Poznań ul. Promienista 132
pon-pt: 11:00-19:00

laser neodymowo yagowy


Zamykanie pajączków na nogach – laser neodymowo-yagowy

laser neodymowo-yagowy

Laser neodymowo-yagowy, skutecznie zamyka pajączki na nogach

Laserowe zamykanie naczyń na nogach

Nikt z nas nie ma skóry doskonałej i większe lub mniejsze defekty skórne dotyczą każdego. Jednym ich rodzajów są zmiany będące wynikiem nieprawidłowości we włosowatych naczyniach krwionośnych w obrębie skóry kończyn dolnych. Mogą one przejawiać się jako pajączki naczyniowe, czy też teleangiektazje, lub dawać obraz zmian rumieniowych. Wreszcie mogą być wynikiem nieprawidłowości rozwojowych naczyń krwionośnych, czego jedną z manifestacji jest występowanie naczyniaków płaskich na skórze.

Współczesna medycyna estetyczna oferuje rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą pozbyć się problemu skórnych zmian naczyniowych.

Skąd się bierze promieniowanie laserowe?

Promieniowanie laserowe to fala elektromagnetyczna powstała dzięki zaistnieniu tak zwanego zjawiska emisji wymuszonej. Długość fali może być różna i mieścić się zarówno w spektrum podczerwieni, jak i ultrafioletu czy światła widzialnego. Wykazuje dużą moc promieniowania oraz gęstość energii. Ponadto wykazuje silne skupienie i spójność wiązki,
a także niewielkie jej odchylenie od równoległości. Istnieją różne rodzaje laserów, a także różnorodne ich klasyfikacje. Dzieli się je więc ze względu na emitowaną długość fali (a co za tym idzie zakres emitowanego światła), moc, czy też środka czynnego. Lasery mają bardzo szerokie zastosowanie w dzisiejszym świecie w wielu dziedzinach, między innymi
w elektronice, technologii wojskowej, czy też medycynie.

Oddziaływanie lasera na ścianę naczyń krwionośnych

Oddziaływanie lasera na naczynia krwionośne opiera się na zjawisku tak zwanej fototermolizy selektywnej. Polega ono na wybiórczym niszczeniu danych struktur na skutek działania ciepła powstałego poprzez pochłanianie przez tkanki energii świetlnej. Strukturę, która ma ulec zniszczeniu określa się przez dobór odpowiedniej długości fali promieniowania laserowego. Komórki organizmu zawierają tak zwane chromofory, czyli białka odpowiadające za pochłanianie fali o określonej długości. W przypadku zabiegu zamykania naczyń krwionośnych, rolę chromoforu pełni hemoglobina. Absorbuje ona energię świetlną przekształcając ją w ciepło.

Powoduje ona wyparowanie wody z krwi, a także rozpad ścian naczyń krwionośnych. Następnie, na drodze fizjologicznych procesów ulegają one “pożarciu” przez makrofagi, czyli komórki odpowiadające za usuwanie niechcianych struktur z organizmu. Efektem tego jest praktycznie natychmiastowa likwidacja niechcianych defektów skórnych pod postacią pajączków naczyniowych. Optymalny rezultat przy dużej precyzji udaje się otrzymać dzięki wykorzystaniu zjawiska podwójnego filtrowania. Dzięki niemu możliwy jest dobór pożądanej długości fali umożliwiające minimalizację oddziaływania na tkanki otaczające.

Czym jest i jak działa laser neodymowo-yagowy Harmony Baby Rejuve?

Laser neodymowo-yagowy Harmony Baby Rejuve jest innowacyjną platformą, której zastosowanie ukierunkowane jest przede wszystkim na zamykanie poszerzonych naczyń krwionośnych. Mechanizm jej działania bazuje na połączeniu oddziaływania promieniowania laserowego oraz światła pulsacyjnego. Głowica neodymowo-yagowa wytwarza monochromatyczne światło o precyzyjnie określonej długości fali wynoszącej 1064nm oraz długim czasem pulsowania. Długość fali nie jest przypadkowa. Umożliwia ona penetrację głęboko wewnątrz tkanek, oraz szybką absorpcję w zakresie wody oraz hemoglobiny. Dzięki temu umożliwia nie tylko bardzo precyzyjne określenie zakresu oddziaływania, ale i bardzo dużą efektywność w zamykaniu nawet dużych pajączków naczyniowych.

Głowica neodymowo-yagowa wykorzystywana w pracy urządzenia Harmony Baby Rejuve umożliwia oddziaływanie wiązki laserowej zarówno pod kątem prostym, jak i pod kątem 45 stopni. Jest ona wyposażona w dwie soczewki o średnicach 2mm oraz 6mm, które mogą być wymieniane.

Urządzenie Harmony Baby Rejuve jest wyposażony w innowacyjny, bardzo wysoko wyspecjalizowany system chłodzący nowej generacji, którego działanie bazuje na precyzyjnym aplikowaniu zogniskowanego strumienia chłodnego powietrza. Jego działanie eliminuje powstanie bodźca termicznego podczas oddziaływania lasera, a tym samym zapobiega jego destrukcyjnemu działaniu na tkanki.

Głowica neodymowo-yagowa Harmony Baby Rejuve wyposażona jest w system tak zwanej klinicznej inteligencji. Oznacza to, że urządzenie, dzięki wprogramowanym specjalnym algorytmom opierającym się na ocenie parametrów takich jak wielkość czy kolor naczyń,
w oparciu o pomiar powyższych parametrów samo automatycznie dostosowuje parametry wiązki lasera, która będzie zaaplikowana do zamknięcia danego naczynia. Umożliwia to uniknięcie niepotrzebnego uszkodzenia tkanek oraz skraca czas rekonwalescencji.

Oczywiście odpowiedź na zabieg jest zróżnicowana. Generalnie rzecz biorąc uważa się, że bezpieczeństwo i efektywność zabiegu są odwrotnie proporcjonalne do stopnia opalenia skóry. Oznacza to, że im skóra słabiej opalona, tym efekt jest lepszy, a ryzyko oparzeń czy innych powikłań mniejszy.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i optymalną efektywność zabiegu, po jego przeprowadzeniu należy zastosować się do kilku zaleceń. Bardzo ważna jest stabilność termiczna i należy unikać znacznych wahań temperatury (w tym zabiegów krioterapii czy korzystania z sauny), a także opalania. Ponadto przeciwwskazany jest intensywny wysiłek fizyczny, a także masaż.

Efekt zabiegu z wykorzystaniem lasera neodymowo-yagowego nie jest natychmiastowy. Dopiero po 4-6 tygodniach zaczyna on być zauważalny. Aby rezultat był optymalny, należy wykonać 3-4 powtórzenia zabiegu w ostępach 4-6tygodniowych.