wyszukiwanie medycyna estetyczna estetyncza Poznań

Zapalenie spojówek i rogówki


Zapalenie spojówek i zapalenie rogówki

zapalenie spojówek, zapalenie spojówki

Zapalenie spojówek

Czym jest i skąd się bierze zapalenie spojówek?

Zapalenie spojówek (zapalenie spojówki) jest jednym z najczęstszych schorzeń dotyczących oczu. Lokalizują się w obrębie spojówki, czyli błony śluzowej powieki oka, pełniącej funkcję ochronną dla narządu wzroku. Może mieć ono różne tło, dzielone w sposób podstawowy na infekcyjne i nieinfekcyjne. Zapalenie spojówek infekcyjne powstaje na skutek zakażenia wirusowego, bakteryjnego oraz grzybiczego. Stan ten leczy okulista.

Z kolei nieinfekcyjne zapalenie spojówek może mieć etiologię alergiczną, reaktywną, autoimmunologiczną, i wiele innych. Schorzenie to bardzo często towarzyszy infekcjom zlokalizowanym w obrębie górnych dróg oddechowych.

Istnieje wiele możliwych przyczyn występowania zapalenia spojówek, w zależności od rodzaju schorzenia. W przypadku infekcyjnego zapalenia spojówek, bardzo często mamy do czynienia z zapaleniem ropnym. Bezpośrednia przyczyna tej postaci choroby jest bardzo prozaiczna. To brak należytej higieny rąk i wynikające z tego przecieranie oczu brudnymi rękami.

W ten sposób do spojówek przenoszone są różnego rodzaju bakterie, takie jak gronkowce, paciorkowce, a nawet gonokoki. Z kolei do powstania nieinfekcyjnej postaci zapalenia spojówek mogą przyczyniać się takie czynniki jak narażenie na kurz, chemikalia, promieniowanie, a także dym papierosowy. Mogą one prowadzić nie tylko do ostrego, ale także do przewlekłego zapalenia spojówek, którego rozwój może przebiegać w różnych mechanizmach.

Jakie są rodzaje zapalenia spojówek?

W zależności od czynnika wywołującego, wyodrębniono cztery podstawowe typy zapalenia spojówek. Pierwszy z nich to wirusowe zapalenie spojówek. Jest to schorzenie, które może zarówno występować samoistnie, jak i współistnieć z innymi zakażeniami o tle wirusowym. Jednym częstszych czynników etiologicznych wirusowego zapalenia spojówek jest wirus grypy.

Bardzo często wynika ona z nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny, używania tych samych ręczników czy pościeli co osoba zakażona. Przenosi się więc przez kontakt. Niejednokrotnie, oprócz charakterystycznego zaczerwienienia spojówek, obserwuje się powiększenie węzłów chłonnych okolicy szyi. Na szczęście w zdecydowanej większości przypadków jego przebieg jest łagodny i ustępuje ono samoistnie.

Drugim rodzajem tego schorzenia jest bakteryjne zapalenie spojówek. Wywoływane jest najczęściej przez bakterie takie jak gronkowce, czy paciorkowce. W tym przypadku, poza klasycznym zaczerwienieniem spojówek, bardzo typowe jest pojawienie się ropnej wydzieliny, która w bardzo nieprzyjemny sposób skleja rzęsy i powieki.

Do zakażenia dochodzi najczęściej również w przebiegu zaniedbań higienicznych i przeniesienia bakterii do spojówki poprzez brudne ręce. Jednakże do transmisji bakterii może dojść również z nosa czy zatok w przebiegu zakażeń bakteryjnych dotyczących tych narządów. Wyróżnia się dwa podtypy bakteryjnego zapalenia spojówek. Pierwszą z nich jest postać ostra, o ostrym przebiegu.

Postać tą obserwuje się głównie u dzieci. Pojawia się i rozwija w sposób nagły. Trwa zazwyczaj około dwóch tygodni. Drugim podtypem jest postać przewlekła, którą rozpoznaje się jeżeli objawy utrzymują się przez co najmniej 4 tygodnie. Bakteryjne zapalenie spojówek zawsze wymaga konsultacji z lekarzem i miejscowego leczenia antybiotykami.

