, kościach, a nawet centralnym układzie nerwowym, tworząc w ten sposób przerzuty.

Czerniak może powstawać zarówno w skórze niezmienionej, jak i na podłożu różnego rodzaju znamion barwnikowych. Podstawowym czynnikiem zwiększającym ryzyko zapadnięcia na ten niebezpieczny nowotwór jest narażenie na promieniowanie ultrafioletowe zawarte w słońcu. Dlatego tak ważne jest unikanie oparzeń słonecznych i odpowiednie zabezpieczenie skóry podczas opalania.

Co więcej, badania naukowe dowiodły bezpośredni związek korzystania z solarium na występowanie czerniaka. Jest to taki sam związek jak ten pomiędzy paleniem tytoniu a powstawaniem raka płuca.

Wcześnie zdiagnozowany czerniak może być łatwo wyleczony i nie dawać nawrotów. Choroba rozsiana z obecnością przerzutów charakteryzuje się złym rokowaniem i jest nieuleczalna.

Rozpoznanie może postawić dermatolog na podstawie badania dermatoskopowego.

Czerniaki – Jakie są rodzaje?

Wyodrębniono kilka postaci klinicznych czerniaka. Najczęściej występującym typem jest czerniak skóry. Na drugim miejscu pod względem częstości występowania plasuje się czerniak błon śluzowych. Może on występować zarówno w obrębie jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych, przewodu pokarmowego i praktycznie każdej okolicy gdzie występuje błona śluzowa zawierająca komórki barwnikowe.

Ciekawą postacią kliniczną jest tak zwany czerniak akralny, czyli dotyczący końcowych części palców. Powstaje on najczęściej na podłożu tak zwanych plam soczewicowatych.

Zupełnie odrębną odmianą czerniaka jest czerniak gałki ocznej, który jest najniebezpieczniejszą jednostką chorobową ze spektrum czerniaka. Charakteryzuje się ona zupełnie odrębnym profilem genetyczno-białkowym, i pomimo wciąż toczących się od lat badań, do tej pory nie opracowano skutecznego leku, który choć w niewielkim stopniu byłby w stanie zatrzymać chorobę.

Tak więc w przypadku zaawansowanej postaci tej choroby praktycznie nie ma możliwości skutecznego leczenia.

Czerniak – Jak się objawia i jak go zdiagnozować?

Objawy czerniaka można podzielić na zasadnicze dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią symptomy związane ze zmianą pierwotną, druga zaś obejmuje objawy związane z obecnością przerzutów.

Jak wygląda czerniak?

Podstawowym objawem związanym ze zmiana pierwotną jest obecność wykwitu skórnego najczęściej pod postacią przebarwienia (wczesne stadium) o spektrum koloru od jasnobrązowego do czarnego (w zależności od wysycenia barwnikiem – melaniną), które może zlokalizować się praktycznie w każdej okolicy skóry, łącznie z miejscem pod płytką paznokciową.

Istnieje kilka cech charakterystycznych, które powinny budzić niepokój onkologiczny w kontekście danej zmiany.

Należą do nich asymetria, nieregularne granice, niejednolite zabarwienie, powiększanie się rozmiarów zmiany, a także jej nierównomierna wypukłość w stosunku do powierzchni skóry. Jeśli mamy do czynienia z chorobą zaawansowaną miejscowo (gdzie w przypadku czerniaka o stopniu zaawansowania miejscowego nie decyduje średnica zmiany, a przede wszystkim głębokość jej naciekania w skórę), często dochodzi do występowania komponenty zapalnej, dolegliwości bólowej, pojawiania się zmian guzowatych, niejednokrotnie krwawiących.

Druga grupa symptomów obejmuje szerokie spektrum objawów związanych z obecnością przerzutów narządowych. Przykładowymi objawami z tej grupy są ból, objawy niewydolności wątroby, duszność, obrzęki, deficyty neurologiczne i wiele innych.

