Poznań ul. Promienista 132/1
pon-pt: 11:00-19:00

Badanie dopplerowskie


Badanie Dopplera – usg doppler żył kończyn dolnych i nie tylko

Usg Doppler żył kończyn dolnych

badanie dopplerowskie, usg doppler
Data aktualizacji: 2022-02-20 19:04:39

Badanie dopplerowskie – badanie usg doppler wykonuje chirurg

Czym są i skąd się biorą ultradźwięki?

Ultradźwięki należą do grupy zjawisk akustycznych. Są zaburzeniem mechanicznym, które rozchodzą się falowo w ośrodku materialnym. Tym, co odróżnia je od fal elektromagnetycznych jest konieczność występowania elastycznego ośrodka do rozchodzenia się fal. Mogą być one interpretowane jako fala ciśnienia lub przemieszczanie się cząstek.

Jednakże nie jest to fizyczne przemieszczanie się substancji, a jedynie deformacji sprężystych danego ośrodka. Dzięki temu dochodzi do przekazywania energii. W tkankach miękkich fale rozchodzą się podłużnie, w przypadku kości mogą również przybierać postać fal poprzecznych.

USG Doppler żył kończyn dolnych – doppler nóg

Źródłem fal ultradźwiękowych wykorzystywanych w medycynie są specjalne przetworniki, które działają na zasadzie odwrotnego efektu piezoelektrycznego. Osiąga się go wykorzystując specjalne kryształy piezoelektryczne, które pod wpływem napięcia elektrycznego kurczą się i rozszerzają powodując wytworzenie fali ultradźwiękowej.

Doppler kończyn dolnych Poznań

Fala ultradźwiękowa rozchodząca się w tkankach ulega szeregowi przemian, które zależą od właściwości ośrodka, zwłaszcza od jego gęstości. Fala akustyczna może ulegać odbiciu, załamaniu, ugięciu, rozproszeniu i pochłonięciu. Nakładanie na siebie tych zjawisk w różnych, zmiennych proporcjach, umożliwia uzyskanie obrazu ultrasonograficznego pod taką postacią jaką go znamy.

Badanie dopplerowskie – Czym jest ultrasonografia?

Ultrasonografia, czyli popularne badanie USG jest badaniem wykorzystującym falę ultradźwiękową. Umożliwia ona uwidocznienie granic narządów wewnętrznych oraz tkanek miękkich bez konieczności zastosowania środków kontrastowych. Niewątpliwą zaletą badania jest jego atraumatyczność, bezinwazyjność i bezbolesność.

Zachowując powyższe właściwości, ultrasonografia umożliwia określenie wymiarów narządów, głębokości ich położenia, uwidocznienie powierzchni oraz przekrojów narządowych. Ponadto, dzięki ultrasonografii możliwe jest zobrazowanie powierzchni stawowych w spoczynku oraz w ruchu, a także ocena przepływu naczyniowego.

Co to jest Efekt Dopplera?

Efekt Dopplera jest zjawiskiem fizycznym obserwowanym w odniesieniu fal. Opiera się on na tym, iż częstotliwość fali wysyłanej przez emiter jest odmienna od częstotliwości fali odbieranej, jeżeli odbiorca oraz emiter pozostają w ruchu względem siebie. Zależność ta polega na zwiększaniu się częstotliwości z jednoczasowym zmniejszaniem długości fali przy zmniejszaniu odległości między emiterem, a odbiorcą.

Z kolei przy oddalaniu się odbiorcy od emitera częstotliwość fal maleje, a ich długość wzrasta. Intensywność efektu Dopplera jest zróżnicowana i zależy od wartości prędkości emitera i odbiorcy, bądź też od różnicy wzajemnej prędkości. Wszystko zależy od tego czy mamy do czynienia z falami rozchodzącymi się w ośrodku, czy z tak zwanymi falami propagującymi, które nie potrzebują ośrodka materialnego do rozprzestrzeniania się.

Czym jest i jak wygląda badanie doppleroweskie?

Badanie dopplerowskie (badanie dopplera) jest połączeniem badania ultrasonograficznego z zastosowaniem efektu Dopplera. Umożliwia odbiór fal ultrasonograficznych z różnych głębokości i dzięki swoistemu, szybkiemu bramkowaniu, co pozwala na ocenę obiektu pozostającego w ruchu.

Badanie dopplerowskie nóg

Obrazowanie dopplerowskie wykorzystuje kolorystyczne oznaczenia sieci barwami czerwoną i niebieską. Przyjęło się, aby oznaczać przepływ w kierunku głowicy kolorem czerwonym, a w kierunku odwrotnym kolorem niebieskim. Ponadto barwa jest zmienna w zależności od prędkości badanego przepływu. Im odcień jaśniejszy, tym prędkość przepływu większa.

Badanie dopplera kończyn dolnych jest przygotowaniem pacjenta do zabiegu skleroterapii.

Jakie są wskazania do wykonania badania dopplerowskiego?

Badanie ultrasonograficzne z wykorzystaniem efektu Dopplera znacznie zwiększyło skuteczność diagnostyczną klasycznego USG. Jego podstawowym zastosowaniem jest diagnostyka przepływu krwi, co znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w angiologii oraz chirurgii naczyniowej, do diagnostyki schorzeń związanych z zaburzeniami przepływu krwi w naczyniach obwodowych, zarówno żylnych jak i tętniczych.

USG Doppler żył kończyn dolnych – Doppler nóg

Podstawowymi schorzeniami, których podstawowa diagnostyka uwzględnia usg doppler są zakrzepowe zapalenie żył, zarówno powierzchniowych jak i głębokich, a także miażdżyca naczyń.

Drugim obszarem, w którym ultrasonografia dopplerowska znajduje zastosowanie jest kardiologia, a konkretniej badanie echokardiograficzne serca. Dzięki możliwości uwidocznienia przepływu krwi w jamach serca można ocenić wydolność serca w pompowaniu krwi, a także wykryć niektóre wady serca związane z przeciekiem krwi wynikającym z niewydolności zastawek.

Czy badanie dopplerowskie jest bezpieczne?

Badanie ultrasonograficzne klasyczne uchodzi za bardzo bezpieczne, gdyż narażenie na promieniowanie ultradźwiękowe jest minimalne i nie przekracza norm bezpieczeństwa ustalonych przez Międzynarodowy Komitet Skutków Biologicznych przy Amerykańskim Instytucie Ultradźwięków w Medycynie.

Jednakże w przypadku ultrasonografii dopplerowskiej natężenia promieniowania ultradźwiękowego są wyższe i mogą nieznacznie przekraczać powyższe normy.

Dlatego też bardzo ważne jest takie dobranie parametrów technicznych urządzenia i techniki badania, by zminimalizować ekspozycję na ultradźwięki do niezbędnego minimum.

Zachowanie tej ostrożności jest szczególnie istotne w przypadku kobiet w ciąży, gdyż zbyt duże natężenie promieniowania ultradźwiękowego może wywierać działanie uszkadzające na płód.

Badania dopplerowskie Poznań

lek.med. Włodzimierz Rosiński
5/5 - (9 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530