Poznań ul. Promienista 132
pon-pt: 11:00-19:00

Hemoroidy leczenie


Hemoroidy (żylaki odbytu) to bardzo dokuczliwa dolegliwość. Są powodem wielu nieprzyjemnych sytuacji. Objawy – swędzenie odbytu i trudności w utrzymaniu higieny.

Leczenie hemoroidów przynosi znaczącą ulgę.

Hemoroidy jak leczyć, hemoroidy jak wyglądają.

Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu

Hemoroidy leczenie – częsty powód wizyt u proktologa lub chirurga

Czym są hemoroidy?

Hemoroidy (żylaki odbytu), często nazywane żylakami odbytu, są w dzisiejszych czasach bardzo częstą i uciążliwą dolegliwością. Są to powiększone, wypadające poduszeczki odbytowe. Bezpośrednia przyczyna ich powstawania nie została do końca poznana, aczkolwiek uważa się, że w zdecydowanej większości przypadków hemoroidy są zmianami pierwotnymi. Rzadko są wtórne do innych schorzeń, takich jak na przykład rak odbytnicy.

Patofizjologia powstawania hemoroidów polega w dużej mierze na procesach degradacyjnych podporowej tkanki łącznej oraz mięśni gładkich. Poduszki odbytowe po wypadnięciu ulegają zrogowaceniu oraz przerostowi w obrębie strefy przejściowej, a w wyższych stopniach także nabłonka walcowatego odbytnicy.

Wyodrębniono czynniki ryzyka, które pośrednio mają wpływ na powstawanie hemoroidów. Należą do nich między innymi zaparcia, ciąża, siedzący tryb życia, praca siedząca (bardzo częste u zawodowych kierowców), a nawet zbyt długie przesiadywanie w toalecie (na przykład czytanie podczas defekacji).

Hemoroidy jak wyglądają

Do głównych objawów hemoroidów należą przede wszystkim krwawienie oraz wypadanie. Objawy te mogą występować zarówno w sposób izolowany jak i wspólnie. Krwawienia są niewielkie, objawiają się występowaniem świeżej krwi na powierzchni stolca lub na papierze toaletowym.

Bardzo utrudnia życie pacjentom objawy: swędzenie odbytu i trudności w utrzymaniu higieny.

Ponadto, objawom hemoroidów może towarzyszyć dyskomfort, świąd, a nawet ból, nasilający się szczególnie podczas aktu defekacyjnego. Na bardziej zaawansowanych etapach choroby częste jest brudzenie bielizny śluzem oraz wydzieliną kałową.

Jak wyglądają hemoroidy?

W chorobie hemoroidalnej można wyodrębnić cztery stopnie zaawansowania, w zależności od nasilenia wypadania poduszeczek odbytowych.

Hemoroidy – stopnie zaawansowania

Pierwszy stopień hemoroidy (żylaki odbytu) widoczne są w badaniu endoskopowym, jednakże nie wypadają na zewnątrz odbytu, w związku z powyższym w klinicznym badaniu per rectum są niewidoczne. Jednakże możliwe jest krwawienie.

Drugi stopień – hemoroidy wypadają podczas defekacji, po czym samoistnie wracają na swoje miejsce.

Trzeci stopień – hemoroidy przebywają na zewnątrz przez cały czas, jednakże dają się łatwo odprowadzić ręcznie.

Czwarty stopień – hemoroidy przebywają na zewnątrz cały czas, jednakże ich odprowadzenie jest niemożliwe.

Hemoroidy zazwyczaj przebiegają łagodne, jednakże mogą wiązać się z występowaniem ostrych powikłań, takich jak zakrzepica w obrębie wypadniętych hemoroidów, masywne krwotoki, a w skrajnych przypadkach nawet martwicy tkanek. Warto wtedy zgłosić się do gabinetu chirurgicznego.

Jak wyglądają hemoroidy?

Podstawowy sposób rozpoznania choroby hemoroidalnej opiera się na badaniu fizykalnym przez odbyt. Hemoroidy jak wyglądają? Jest to struktura, która uzupełnia aparat zwieraczowy i zapobiega niekontrolowanemu oddawania gazu i stolca. W zdrowym organizmie hemoroidy są to trzy poduszkowate jamiste naczynia żylne wypełnione krwią. Nie są widoczne z zewnątrz.

Istnieje kilka sposobów raczenia sobie z tym problemem, dobieranych w zależności od stopnia zaawansowania. Opierają się zarówno na leczeniu chirurgicznym jak i zachowawczym. W tym ostatnim bardzo dobrą propozycję oferuje współczesna medycyna estetyczna. Hemoroidy leczenie – proktolog, chirurg.

Hemoroidy objawy:

Hemoroidy leczenie

Czym jest Hemoron?

Działanie technologii Hemoron opiera się na dążeniu do przywrócenia guzkom hemoroidalnym fizjologicznej wielkości poprzez zmniejszenie dopływu krwi. Jest to bardzo wysoko wyspecjalizowana diatermia jednobiegunowa, która obecnie jako jedyna nie powoduje zwęglenia się tkanek, a jedynie ich zagotowanie.

