Poznań ul. Promienista 132/1
pon-pt: 11:00-19:00

Hemoron


Hermonom – skuteczna i praktycznie bezinwazyjna metoda leczenia hemoroidów

hemoron
Data aktualizacji: 2022-11-12 10:30:23

Hemoron

Bezinwazyjna metoda leczenia żylaków odbytu czyli choroby hemoroidalnej. Zabiegi z zastosowaniem aparatu HEMORON opierają się na diatermii jednobiegunowej niskonapięciowej. Celem zabiegu jest przywrócenie pierwotnej, naturalnej wielkości hemoroidów przez zmniejszenie napływu krwi, wywołanie obkurczenia, zbliznowacenia, a następnie zwłóknienia hemoroidów bez potrzeby wycinania czy innych agresywnych metod chirurgicznych.

Do widocznych na śluzówce hemoroidów przykładamy elektrody aparatu HEMORON, przez które przepływa prąd o niskim napięciu i natężeniu ( maksymalnie 20 miliamper ). Czas trwania zabiegu około 20-30 minut, jest wyjątkowo mało bolesny, całkowicie bezpieczny dla chorego.

Zaraz po zabiegu pacjent natychmiast wraca do swoich aktywności życiowych. Nie nwolno go stosować u pacjentów z rozrusznikiem serca.

Po rozpoznaniu choroby hemoroidalnej każdego stopnia polecamy metodę leczenia przy pomocy aparatu HEMORON. W bardziej zaawansowanych przypadkach zabieg łączymy z innymi metodami.

Hemoron jak często

Zabieg zwykle powtarzamy 4 lub 5 krotnie w około miesięcznych odstępach czasu.

Przygotowanie do zabiegu

Ważne – przygotowanie pacjenta do zabiegu polega na oczyszczeniu końcowego odcinka jelita – zalecana jest głodówka od południa dnia poprzedzającego zabieg.  Innym sposobem jest doodbytnicze podanie dwóch czopków glicerynowych dla dorosłych na 2 godziny przed zabiegiem – ważne jest opróżnienie jelita minimum 2 godziny przed zabiegiem.

Udając się na zabieg HEMORON nie stosuj lewatywy, gdyż pozostawia sporo wody w odbytnicy, co zmniejsza skuteczność prądu. Bądź wypróżniony w tym dniu, spożywaj tylko płyny od poprzedniego wieczora.

Po zabiegu unikaj alkoholu i dużego wysiłku fizycznego, gdyż zmniejszają one skuteczność metody.

Ułożenie pacjenta podczas zabiegu

Pacjenta kładziemy na stole zabiegowym na lewym boku, z wyprostowaną lewą kończyną dolną. Prawa kończyna jest przykurczona w stawie biodrowym i kolanowym.

Elektrodę pomocniczą umocowujemy w taki sposób, żeby nie ograniczała dostępu do pola operacyjnego.

Hemoron zabieg

Zabieg

Pacjent w trakcie zabiegu nie odczuwa bólu – powyżej linea dentata brak somatyczny receptorów nerwowych. w wyjątkowych sytuacjach możemy zastosować znieczulenie miejscowe lignokainą,  gdy pacjent ma niższy próg bólu.

Podczas zabiegu zwracamy uwagę na zabarwienie guzka hemoroidalnego i zmiany odczucia pacjenta i do nich dostosowujemy natężenie prądu oraz czas trwania zabiegu.

W anoskopie operacyjnym uwidaczniamy kolejne guzki krwawnicze i koagulujemy przy pomocy aparatury HEMORON.

Ponieważ guzki krwawnicze położone są w strefie jelita, w której nie ma już unerwienia czuciowego zabieg wykonywany jest bez konieczności znieczulania chorego.

Mężczyźni podczas zabiegu najczęściej odczuwają jedynie parcie na stolec lub parcie na mocz.

Kobiety, porównują czasem swoje doznania do napięcia przedmiesiączkowego. Intensywność doznań podczas zabiegu zależy od wartości natężenia aplikowanego prądu. Większość chorych dobrze toleruje natężenie do 12 mA.

Przy takiej wartości natężenia łączny czas zabiegu nie przekracza 20 minut.

Rekonwalescencja po zabiegu

Bezpośrednio po zabiegu pacjent jest w pełni sprawny. Przez kilka dni może odczuwać niewielki ból i nieznacznie pokrwawiać.

Dolegliwości te nie są na tyle intensywne aby chory musiał zmieniać swój dotychczasowy tryb życia.

Pacjentom zalecamy, aby po zabiegu powstrzymali się od intensywnego wysiłku fizycznego.

Wszystkie, wyżej opisane dolegliwości ustępują najdalej po tygodniu od wykonania zabiegu. Również dolegliwości, które występowały przed zabiegiem, takie jak np. świąd, krwawienie czy bóle znacznie zmniejszają swoją intensywność. Mogą też całkowicie ustąpić, co niestety nie oznacza jeszcze całkowitego wyleczenia.

Hemoron skuteczność

W dostępnej literaturze medycznej przyjmuje się, że przeprowadzenie kuracji metodą HEMORON® powinno zagwarantować min. dwa lata bez nawrotu.

