Poznań ul. Promienista 132/1
pon-pt: 11:00-19:00

Badanie ostrości wzroku


Badanie ostrości wzroku – diagnostyka okulistyczna

badanie ostrości wzroku
Data aktualizacji: 2022-11-27 20:31:09

Badanie ostrości wzroku

Podstawowe wady refrakcyjne wzroku

Aby zrozumieć mechanizm powstawania wad refrakcyjnych wzroku, należy zdać sobie sprawę z prawidłowego działania oka w zakresie odbioru i przetwarzania bodźców wzrokowych. Prawidłowo działające oko to tak zwane oko miarowe. Definiuje się je jako takie, które dzięki szeregowi struktur anatomicznych o właściwościach optycznych, jest w stanie skupić równoległe względem siebie promienie światła dokładnie na siatkówce.

W jej obrębie znajdują się receptory, które otrzymywany w ten sposób bodziec przekształcają w potencjał elektryczny i przekazują przy pomocy nerwu wzrokowego do ośrodka wzroku w korze mózgowej, dzięki czemu odbieramy i identyfikujemy widzialny obraz.

Stany, w których dochodzi do zmiany lokalizacji punktu skupienia światła nazywamy wadami refrakcyjnymi. Podstawowe wady, mogące być korygowane za pomocą okularów to krótkowzroczność, dalekowzroczność oraz astygmatyzm.

Krótkowzroczność, czyli myopia, jest to jedna z najczęściej występujących wad refrakcyjnych wzroku. W jej przypadku promienie świetlne skupiane są przed siatkówką, wskutek czego następuje upośledzenie widzenia do dali. W przypadku tej wady nie jest możliwa fizjologiczna korekcja poprzez akomodację soczewki oka, wręcz powoduje to pogłębienie wady.

Istnieje kilka rodzajów krótkowzroczności, wyodrębnionych na podstawie części soczewki, w obrębie której występuje patologia. Według tego kryterium wyróżnia się krótkowzroczność osiową, krótkowzroczność krzywiznową oraz krótkowzroczność refrakcyjną.

Drugą wadą refrakcyjną jest dalekowzroczność, zwana również nadwzrocznością lub hiperopią. Najczęściej jest wynikiem zbyt krótkiego wymiaru gałki ocznej, co skutkuje skupianiem promieni świetlnych za gałką oczną, czego rezultatem jest upośledzenie widzenia do bliży.

Może być ona tymczasowo korygowana przez akomodację, jednakże długotrwałe napinanie mięśni akomodacyjnych może powodować wystąpienie wad w zakresie układu poruszającego gałką oczną takich jak zez. Szczególnym rodzajem nadwzroczności jest tak zwana nadwzroczność starcza, która jest procesem fizjologicznym i wynika z przebiegu procesów starzenia się organizmu.

Astygmatyzm jest trochę innym rodzajem wady, w której promienie świetlne padające w prostopadłych do siebie płaszczyznach skupiane są w dwóch różnych punktach na siatkówce. Powoduje to zniekształcenie oraz znaczne obniżenie ostrości odbieranego obrazu. Główną przyczyną powstawania astygmatyzmu jest asymetria w budowie gałki ocznej.

Badanie ostrości wzroku do dali

Badanie ostrości wzroku do dali ma na celu ocenę zdolności rozdzielczej siatkówki. Jest ona definiowana jako zdolność do postrzegania punktów, które leżą bezpośrednio obok siebie, jako odseparowane od siebie. Jednostką, w której mierzy się ostrość wzroku jest minuta kątowa.

Samo badanie nie wymaga specjalistycznego przygotowania, ale należy pamiętać, że ma ono charakter psychofizyczny. W związku z powyższym wynik jest tym bardziej wiarygodny, im bardziej pacjent jest wypoczęty. Bardzo pomocny dla badającego  okulisty jest również pełen dostęp do wcześniejszej dokumentacji medycznej, dzięki któremu możliwy jest pełen ogląd sytuacji. Dlatego też bardzo istotne jest aby na badanie zabrać ze sobą całą poprzednią dokumentację medyczną.

Najbardziej powszechną metodą badania ostrości wzroku jest wykorzystanie tak zwanych tablic Snellena wyposażonych w optotypy. Mianem tym określa się znaki (np. litery, cyfry, kształty), które ułożone są w rzędach. Każdy rząd zawiera optotypy o tym samym wymiarze, ale każdy następny rząd zawiera optotypy mniejsze od tych powyżej. Badany odczytuje wskazane przez badającego optotypy od największych do coraz mniejszych. Odległość z jakiej badany odczytuje optotypy to około 5m.

Ostrość wzroku podawana jest w ułamku. Licznik to odległość w jakiej znajduje się badany w stosunku do tablicy Snellena. Mianownik zaś to numer ostatniego prawidłowo przeczytanego rzędu. Jeżeli badany nie jest w stanie odczytać optotypów nawet z najwyższego rzędu, odległość od tablicy jest stopniowo zmniejszana o 1 metr, a w razie konieczności o kolejny.

W sytuacjach wątpliwych, mogą być wykonane dodatkowo specjalistyczne testy wyjaśniające wątpliwości. Ocena ostrości wzroku jest badaniem rutynowym i jest przeprowadzane praktycznie przy każdej wizycie w gabinecie okulistycznym. Jest bezpieczne, bezinwazyjne, i nie wiąże się z ryzykiem żadnych powikłań.

Badanie ostrości wzroku do bliży

Jest to badanie również wykonywane rutynowo praktycznie przy każdej wizycie okulistycznej i jest swego rodzaju uzupełnieniem badania ostrości wzroku do dali. Jego celem jest ocena widzenia z odległości ok. 30cm, czyli takiej, jaka zazwyczaj jest potrzebna do czytania. Jest ono szczególnie istotne dla pacjentów po 40 roku życia, u których może rozpoczynać się tak zwana starczowzroczność, będąca rodzajem nadwzroczności. Badanie to również nie wymaga żadnego specjalistycznego przygotowania.

Badany dostaje od odczytania tekst lub optotypy o różnej wielkości, począwszy od najmniejszych, z utrzymaniem tendencji wzrostowej. W tym przypadku również wynik podaje się w postaci ułamka. Licznik stanowi wartość najmniejszego tekstu, który pacjent jest w stanie przeczytać, zaś mianownik to odległość z jakiej optotypy są odczytywane.

Podobnie jak badanie ostrości do dali, jej ocena w stosunku do bliży również jest bezinwazyjna i w stu procentach bezpieczna. Nie wiąże się z żadnym zagrożeniem ani powikłaniami.

Komputerowe badanie ostrości wzroku

Obecnie coraz bardziej powszechna jest tak zwana refraktometria automatyczna, znana szerzej pod mianem komputerowego badania wady wzroku. Jest to badanie całkowicie obiektywne, więc jest dużo mniejsze ryzyko nieprawidłowego wyniku. Po przeprowadzeniu badania pacjent otrzymuje wydruk wyniku i pozostaje tylko dobrać okulary.

Badanie ostrości wzroku Poznań

lek.med. Włodzimierz Rosiński
5/5 - (7 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530