Trzecim rodzajem zapalenia spojówek jest to spowodowane infekcją dwoinko rzeżączki. Pomimo, że u jego podstaw również leży infekcja bakteryjna, to jednak ze względu na swoją specyfikę klasyfikowane jest ono jako osobna jednostka. Wbrew pierwszemu mogącemu nasuwać się skojarzeniu, ta choroba nie jest przenoszona drogą płciową, a dotyczy noworodków pomiędzy 2 a 4 dniem po urodzeniu.

Do zakażenia dochodzi w trakcie porodu, kiedy bakterie przenoszone są z dróg rodnych matki chorującej na rzeżączkę (bądź będącej bezobjawową nosicielką) do spojówek dziecka. Do charakterystycznych objawów rzeżączkowego zapalenia spojówek należy nagły początek, nasilony obrzęk powiek wraz z dużą ilością ropy.

Na szczęście, w dzisiejszych czasach ten rodzaj zapalenia spojówek występuje bardzo rzadko. Wynika to z rutynowo stosowanej obecnie profilaktyki. Polega ona na zakropieniu oczu noworodka 1%roztworem azotanu srebra zaraz po urodzeniu. Procedura ta nosi nazwę zabiegu Credego.

Ostatnim, obejmującym cały szereg jednostek chorobowych, typem zapalenia spojówek jest schorzenie o etiologii nieinfekcyjnej. Do przykładowych przyczyn nieinfekcyjnego zapalenia spojówek należą reakcje alergiczne, przyczyny autoimmunologiczne, a także podrażnienie poprzez długotrwałe narażenie na promieniowanie świetlne o dużej intensywności.

Jak się objawia i jak rozpoznać zapalenie spojówek?

Objawy zapalenia spojówek można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą z nich są objawy podmiotowe, czyli w najprostszym tłumaczeniu to, co pacjent odczuwa. Druga zaś to objawy przedmiotowe, czyli to, co jest stwierdzane przez lekarza w trakcie badania przedmiotowego.

Do najbardziej charakterystycznych podmiotowych objawów zapalenia spojówek należą światłowstręt, a także pieczenie i świąd w obrębie oczu. Wśród objawów podmiotowych zaś obserwuje się łzawienie oczu, obrzęk, zaczerwienienie i przekrwienie spojówek, a w zapaleniach na tle bakteryjnym, również obecność ropnej wydzieliny.

Bardzo charakterystyczne dla zapalenia spojówek jest stwierdzenie tak zwanej triady irygacyjnej. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się współistnienie łzawienia, światłowstrętu oraz zwężenia szpary powiekowej. Stwierdzenie obecności triady irygacyjnej, z dużym prawdopodobieństwem umożliwia postawienie diagnozy zapalenia spojówek.

Podstawą do podstawienia diagnozy zapalenia spojówek jest badanie okulistyczne, w tym badanie w lampie szczelinowej. Pozwalają one na stwierdzenie charakterystycznych objawów, co umożliwia rozpoznanie choroby.

W przypadku obecności wydzieliny ropnej, wskazane jest również przeprowadzenia jej badania mikrobiologicznego. Umożliwia ono jednoznaczną identyfikację patogenu, co z kolei przekłada się bezpośrednio na zwiększenie efektywności leczenia.

Jak się leczy zapalenie spojówek?

            Dobór odpowiedniej metody leczenia zapalenia spojówek zależy od czynnika etiologicznego, ale też od stopnia nasilenia objawów. We wczesnych etapach choroby, w sytuacji gdzie objawy mają niewielkie nasilenie, wystarczające jest miejscowe stosowanie kropli do oczu, a niejednokrotnie nawet wykorzystywanie domowych sposobów, takich jak przemywanie naparem z rumianku.

Jednakże kluczowe jest stosowanie leczenia przyczynowego, czyli na przykład antybiotyków w bakteryjnym zapaleniu spojówek, leków przeciwalergicznych w alergicznym zapaleniu spojówek, czy steroidów w autoimmunologicznym zapaleniu spojówek.

Czas terapii oczywiście również jest uzależniony od etapu choroby i czynnika wyzwalającego i może wahać się od kilku dni nawet do kilku miesięcy w przypadku zakażenia spowodowanego atypowymi bakteriami.