W przypadku zauważenia podejrzanej zmiany bardzo pomocne jest wykonanie badania dermatoskopowego pozwalającego na wizualną dokładną ocenę zmiany w dużym powiększeniu i określenia cech morfologicznych charakterystycznych dla czerniaka. Podstawą do rozpoznanie choroby jest badanie histopatologiczne materiału pobranego w trakcie biopsji wycinającej lub usunięcia znamienia.

Leczenie czerniaka

Dobór metody leczenia czerniaka zależy od jego typu i przede wszystkim stopnia zaawansowania. W przypadku wczesnych czerniaków w zupełności wystarczające jest usunięcie zmiany z marginesem tkanek zdrowych. Wskazane jest również wykonanie tak zwanej biopsji węzłów wartowniczych, czyli pierwszych węzłów spływu chłonnego z okolicy zmiany pierwotnej.

Jeżeli badanie mikroskopowe wykluczy obecność przerzutów, leczenie jest zakończone. W przypadku dodatniego wyniku badania należy wykonać usunięcie węzłów chłonnych z tej grupy. Kluczowe jest prowadzenie u tych pacjentów ścisłej obserwacji onkologicznej z regularnym wykonywaniem badań kontrolnych celem wykluczenia lub jak najwcześniejszego wykrycia potencjalnej wznowy i rozsiewu choroby. Czerniaka nie można leczyć, zmianę podejrzaną można usunąć zanim się rozwinie choroba.

W przypadku wznowy oraz choroby rozsianej podstawą leczenia czerniaka jest leczenie systemowe. Do niedawna jedyną możliwą metodą takiego leczenia czerniaka była klasyczna chemioterapia, której skuteczność w tej chorobie jest niesatysfakcjonująca.

Jednakże ostatnie kilka lat okazało się przełomem w leczeniu czerniaka, gdyż pojawiła się nowa generacja leków ukierunkowanych molekularnie oraz przeciwciał, których zastosowanie pozwoliło na aż czterokrotne wydłużenie średniego czasu kontroli zaawansowanego czerniaka.

Oczywiście stosowane są też metody leczenia objawowego czy miejscowego, do których należy na przykład elektrochemioterapia, radioterapia, czy leczenie przeciwbólowe.

Czerniaki – Jak się ustrzec przed nimi?

Podstawowym sposobem pozwalającym na zmniejszenie ryzyka zachorowania na czerniaka jest zracjonalizowanie ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Konieczne jest odpowiednie zabezpieczanie skóry odpowiednimi filtrami (zalecane SPF 50+), a także odzieżą.

Wbrew pozorom nie zaleca się podczas słonecznej pogody rezygnacji z odzieży, a jedynie stosowanie tej wykonanej z przewiewnych, oddychających materiału, co chroni organizm przed przegrzaniem, a skórę przed ekspozycją na UV.

Ponadto kategorycznie odradza się korzystanie z solariów, gdyż udowodniono jednoznacznie ich ścisły związek z powstawaniem czerniaków. Tak więc niestety, jeśli chodzi o piękną opaleniznę, to w tym przypadku dążenie za modą do jej posiadania może stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo.

Jak odróżnić czerniaka od pieprzyka

Dermatolog może wcześnie rozpoznać czerniaka podczas badania dermatoskopem – jest to badanie całkowicie bezbolesne i bezpiecznie a zarazem bardzo skuteczne.

Czerniaki Poznań

Profilaktyka czerniaka to dermatoskopia – czerniaki można wcześnie wykrywać i usuwać chirurgicznie

Jak wygląda czerniak?

Z artykułu dowiemy się czym jest czerniak, jak się go diagnozuje, jakie są jego objawy oraz poznamy przebieg leczenia czerniaka.

Czerniak to nowotwór złośliwy atakujący komórki barwnikowe skóry, czyli melanocyty. Najczęściej czerniak występuje na skórze, ale może być też przypadłością, która pojawia się na gałce ocznej. Z roku na rok czerniak zbiera coraz większe żniwa, ponieważ zachorowalność na ten nowotwór wzrasta. Jakie są przyczyny czerniaka?