Wykonanie 4-5 zabiegów w odstępach miesięcznych najczęściej powoduje redukcję hemoroidów o 80%

Z międzynarodowych doniesień naukowych wynika, że w pięcioletnim okresie obserwacji odsetek nawrotów nie przekracza 0,5%, co oznacza jedną z najbardziej skutecznych metod przyczynowego leczenia choroby hemoroidalnej.

Przeciwwskazania

Rozrusznik serca

Metodą HEMORON cena

Cena jednego zabiegu 500zł, cena za serię 4 zabiegów 1600zł płatne z góry. Jeżeli konieczny jest 5ty zabieg, koszt tego zabiegu wynosi 400zł.

Czym jest Hemoron?

Działanie technologii Hemoron opiera się na dążeniu do przywrócenia guzkom hemoroidalnym fizjologicznej wielkości poprzez zmniejszenie dopływu krwi. Jest to bardzo wysoko wyspecjalizowana diatermia jednobiegunowa, która obecnie jako jedyna nie powoduje zwęglenia się tkanek, a jedynie ich zagotowanie.

Elektroda urządzenia Hemoron ma specjalne działanie i budowę umożliwiającą zogniskowanie wiązki energii cieplnej tak, by ogrzaniu uległa nie błona śluzowa w miejscu przyłożenia elektrody, a komórki naczyń krwionośnych biegnących dokładnie pod miejscem przyłożenia.

Dzięki temu błona śluzowa pozostaje nienaruszona. Jest to metoda o największej małoinwazyjności wśród dostępnych obecnie na rynku. Zabieg jest krótkotrwały, ponieważ jego przeprowadzenie zwykle nie przekracza 30 minut.

Dodatkową zaletą aparatu Hemoron jest fakt, że działa on na baterie i nie wymaga stałego podłączenia do sieci elektrycznej. Zakres natężenia prądu używanego przez aparat Hemoron zapewnia całkowite bezpieczeństwo i nie wiąże się nawet z minimalnym ryzykiem porażenia prądem.

Jak wygląda przygotowanie do zabiegu?

Podstawą kwalifikacji do zabiegu z wykorzystaniem aparatu Hemoron jest konsultacja lekarska, podczas której chirurg lub proktolog przeprowadza wywiad, wykonuje badanie odbytu, podczas którego lekarz weryfikuje rozpoznanie choroby hemoroidalnej oraz ocenia stopień zaawansowania schorzenia. Bezpośrednio przed zabiegiem konieczne jest oczyszczenie końcowego odcinka odbytnicy poprzez zastosowania czopków glicerynowych lub lewatywy.

Na czym polega zabieg z wykorzystaniem Hemoron?

Zabieg z wykorzystaniem aparatury Hemoron opiera się na wykorzystaniu śródzabiegowej anoskopii, podczas której dochodzi do mapowania śluzówki odbytnicy. W toku tego procesu ujawniane są kolejne guzki krwawnicze, które dzięki zastosowaniu diatermii jednobiegunowej są od razu koagulowane.

Znieczulenie do zabiegu nie jest konieczne, gdyż strefa błony śluzowej jelita, w której pojawiają się guzki krwawnicze jest bezbolesna. Odczucie podczas zabiegu można porównać do parcia na stolec.

We wczesnych stadiach zaawansowania (I – III) w większości przypadków wystarcza trzykrotne powtórzenie zabiegu. Interwał pomiędzy poszczególnymi powtórzeniami zazwyczaj mieści się w przedziale od trzech do sześciu tygodni.

W IV stopniu zaawansowania plan leczenia i powtórzeń zabiegu dobierany jest indywidualnie.

Jaka jest skuteczność metody Hemoron?

Zabieg z wykorzystaniem technologii Hemoron charakteryzuje się stosunkowo dużą skutecznością. Choć sama metoda jest stosunkowo młoda, więc długoterminowe dane są dość ograniczone, jednakże na podstawie dotychczasowych obserwacji, przeprowadzenie pełnej kuracji zapewnia efekt terapeutyczny na okres około dwóch lat.

Czy to jest bezpieczne?

Zabieg z wykorzystaniem aparatury Hemoron charakteryzuje się bardzo wysokim bezpieczeństwem. Jest najmniej inwazyjną metodą dostępną obecnie na rynku. W związku z powyższym ryzyko powikłań jest dużo mniejsze niż w przypadku metod chirurgicznych oraz innych metod zachowawczych i wynosi około 0,5%, co czyni tę metodę najbezpieczniejszą wśród obecnie stosowanych.

Jak wygląda rekonwalescencja po zabiegu?

Powrót do pełnej sprawności możliwy jest praktycznie od razu po opuszczeniu gabinetu chirurgicznego. Bezpośrednio, przez kilka dni po zabiegu może być odczuwalny niewielki ból oraz krwawienie. U części pacjentów mogą jeszcze przez jakiś czas utrzymywać się dolegliwości sprzed zabiegu, jednakże stopniowo zmniejszają one swoje nasilenie. Zalecane jest, by w trakcie trwania kuracji (czyli w przedziale pomiędzy pierwszym,
a ostatnim powtórzeniem zabiegu), powstrzymać się od podejmowania wysiłku fizycznego.

Hemoron

Jeden zabieg - bezinwazyjne leczenie hemoroidów - konieczne 3 w odstępach 30 dni

600zł

lek.med. Włodzimierz Rosiński
5/5 - (27 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530