Poznań ul. Promienista 132/1
pon-pt: 11:00-19:00

Badanie pola widzenia


Badanie pola widzenia w gabinecie okulistycznym

badanie pola widzenia
Data aktualizacji: 2022-01-24 15:44:04

Badanie pola widzenia

Żyjemy w czasach, gdzie na każdym kroku nasze oczy szczególnie narażone są na szkodliwe oddziaływanie różnego rodzaju promieniowania. W świecie, gdzie smartfony i komputery pełnią bardzo istotną rolę w naszym życiu, zarówno od strony zawodowej jak i osobistej, konsekwencje dla naszego wzroku są coraz częstsze i coraz bardziej dotkliwe.

Dlatego też obserwujemy wzrostową tendencję do występowania różnorodnych schorzeń obejmujących oczy, a także powstawanie ich u coraz młodszych pacjentów. Z tego właśnie względu, aby uchronić się przed przykrymi konsekwencjami zaburzeń wzroku i w porę im przeciwdziałać, kluczowa jest regularna kontrola okulistyczna i rutynowe przeprowadzanie badania okulistycznego, które wykonywane jest podczas każdej wizyty
w gabinecie okulistycznym.

Jednym z elementów tego badania jest ocena pola widzenia, polegająca na ustaleniu jak dużą część obrazu widzi pacjent, gdy jego oko pozostaje nieruchome. Obecnie mówi się, że u osób powyżej 50 roku życia powinno być ono przeprowadzane co najmniej raz w roku, jednakże ta granica wiekowa wykazuje tendencję do obniżania się.

Ponadto, badanie okulistyczne wraz z oceną pola widzenia często, a ostatnimi czasy jeszcze częściej, wchodzi w skład badań okresowych zlecanych przez lekarza medycyny pracy. Jest to związane z narastającą komputeryzacją stanowisk pracy i wydłużaniem czasu pracy spędzanego przed monitorem komputera. Badanie okulistyczne zawsze przeprowadzane jest przez lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki i nie wymaga żadnego skierowania.

Pierwszym etapem badania jest zebranie dokładnego wywiadu z pacjentem, uwzględniającym aktualnie występujące dolegliwości związane ze wzrokiem, ale nie tylko. Bardzo istotny jest wykaz chorób współistniejących, gdyż niektóre z nich mogą dawać powikłania właśnie pod postacią różnego rodzaju zaburzeń wzroku.

Niezbędne jest również uzyskanie informacji na temat ewentualnych chorób oczu występujących w rodzinie, gdyż niektóre z nich mogą wynikać z pewnych predyspozycji genetycznych. Po przeprowadzeniu wywiadu, lekarz dokonuje oceny ostrości wzroku, a następnie przechodzi do właściwego badania.

Na czym polega badanie pola widzenia?

Badanie pola widzenia, czyli inaczej perymetria, jest jednym z podstawowych elementów standardowego badania okulistycznego. Pozwala ocenić, jaką część obrazu widzi pozostające nieruchome oko pacjenta. Jest to badanie interakcyjne, co oznacza, iż wymaga ścisłej współpracy pacjenta z badającym.

W pierwszym etapie pacjent umieszcza głowę na specjalnej podpórce. Następnie jedno oko jest zasłaniane tak, by nie powodowało zniekształcenia wyniku badania. Oko odsłonięte wpatruje się w jeden punkt. Lekarz okulista, przy pomocy specjalnego urządzenia, sukcesywnie, za każdym razem w innym miejscu wyświetla znaczek świetlny. Zadaniem pacjenta jest poinformowanie lekarza w momencie zauważenia znaczka.

Najczęściej odbywa się to przy pomocy specjalnego przycisku. W ten sposób możliwe jest stworzenie szczegółowej mapy pola widzenia, co pozwala na rozpoznanie i zlokalizowanie potencjalnych jego ubytków. Badanie zazwyczaj powtarza się kilkukrotnie.

Kiedy wykonujemy badanie pola widzenia i jak interpretować wynik?

Pole widzenia zdrowego człowieka ma zróżnicowany zakres w zależności od lokalizacji. Najszersze pole widzenia mamy w okolicy skroniowej, najwęższe zaś od góry. Zakres pola widzenia mierzy się i podaje w stopniach kątowych. W zależności od lokalizacji
u zdrowej osoby waha się ono pomiędzy 45, a 100 stopni.

Najczęstszym wskazaniem do wykonania badania pola widzenia jest diagnozowanie jaskry. To choroba związana z wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego na skutek upośledzenia krążenia cieczy wodnistej w oku, która nieleczona prowadzi do utraty wzroku. Do innych wskazań należą różnego rodzaju choroby neurologiczne oraz ogólnoustrojowe, takie jak na przykład nadciśnienie tętnicze.

Jak przygotować się do badania?

Z uwagi na swoją prostotę, badanie to nie wymaga merytorycznego przygotowania. Warto jednak pamiętać o kilku wskazówkach, których uwzględnienie może przyczynić się do uzyskania jak najbardziej wiarygodnego wyniku. Z uwagi, że pomimo krótkiego czasu trwania badania, wymaga ono dość mocnej koncentracji, warto zadbać, aby pójść na nie wypoczętym i wyspanym.

Konieczne jest zachowanie spokoju. Podczas tego badania kluczowa jest ścisła współpraca z badającym okulistą, gdyż tylko wtedy, gdy układa się ona wzorowo, mamy szansę otrzymać optymalny i wiarygodny wynik badania. Pacjenci z nadwzrocznością podczas badania mogą pozostać w okularach.

lek.med. Włodzimierz Rosiński
5/5 - (7 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530