Medycyna typuje wiele przyczyn takich jak: uwarunkowania genetyczne czy czynniki środowiskowe: ekspozycja na światło słoneczne, oparzenia słoneczne, zmiany melanocytowe, korzystanie z solarium.

Jakie są objawy czerniaka?

Objawy czerniaka to pojawienie się zgrubień, powiększenie znamienia, zmiana koloru, swędzenie czy krwawienie oraz zmiana struktury w obrębie istniejącego na skórze znamienia barwnikowego.  Innym z objawów jest odczyn zapalny związany ze znamieniem.

Czerniak objawia się także w występowaniu zmian o niebieskim i błękitnym zabarwieniu.

Aby rozpoznać czerniaka skóry, należy obserwować zmiany barwnikowe.  Pacjent powinien zwrócić uwagę na nowopowstałe zmiany i w razie ich zaobserwowania udać się na wizytę do dermatologa. 

Najczęściej u pacjentów występuje czerniak szerzący się powierzchownie, którego przyczyną są znamiona barwnikowe. Innym rodzajem jest czerniak guzkowy, który pojawia się u 10-30% pacjentów. Inną formą czerniaka jest plama soczewicowata złośliwa, która występuje rzadko. Wyróżniamy też czerniaka bezbarwnikowego, który jest pozbawiony barwnika i przyjmuje postać różowo czerwonej grudki. 

Jak wygląda diagnoza czerniaka?

W razie wykrycia na swoim ciele niepokojących zmian, należy udać się do lekarza – dermatologa. Przeprowadzi on wywiad lekarski i badanie dermatoskopem. Dermatoskop to przyrząd lekarski, który pozwala na oglądanie zmian skórnych w powiększeniu i z wykorzystaniem światła i immersji.

Jak wygląda czerniak – decyduje badanie dermatoskopowe

Dzięki temu dermatolog może ocenić strukturę, wzorce i ilość barwnika w zmianach skórnych oraz potwierdzić czy też wykluczyć czerniaka. Dermatolog ocenia znamiona barwnikowe pod kątem wielkości, brzegów, rozkładu barwnika, symetrii bądź asymetrii.

Diagnoza czerniaka musi być potwierdzona badaniem cytologicznym, czyli wymazem z owrzodzenia.

Zleca się również podstawowe badania krwi i RTG klatki piersiowej, badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej i regionalnych węzłów chłonnych. 

Jakie są sposoby leczenia czerniaka?

Głównym zabiegiem stosowanym przy wczesnym zdiagnozowaniu czerniaka jest usunięcie chirurgiczne zmiany z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa. Następnie przeprowadza się badanie histopatologiczne, które określa stopień zaawansowania choroby.

Często lekarze decydują się na wykonanie biopsji węzłów wartowniczych, czyli pierwszych węzłów spływu chłonnego z obszaru zmiany pierwotnej.

Jeżeli nie ma przerzutów leczenie jest zakończone i polega jedynie na stałym monitorowaniu zdrowia pacjenta. W razie wystąpienia przerzutów usuwa się węzły chłonne z tej grupy oraz zleca się obserwację onkologiczną i regularnie przeprowadza badania kontrolne. Ważne jest, by wykluczyć rozwój choroby czy pojawianie się nowych przerzutów.

W razie złego scenariusza w postaci przerzutów, pacjent poddawany jest chemioterapii, która do tej pory nie dawała pozytywnych rezultatów leczenia. Na szczęście obecnie medycyna dysponuje lekami nowej generacji – lekami ukierunkowanymi molekularnie i przeciwciałami, które przynoszą wymierne efekty w leczeniu tego nowotworu. 