Zapalenie spojówek Poznań

Jak wygląda zapalenie spojówek?

Czym jest i skąd się bierze zapalenie spojówek?

Zapalenie spojówki jest jednym z najczęstszych schorzeń dotyczących oczu. Lokalizują się w obrębie spojówki, czyli błony śluzowej powieki oka, pełniącej funkcję ochronną dla narządu wzroku. Może mieć ono różne tło, dzielone w sposób podstawowy na infekcyjne i nieinfekcyjne. Zapalenie infekcyjne powstaje na skutek zakażenia wirusowego, bakteryjnego oraz grzybiczego.

Z kolei nieinfekcyjne zapalenie spojówki może mieć etiologię alergiczną, reaktywną, autoimmunologiczną i wiele innych. Schorzenie to bardzo często towarzyszy infekcjom zlokalizowanym w obrębie górnych dróg oddechowych.

Istnieje wiele możliwych przyczyn występowania zapalenia spojówek, w zależności od rodzaju schorzenia. W przypadku infekcyjnego zapalenia spojówek, bardzo często mamy do czynienia z zapaleniem ropnym. Bezpośrednia przyczyna tej postaci choroby jest bardzo prozaiczna.

To brak należytej higieny rąk i wynikające z tego przecieranie oczu brudnymi rękami. W ten sposób do spojówek przenoszone są różnego rodzaju bakterie, takie jak gronkowce, paciorkowce, a nawet gonokoki.

Z kolei do powstania nieinfekcyjnej postaci zapalenia spojówki mogą przyczyniać się takie czynniki jak narażenie na kurz, chemikalia, promieniowanie, a także dym papierosowy. Mogą one prowadzić nie tylko do ostrego, ale także do przewlekłego zapalenia spojówek, którego rozwój może przebiegać w różnych mechanizmach.

Jak wygląda zapalenie spojówek?

W zależności od czynnika wywołującego, wyodrębniono cztery podstawowe typy zapalenia spojówek. Pierwszy z nich to wirusowe zapalenie spojówek. Jest to schorzenie, które może zarówno występować samoistnie, jak i współistnieć z innymi zakażeniami o tle wirusowym. Jednym częstszych czynników etiologicznych wirusowego zapalenia spojówek jest wirus grypy.

Bardzo często wynika ona z nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny, używania tych samych ręczników czy pościeli co osoba zakażona. Przenosi się więc przez kontakt. Niejednokrotnie, oprócz charakterystycznego zaczerwienienia spojówek, obserwuje się powiększenie węzłów chłonnych okolicy szyi. Na szczęście w zdecydowanej większości przypadków jego przebieg jest łagodny i ustępuje ono samoistnie.

Drugim rodzajem tego schorzenia jest bakteryjne zapalenie spojówek. Wywoływane jest najczęściej przez bakterie takie jak gronkowce czy paciorkowce.

W tym przypadku, poza klasycznym zaczerwienieniem spojówek, bardzo typowe jest pojawienie się ropnej wydzieliny, która w bardzo nieprzyjemny sposób skleja rzęsy i powieki. Do zakażenia dochodzi najczęściej również w przebiegu zaniedbań higienicznych i przeniesienia bakterii do spojówki poprzez brudne ręce.

Jednakże do transmisji bakterii może dojść również z nosa czy zatok w przebiegu zakażeń bakteryjnych dotyczących tych narządów. Wyróżnia się dwa podtypy bakteryjnego zapalenia spojówek. Pierwszą z nich jest postać ostra, o ostrym przebiegu. Postać tą obserwuje się głównie u dzieci. Pojawia się i rozwija w sposób nagły.

Trwa zazwyczaj około dwóch tygodni. Drugim podtypem jest postać przewlekła, którą rozpoznaje się jeżeli objawy utrzymują się przez co najmniej 4 tygodnie. Bakteryjne zapalenie spojówek zawsze wymaga konsultacji z lekarzem i miejscowego leczenia antybiotykami.

Trzecim rodzajem zapalenia spojówek jest to spowodowane infekcją dwoinko rzeżączki. Pomimo, że u jego podstaw również leży infekcja bakteryjna, to jednak ze względu na swoją specyfikę klasyfikowane jest ono jako osobna jednostka.