Elektroda urządzenia Hemoron ma specjalne działanie i budowę umożliwiającą zogniskowanie wiązki energii cieplnej tak, by ogrzaniu uległa nie błona śluzowa w miejscu przyłożenia elektrody, a komórki naczyń krwionośnych biegnących dokładnie pod miejscem przyłożenia.

Dzięki temu błona śluzowa pozostaje nienaruszona. Jest to metoda o największej małoinwazyjności wśród dostępnych obecnie na rynku. Zabieg jest krótkotrwały, ponieważ jego przeprowadzenie zwykle nie przekracza 30 minut.

Dodatkową zaletą aparatu Hemoron jest fakt, że działa on na baterie i nie wymaga stałego podłączenia do sieci elektrycznej. Zakres natężenia prądu używanego przez aparat Hemoron zapewnia całkowite bezpieczeństwo i nie wiąże się nawet z minimalnym ryzykiem porażenia prądem.

Pierwszym efektem po zabiegu jest ustąpienie swędzenie odbytu.

hemoroidy jak leczyć

Usuwanie hemoroidów – Jak wygląda przygotowanie do zabiegu?

Podstawą kwalifikacji do zabiegu z wykorzystaniem aparatu Hemoron jest konsultacja lekarska, podczas której przeprowadzany jest wywiad, wykonywane badanie odbytu, podczas którego lekarz weryfikuje rozpoznanie choroby hemoroidalnej oraz ocenia stopień zaawansowania schorzenia.

Bezpośrednio przed zabiegiem konieczne jest oczyszczenie końcowego odcinka odbytnicy poprzez głodówki od poprzedniego dnia oraz zastosowania czopków glicerynowych.

Hemoroidy leczenie – metodą hemoron – jest bardzo skuteczne i bezinwazyjne.

Na czym polega zabieg usuwania hemoroidów z wykorzystaniem Hemoron?

Zabieg z wykorzystaniem aparatury Hemoron opiera się na wykorzystaniu śródzabiegowej anoskopii, podczas której dochodzi do mapowania śluzówki odbytnicy. W toku tego procesu ujawniane są kolejne guzki krwawnicze, które dzięki zastosowaniu diatermii jednobiegunowej są od razu koagulowane.

Znieczulenie do zabiegu nie jest konieczne, gdyż strefa błony śluzowej jelita, w której pojawiają się guzki krwawnicze jest bezbolesna. Odczucie podczas zabiegu można porównać do parcia na stolec.

We wczesnych stadiach zaawansowania (I – III) w większości przypadków wystarcza czterokrotne powtórzenie zabiegu. Interwał pomiędzy poszczególnymi powtórzeniami zazwyczaj mieści się w przedziale od trzech do sześciu tygodni. W IV stopniu zaawansowania plan leczenia i powtórzeń zabiegu dobierany jest indywidualnie.

Jaka jest skuteczność metody Hemoron?

Zabieg z wykorzystaniem technologii Hemoron charakteryzuje się stosunkowo dużą skutecznością. Choć sama metoda jest stosunkowo młoda, więc długoterminowe dane są dość ograniczone, jednakże na podstawie dotychczasowych obserwacji, przeprowadzenie pełnej kuracji zapewnia efekt terapeutyczny na okres około dwóch lat. Jest to skuteczne usuwanie hemoroidów.

Czy to jest bezpieczne?

Zabieg usuwanie homoroidów z wykorzystaniem aparatury Hemoron charakteryzuje się bardzo wysokim bezpieczeństwem. Jest najmniej inwazyjną metodą dostępną obecnie na rynku. W związku z powyższym ryzyko powikłań jest dużo mniejsze niż w przypadku metod chirurgicznych oraz innych metod zachowawczych i wynosi około 0,5%, co czyni tę metodę najbezpieczniejszą wśród obecnie stosowanych.

Jak wygląda rekonwalescencja po zabiegu?

Powrót do pełnej sprawności możliwy jest praktycznie od razu po zakończeniu zabiegu. Bezpośrednio, przez kilka dni po zabiegu może być odczuwalny niewielki ból oraz krwawienie. U części pacjentów mogą jeszcze przez jakiś czas utrzymywać się objawy sprzed zabiegu, jednakże stopniowo zmniejszają one swoje nasilenie.

Zalecane jest, by w trakcie trwania kuracji (czyli w przedziale pomiędzy pierwszym, a ostatnim powtórzeniem zabiegu), powstrzymać się od podejmowania wysiłku fizycznego.

Hemoroidy leczenie Poznań

Usuwanie hemoroidów – dobieramy metodę w zależności od stopnia zaawansowania.

Hemoroidy w ciąży

Ciąża bardzo często wywołuje powstawanie hemoroidów lub nasila objawy hemoroidów.

Hemoroidy leczenie Poznań – leczenie, zajmuje się chirurg

Bardzo skutecznym leczeniem w stopniu II i III jest laserowe zamykanie hemoroidów.

Laserowe usuwanie hemoroidów Poznań jest bezbolesne, zaraz po zabiegu można wrócić do aktywności życiowych.