Czerniak Poznań

5/5 - (9 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530

badanie dopplerowskie, usg doppler
Badanie dopplerowskie Poznań
brodawki wirusowe, brodawki wirusowe usuwanie
Brodawki wirusowe
bruzdy-marionetki
Bruzdy marionetki
bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy-poprzeczne-czoła
Bruzdy poprzeczne czoła
cystoskopia
Cystoskopia – badanie pęcherza
Dermapen, dermapen Poznań, mezoterapia mikroigłowa
Dermapen 4 – Mikronakłuwanie
dermatolog, dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia
dietetyk, dietetyk poznań, dobry dietetyk, porady dietetyczne
Dietetyk Poznań – Dobór diet
drenaż limfatyczny, drenaż limfatyczny poznań, masaż limfatyczny, drenaże limfatyczne
Drenaż limfatyczny manualny
ellanse
Ellanse
endolifting Fotona
Endolifting
erelle
Erelle
Exosomy, egzosomy, Exosomes, ASCE
Exosomy ASCE – Egzosomy
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
ginekologia estetyczna
Ginekologia estetyczna
ginekomastia, lipomastia
Ginekomastia – przerost gruczołu piersiowego
gouri
Gouri – stymulator kolagenu
gumkowanie hemoroidów metodą Barrona
Gumkowanie hemoroidów
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy
Hemoroidy objawy, żylaki odbytu
hemoron
Hemoron
hydroksyapatyt wapnia, Radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
Juvelook
Juvelook, odmładzanie okolic oka
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
korekcja nosa, korekta nosa
Korekcja nosa
korekcja odstających uszu
Korekcja odstających uszu
korekcja warg sromowych, labioplastyka, przerost warg sromowych
Korekcja warg sromowych ​- labioplastyka
krioterapia
Krioterapia
kurze łapki
Kurze łapki
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
lampa wooda
Lampa Wooda
lanluma kwas polimlekowy
Lanluma
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2
Laser frakcyjny CO2
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów
laserowe obkurczanie pochwy IntimaLase
Laserowe obkurczanie pochwy
Laserowe usuwanie hemoroidów, usuwanie hemoroidów
Laserowe usuwanie hemoroidów
laserowe usuwanie przebarwień
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
laserowy lifting powiek
Laserowy lifting powiek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie bruksizmu, Jak leczyć bruksizm, bruksizm, szczękościsk
Leczenie bruksizmu – bruksizm
leczenie-chrapania
Leczenie chrapania
leczenie migreny, migrena
Leczenie migreny – migrena
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie nietrzymania moczu
Leczenie nietrzymania moczu
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
leczenie wypadania wlosów, wypadanie włosów
Leczenie wypadania włosów
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy
Leczenie żylaków odbytu
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
lifting twarzy, lifting hybrydowy
Lifting twarzy chirurgiczny
LipLase – laserowe powiększanie ust
Laserowe powiększanie ust
lipofilling, lipofilling biustu
Lipofilling
lipofilling biustu
Lipofilling biustu tłuszczem
lipomastia
Lipomastia
lipomodelling
Lipomodelling
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja odsysanie tłuszczu
liposukcja podbródka, odsysanie podbródka
Liposukcja podbródka
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
lwia zmarszczka
Lwia zmarszczka
makijaż permanentny, makijaż permanentny ombre poznań, brwi permanentne
Makijaż permanentny brwi i ust
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
Nightlase – laserowe leczenie chrapania
Laserowe leczenie chrapania
o shot, powiększanie punktu g
O Shot dla Pań
obkurczanie skóry na brzuchu
Obkurczanie skóry na brzuchu
obrzezanie, obrzezanie Poznań
Obrzezanie
obwisłe ramiona, pelikany
Obwisłe ramiona – pelikany
odmładzanie dłoni