Wbrew pierwszemu mogącemu nasuwać się skojarzeniu, ta choroba nie jest przenoszona drogą płciową, a dotyczy noworodków pomiędzy 2 a 4 dniem po urodzeniu.

Do zakażenia dochodzi w trakcie porodu, kiedy bakterie przenoszone są z dróg rodnych matki chorującej na rzeżączkę (bądź będącej bezobjawową nosicielką) do spojówek dziecka. Do charakterystycznych objawów rzeżączkowego zapalenia spojówek należy nagły początek, nasilony obrzęk powiek wraz z dużą ilością ropy.

Na szczęście, w dzisiejszych czasach ten rodzaj zapalenia spojówek występuje bardzo rzadko. Wynika to z rutynowo stosowanej obecnie profilaktyki. Polega ona na zakropieniu oczu noworodka 1%roztworem azotanu srebra zaraz po urodzeniu. Procedura ta nosi nazwę zabiegu Credego.

Ostatnim, obejmującym cały szereg jednostek chorobowych, typem zapalenia spojówek jest schorzenie o etiologii nieinfekcyjnej. Do przykładowych przyczyn nieinfekcyjnego zapalenia spojówek należą reakcje alergiczne, przyczyny autoimmunologiczne, a także podrażnienie poprzez długotrwałe narażenie na promieniowanie świetlne o dużej intensywności.

Objawy

Objawy zapalenia spojówek można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą z nich są objawy podmiotowe, czyli w najprostszym tłumaczeniu to, co pacjent odczuwa. Druga zaś to objawy przedmiotowe, czyli to, co jest stwierdzane przez lekarza w trakcie badania przedmiotowego.

Do najbardziej charakterystycznych podmiotowych objawów zapalenia spojówek należą światłowstręt, a także pieczenie i świąd w obrębie oczu. Wśród objawów podmiotowych zaś obserwuje się łzawienie oczu, obrzęk, zaczerwienienie i przekrwienie spojówek, a w zapaleniach na tle bakteryjnym, również obecność ropnej wydzieliny.

Bardzo charakterystyczne dla zapalenia spojówek jest stwierdzenie tak zwanej triady irygacyjnej. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się współistnienie łzawienia, światłowstrętu oraz zwężenia szpary powiekowej. Stwierdzenie obecności triady irygacyjnej, z dużym prawdopodobieństwem umożliwia postawienie diagnozy zapalenia spojówek.

Podstawą do podstawienia diagnozy zapalenia spojówek jest badanie okulistyczne, w tym badanie w lampie szczelinowej. Pozwalają one na stwierdzenie charakterystycznych objawów, co umożliwia rozpoznanie choroby.

W przypadku obecności wydzieliny ropnej, wskazane jest również przeprowadzenia jej badania mikrobiologicznego. Umożliwia ono jednoznaczną identyfikację patogenu, co z kolei przekłada się bezpośrednio na zwiększenie efektywności leczenia. Leczeniem zajmuje się okulista.

Jak wygląda zapalenie spojówek

Spuchnięte powieki

Opuchnięte powieki to dolegliwość, która może mieć wiele przyczyn takich jak: podłoże alergiczne, cukrzyca, zapalenie zatok czy półpasiec oczny. W artykule poznamy najczęstsze przyczyny tej dolegliwości i sposoby leczenia.

Opuchnięte powieki przyczyny?

Jedną z przyczyn opuchniętych powiek może być czyrak na oku, czyli stan zapalny mieszków włosowych brwi, za który odpowiada zakażenie bakteryjne z grupy gronkowców. Towarzyszy temu wysięk ropy z oka, gorączka czy dreszcze. To schorzenie leczy się u okulisty za pomocą antybiotykoterapii. Jakie są inne opuchnięte powieki przyczyny? Należy do nich półpasiec oczny – choroba o podłożu wirusowym.

Półpasiec oczny jest wywoływany przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca (VZV) na skutek osłabienia odporności. Ta choroba objawia się występowaniem grudki przy oku, która przekształca się w pęcherzyk i krostę. Pacjent boryka się wówczas z pieczeniem oczu czy nadwrażliwością zmienionej skóry. 