Odmładzanie dłoni
odmładzanie twarzy
Odmładzanie twarzy
okulista, okulista Poznań, okulista prywatnie poznań, okulistyka
Okulista
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
Pelleve
Pelleve, radiofrekwencja
plasma IQ
Plasma IQ
plastyka brzucha, abdominoplastyka
Plastyka brzucha
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blepharoplastyka
Plastyka powiek laserowa
podcięcie wędzidełka prącia
Podcięcie wędzidełka prącia
podcinanie blizn
Podcinanie blizn
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiększanie piersi, sztuczne piersi, implanty piersi, duże cycki
Powiększanie piersi
powiększanie piersi tłuszczem
Powiększanie piersi tłuszczem
powiększanie ust, powiększanie ust Poznań, ile kosztuje powiększanie ust, ego lips
Powiększanie ust
botox, botox Poznań, botoks, toksyna botulinowa
Toksyna botulinowa
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – cząsteczka młodości
przebarwienia po trądziku
Przebarwienia po trądziku
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa
Radiofrekwencja mikroigłowa RF
redukcja przebarwień, przebarwienia
Redukcja przebarwień
kwas polimlekowy, sculptra
Sculptra kwas polimlekowy
skleroterapia, pajączki na nogach
Skleroterapia
stulejka, napletek, co to jest stulejka
Stulejka, operacja stulejki Poznań
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
Trądzik młodzieńczy
Trądzik młodzieńczy
Trądzik różowaty
Trądzik różowaty
tropokolagen
Tropokolagen
Unoszenie brwi
Unoszenie brwi nićmi lub toksyną
urolog, urolog Poznań, urolog prywatnie
Urolog Poznań
badanie usg Poznań, usg poznań, usg brzucha, usg piersi, usg tarczycy, badanie usg piersi, badanie usg
USG Poznań – badania usg
usg twarzy szkolenie dla lekarzy, kurs usg twarzy, szkolenie usg twarzy
Usg twarzy
uśmiech dziąsłowy
Uśmiech dziąsłowy
gradówka, usunięcie gradówki
Usunięcie gradówki z powieki
usuwanie kępek żółtych
Usunięcie kępek żółtych
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie cellulitu, cellulit
Usuwanie cellulitu – cellulit
usuwanie chomików
Usuwanie chomików
usuwanie cieni pod oczami, cienie pod oczami, sińce pod oczami
Usuwanie cieni pod oczami
usuwanie kurzajek
Usuwanie kurzajek Poznań
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie podwójnego podbródka
Usuwanie podwójnego podbródka
usuwanie rozstępów, rozstępy usuwanie, Jak radzić sobie z rozstępami
Usuwanie rozstępów
usuwanie worków pod oczami, wory pod oczami
Usuwanie worków pod oczami
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion
viscoderm hydrobooster
Viscoderm hydrobooster
wazektomia
Wazektomia Poznań
wiotkość skóry
Wiotkość skóry
wodniak jądra
Wodniak jądra
wolumetria, wolumetria twarzy
Wolumetria twarzy
wygładzanie zmarszczek, zmarszczki pod oczami, Preparat do wygładzania zmarszczek
Wygładzanie zmarszczek
wypełnianie zmarszczek
Wypełnianie zmarszczek​
wyszczuplanie ud
Wyszczuplanie ud
zabiegi dla panów
Zabiegi dla Panów
załupek
Załupek
zmarszczki palacza
Zmarszczki palacza
żółtaki kępki żółte
Żółtaki kępki żółte
analiza składu ciała
Analiza składu ciała
badanie dopplerowskie, usg doppler
Badanie dopplerowskie Poznań
brodawki wirusowe, brodawki wirusowe usuwanie
Brodawki wirusowe
cystoskopia
Cystoskopia – badanie pęcherza
depilacja laserowa, depilacja laserowa Poznań, epilacja laserowa, laserowe usuwanie owłosienia, depilacja laserowa cena
Depilacja laserowa Poznań
Dermapen, dermapen Poznań, mezoterapia mikroigłowa
Dermapen 4 – Mikronakłuwanie
dermatolog, dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia
dietetyk, dietetyk poznań, dobry dietetyk, porady dietetyczne
Dietetyk Poznań – Dobór diet
drenaż limfatyczny, drenaż limfatyczny poznań, masaż limfatyczny, drenaże limfatyczne