Opuchnięte powieki górne mogą być wynikiem jęczmienia i gradówki. Jęczmień na oku to częste schorzenie, z którym przychodzą pacjenci do okulisty Poznań. Jęczmień jest wywołany przez bakterie z grupy gronkowców, a objawem choroby jest obrzęk oraz zaczerwienienie powieki. Jęczmieniowi może towarzyszyć ropa. Przyczyną jęczmienia są: niewyrównana cukrzyca czy inne choroby obniżające odporność. W przypadku jęczmienia należy rozpocząć leczenie w gabinecie okulistycznym. 

Gradówka także powoduje opuchliznę powiek, a jej przyczyną jest blokada ujścia gruczołu. W efekcie schorzenie objawia się występowaniem żółtego guzka i przekrwieniem spojówki. Gradówkę trzeba natychmiast skonsultować z okulistą Poznań. Opuchnięte powieki mogą być wywołane także przez zapalenie brzegów powiek. Jest to schorzenie wywołane przez zakażenie bakteryjne, czyli gronkowce i łojotok. Inne opuchnięte powieki przyczyny?

Obrzęk powiek często towarzyszy zapaleniu spojówek. Jej przyczyną mogą być czynniki fizyczne takie jak: światło słoneczne i wiatr, zakażenie bakteryjne czy też choroby autoimmunologiczne jak: zespół Sjogrena, zespół Stevensa-Johnsona. Za obrzęk oczu odpowiadają często alergie oczu, będąc wynikiem reakcji miejscowej w wyniku ukąszeniu przez owady, aplikacją nieodpowiedniego kosmetyku czy też działaniem pyłków traw. 

Spuchnięte powieki – Leczenie w gabinecie okulistycznym

Opuchnięte powieki leczy się u okulisty po postawieniu fachowej diagnozy. Najczęściej skutecznym remedium są krople do oczu, które prowadzą do nawilżenia oka, przyczyniając się do jego regeneracji. Okulista Poznań często przepisuje maść na opuchnięte powieki bez recepty lub krople do oczu na zespół suchego oka czy czerwone oko. Krople do oczu redukują pieczenie oka. Jakie są sposoby na opuchnięte powieki?

Zaliczamy do nich domowe sposoby na obrzęk powiek, które można stosować w przypadku, gdy dolegliwości nie są zbyt nasilone. Zamiast krople do oczu czy maści na opuchnięte powieki bez recepty stosujemy okłady z ogórka lub herbaty czy też przykładanie kostek lodu. Inne sposoby na opuchnięte powieki to okłady z rumianku, który wykazuje właściwości antybakteryjne, antyseptyczne i ściągające.

Działa łagodząco, przeciwbólowo i przyspiesza gojenie się zmian. W okresie letnim warto sięgnąć po świeże ogórki, których plasterki można nakładać na powieki. Nie można zapominać o prawidłowej diecie, która jest zdrowa i nie zawiera nadmiernej ilości soli. Należy wyrzucić ze swojego menu fast foody i niezdrowe przekąski. Należy uważać na kosmetyki i odrzucić te, które nas uczulają. 

Spuchnięte powieki Poznań

Zapalenie rogówki

Czym jest i skąd się bierze zapalenie rogówki?

Zapalenie rogówki jest schorzeniem polegającym na wystąpienia stanu zapalnego tej części gałki ocznej, wywołanego najczęściej przez działanie różnego rodzaju drobnoustrojów chorobotwórczych. Jednakże mogą być one również wywołane poprzez wystąpienie jakiegoś antygenu wywołującego reakcję alergiczną, bądź też poprzez uszkodzenie unerwienia rogówki.

Podstawowym patomechanizmem tego schorzenia jest powstawanie nacieków zapalnych, które powodują zmętnienie rogówki i związane z nim zaburzenia widzenia.

Do najczęstszych przyczyn zapalenia rogówki należą przerwanie ciągłości jej nabłonka, noszenie soczewek kontaktowych, zaburzenia w wydzielaniu oraz składzie tak zwanego filmu łzowego, stosowanie zakażonych leków okulistycznych, niedomykalność powiek, a także wszelkiego rodzaju ogólnoustrojowe niedobory odporności.