Drenaż limfatyczny manualny
endolifting Fotona
Endolifting
Exosomy, egzosomy, Exosomes, ASCE
Exosomy ASCE – Egzosomy
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
ginekologia estetyczna
Ginekologia estetyczna
ginekomastia, lipomastia
Ginekomastia – przerost gruczołu piersiowego
gumkowanie hemoroidów metodą Barrona
Gumkowanie hemoroidów
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy
Hemoroidy objawy, żylaki odbytu
hemoron
Hemoron
hydroksyapatyt wapnia, Radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
karboksyterapia
Karboksyterapia
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
korekcja warg sromowych, labioplastyka, przerost warg sromowych
Korekcja warg sromowych ​- labioplastyka
krioterapia
Krioterapia
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
lanluma kwas polimlekowy
Lanluma
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2
Laser frakcyjny CO2
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
laser q-switched
Laser Q-switched
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów
laserowe obkurczanie pochwy IntimaLase
Laserowe obkurczanie pochwy
Laserowe usuwanie hemoroidów, usuwanie hemoroidów
Laserowe usuwanie hemoroidów
laserowe usuwanie przebarwień
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie nietrzymania moczu
Leczenie nietrzymania moczu
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy
Leczenie żylaków odbytu
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
lipofilling, lipofilling biustu
Lipofilling
lipofilling biustu
Lipofilling biustu tłuszczem
lipomodelling
Lipomodelling
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja odsysanie tłuszczu
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
masaż, masaż poznań, masaż leczniczy
Masaż Poznań
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
o shot, powiększanie punktu g
O Shot dla Pań
obkurczanie skóry na brzuchu
Obkurczanie skóry na brzuchu
obrzezanie, obrzezanie Poznań
Obrzezanie
obwisłe ramiona, pelikany
Obwisłe ramiona – pelikany
odmładzanie dłoni
Odmładzanie dłoni
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
PCA Skin zabieg
PCA Skin zabiegi
peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
Pelleve
Pelleve, radiofrekwencja
plasma IQ
Plasma IQ
plastyka brzucha, abdominoplastyka
Plastyka brzucha
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blepharoplastyka
Plastyka powiek laserowa
podcięcie wędzidełka prącia
Podcięcie wędzidełka prącia
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiększanie piersi, sztuczne piersi, implanty piersi, duże cycki
Powiększanie piersi
powiększanie piersi tłuszczem
Powiększanie piersi tłuszczem
botox, botox Poznań, botoks, toksyna botulinowa
Toksyna botulinowa
presoterapia
Presoterapia
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – cząsteczka młodości
prx t33, tca
PRX T33
przebarwienia po trądziku
Przebarwienia po trądziku
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa
Radiofrekwencja mikroigłowa RF
redukcja przebarwień, przebarwienia
Redukcja przebarwień
rehabilitacja, rehabilitacja Poznań
Rehabilitacja Poznań
kwas polimlekowy, sculptra
Sculptra kwas polimlekowy
skleroterapia, pajączki na nogach
Skleroterapia
stulejka, napletek, co to jest stulejka
Stulejka, operacja stulejki Poznań
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
szkolenia dla lekarzy, szkolenie z przeszczepu tłuszczu, szkolenie z lipofillingu
Szkolenia dla lekarzy
tropokolagen
Tropokolagen
urolog, urolog Poznań, urolog prywatnie
Urolog Poznań
badanie usg Poznań, usg poznań, usg brzucha, usg piersi, usg tarczycy, badanie usg piersi, badanie usg
USG Poznań – badania usg
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie cellulitu, cellulit
Usuwanie cellulitu – cellulit
usuwanie kurzajek
Usuwanie kurzajek Poznań
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie rozstępów, rozstępy usuwanie, Jak radzić sobie z rozstępami
Usuwanie rozstępów
usuwanie tatuażu, tatuaż, usuwanie tatuaży, usuwanie tatuażu cena, laserowe usuwanie tatuażu
Laserowe usuwanie tatuażu
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion
venus legacy, venus legacy Poznań, venus legacy brzuch
Venus legacy – redukuje cellulit
viscoderm hydrobooster
Viscoderm hydrobooster
vital injector 2, vital injector 2 Poznań
Vital Injector 2 Poznań
wiotkość skóry
Wiotkość skóry
wodniak jądra
Wodniak jądra
wyszczuplanie ud
Wyszczuplanie ud
zabiegi dla panów
Zabiegi dla Panów
załupek
Załupek
aquapure
Aquapure
Atr naturalny wypełniacz, autologiczny wypełniacz
ATR naturalny wypełniacz
badanie okulistyczne, Badania wzroku dla kierowców, badanie wzroku na prawo jazdy Poznań
Badania wzroku dla kierowców
badanie ciśnienia śródgałkowego
Badanie ciśnienia śródgałkowego
badanie dna oka
Badanie dna oka w gabinecie
badanie okulistyczne, Badania wzroku dla kierowców, badanie wzroku na prawo jazdy Poznań
Badanie okulistyczne
badanie ostrości wzroku
Badanie ostrości wzroku
badanie pola widzenia
Badanie pola widzenia
bruzdy-marionetki
Bruzdy marionetki
bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy-poprzeczne-czoła
Bruzdy poprzeczne czoła
depilacja laserowa, depilacja laserowa Poznań, epilacja laserowa, laserowe usuwanie owłosienia, depilacja laserowa cena
Depilacja laserowa Poznań
Dermapen, dermapen Poznań, mezoterapia mikroigłowa
Dermapen 4 – Mikronakłuwanie
dermatolog, dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia
dietetyk, dietetyk poznań, dobry dietetyk, porady dietetyczne
Dietetyk Poznań – Dobór diet
dobór okularów
Dobór okularów
dobór soczewek kontaktowych
Dobór soczewek kontaktowych
ellanse
Ellanse
endolifting Fotona
Endolifting
erelle
Erelle
Exosomy, egzosomy, Exosomes, ASCE
Exosomy ASCE – Egzosomy
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
gouri
Gouri – stymulator kolagenu
hydroksyapatyt wapnia, Radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
Juvelook
Juvelook, odmładzanie okolic oka
karboksyterapia
Karboksyterapia
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
korekcja nosa, korekta nosa
Korekcja nosa
korekcja odstających uszu
Korekcja odstających uszu
korekcja wad wzroku
Korekcja wad wzroku
krioterapia
Krioterapia
kurze łapki
Kurze łapki
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
lanluma kwas polimlekowy
Lanluma
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2
Laser frakcyjny CO2
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
laser q-switched
Laser Q-switched
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów
laserowe usuwanie makijażu pemanentnego
Laserowe usuwanie makijażu per.
laserowe usuwanie przebarwień
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
laserowy lifting powiek
Laserowy lifting powiek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie bruksizmu, Jak leczyć bruksizm, bruksizm, szczękościsk
Leczenie bruksizmu – bruksizm
leczenie-chrapania
Leczenie chrapania
leczenie jaskry, jaskra, jaskrę
Leczenie jaskry
leczenie migreny, migrena
Leczenie migreny – migrena
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
leczenie wad wzroku
Leczenie wad wzroku
leczenie wypadania wlosów, wypadanie włosów
Leczenie wypadania włosów
leczenie zaćmy
Leczenie zaćmy
leczenie zeza
Leczenie zeza
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
lifting twarzy, lifting hybrydowy
Lifting twarzy chirurgiczny
LipLase – laserowe powiększanie ust
Laserowe powiększanie ust
lipofilling, lipofilling biustu
Lipofilling
lipomodelling
Lipomodelling
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja odsysanie tłuszczu
liposukcja podbródka, odsysanie podbródka
Liposukcja podbródka
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
lwia zmarszczka
Lwia zmarszczka
makijaż permanentny, makijaż permanentny ombre poznań, brwi permanentne
Makijaż permanentny brwi i ust
manualne oczyszczanie twarzy
Manualne oczyszczenie twarzy
masaż, masaż poznań, masaż leczniczy
Masaż Poznań
masaż twarzy, masaż twarzy szyi i dekoltu
Masaż twarzy szyi i dekoltu
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
modelowanie twarzy
Modelowanie twarzy
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
Nightlase – laserowe leczenie chrapania
Laserowe leczenie chrapania
obkurczanie skóry na brzuchu
Obkurczanie skóry na brzuchu
oczyszczanie twarzy
Oczyszczanie twarzy
Oczyszczanie wodorowe
Oczyszczanie wodorowe
odmładzanie twarzy
Odmładzanie twarzy
okulista, okulista Poznań, okulista prywatnie poznań, okulistyka
Okulista
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
PCA Skin zabieg
PCA Skin zabiegi
peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
peeling węglowy, peeling węglowy Poznań
Peeling węglowy
Pelleve
Pelleve, radiofrekwencja
plasma IQ
Plasma IQ
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blepharoplastyka
Plastyka powiek laserowa
płukanie dróg łzowych
Płukanie dróg łzowych
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiększanie ust, powiększanie ust Poznań, ile kosztuje powiększanie ust, ego lips
Powiększanie ust
botox, botox Poznań, botoks, toksyna botulinowa
Toksyna botulinowa
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – cząsteczka młodości
prx t33, tca
PRX T33
przebarwienia po trądziku
Przebarwienia po trądziku
przekłuwanie uszu, przekłuwanie uszu poznań, kolczyk w uchu
Przekłuwanie uszu
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa
Radiofrekwencja mikroigłowa RF
redukcja przebarwień, przebarwienia
Redukcja przebarwień
kwas polimlekowy, sculptra
Sculptra kwas polimlekowy
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
szkolenia dla lekarzy, szkolenie z przeszczepu tłuszczu, szkolenie z lipofillingu
Szkolenia dla lekarzy
Trądzik młodzieńczy
Trądzik młodzieńczy
Trądzik różowaty
Trądzik różowaty
tropokolagen
Tropokolagen
Unoszenie brwi
Unoszenie brwi nićmi lub toksyną
usg twarzy szkolenie dla lekarzy, kurs usg twarzy, szkolenie usg twarzy
Usg twarzy
uśmiech dziąsłowy
Uśmiech dziąsłowy
gradówka, usunięcie gradówki
Usunięcie gradówki z powieki
usuwanie kępek żółtych
Usunięcie kępek żółtych
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie chomików
Usuwanie chomików
usuwanie cieni pod oczami, cienie pod oczami, sińce pod oczami
Usuwanie cieni pod oczami
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie podwójnego podbródka
Usuwanie podwójnego podbródka
usuwanie tatuażu, tatuaż, usuwanie tatuaży, usuwanie tatuażu cena, laserowe usuwanie tatuażu
Laserowe usuwanie tatuażu
usuwanie worków pod oczami, wory pod oczami
Usuwanie worków pod oczami
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion
venus legacy, venus legacy Poznań, venus legacy brzuch
Venus legacy – redukuje cellulit
viscoderm hydrobooster
Viscoderm hydrobooster
vital injector 2, vital injector 2 Poznań
Vital Injector 2 Poznań
wiotkość skóry
Wiotkość skóry
wolumetria policzków
Wolumetria policzków
wolumetria, wolumetria twarzy
Wolumetria twarzy
wygładzanie zmarszczek, zmarszczki pod oczami, Preparat do wygładzania zmarszczek
Wygładzanie zmarszczek
wypełnianie zmarszczek
Wypełnianie zmarszczek​
zabiegi dla panów
Zabiegi dla Panów
zmarszczki palacza
Zmarszczki palacza
żółtaki kępki żółte
Żółtaki kępki żółte