Jakie są rodzaje zapalenia rogówki?

Istnieją różne podziały zapalenia rogówki w zależności od przyjętego kryterium. Pierwszym podziałem jest ten uwzględniający obecność uszkodzenia tkanki nabłonkowej. Według niego wyróżnia się zapalenie wrzodziejące oraz niewrzodziejące.

Inny podział bierze pod uwagę kryterium czynnika etiologicznego. Według tej klasyfikacji wyróżnia się bakteryjne zapalenie rogówki (85 % przypadków), wirusowe zapalenie rogówki (10 %), grzybicze zapalenie rogówki (2 %), pierwotniakowe zapalenie rogówki (1 %), a także tak zwane głębokie zapalenie rogówki w niektórych zakażeniach bakteryjnych oraz porażenne zapalenie rogówki z częstym współwystępowaniem soczewkowatym ubytkiem nabłonka, występujące na przykład w porażeniu nerwu twarzowego.

Jak się objawia zapalenie rogówki?

         Podstawowe objawy zapalenia rogówki t ból i zaczerwienienie w obrębie oka. Często występuje jego zaczerwienienie ze współistnieniem obrzęku powiek. Niejednokrotnie pojawia się też śluzowo-ropna wydzielina w worku spojówkowym. Bardzo charakterystyczne jest zmętnienie rogówki wraz z pojawieniem się w jej obrębie rogówki białej lub szarej plamy.

Nieleczony proces zapalny może spowodować nieodwracalne niszczenie miąższu rogówki skutkujące zmniejszeniem jej grubości, co w skrajnych przypadkach może spowodować nawet jej pęknięcie. W zaawansowanych przypadkach może nawet dojść do pojawienia się wydzieliny ropnej w obrębie przedniej komory oka, a także unaczynienie oraz zanik przezroczystości rogówki.

Jak zdiagnozować zapalenie rogówki?

Samo rozpoznanie zapalenia rogówki nie jest szczególnie problematyczne, ponieważ obraz kliniczny tego schorzenia jest bardzo charakterystyczny. Jednakże niejednokrotnie trudno jest na jego podstawie ustalić przyczynę wystąpienia choroby, co jest konieczne do włączenia właściwego leczenia przyczynowego.

Konieczne jest dokładne zebranie wywiadu uwzględniające dolegliwości, agresywność przebiegu stanu zapalnego, występowania schorzeń współistniejących, a także okoliczności towarzyszących powstaniu stanu zapalnego.

Podstawowym badaniem dodatkowym umożliwiającym ustalenie etiologii zapalenia rogówki jest badanie mikrobiologiczne, pozwalające z całą pewnością potwierdzić tło bakteryjne, grzybicze lub pierwotniakowe. Pomocne bywa również wykonanie preparatu bezpośredniego z zeskrobin pobranych bezpośrednio z rogówki. Dodatkowymi badaniami wspomagającymi proces diagnostyczny, a co za tym idzie terapeutyczny to między innymi optyczna tomografia koherentna, mikroskopia konfokalna, ultrasonografia, czy też badanie biomikroskopem.

Jak się leczy zapalenie rogówki?

Bardzo ważne jest, by po zaobserwowaniu u siebie objawów budzących podejrzenie zapalenia rogówki, jak najszybciej skonsultować się z okulistą. Jako postępowanie doraźne mające na celu zmniejszenie intensywności objawów, dobrze sprawdza się zastosowanie ciemnych okularów do czasu wizyty u specjalisty. Nie należy jednak jej odwlekać.

Leczenie zachowawcze zapalenia rogówki może obejmować zarówno postępowanie miejscowe jak i ogólnoustrojowe. Konieczne jest zastosowanie leków adekwatnych do przyczyny (chemioterapeutyki przeciwbakteryjne, leki przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i przeciwpierwotniakowe). Jeżeli leczenie empiryczne nie przynosi oczekiwanego rezultatu, konieczne jest wykonanie posiewu z antybiogramem i leczenie celowane w zależności od wyników powyższych badań.

Jeżeli zapaleniu towarzyszy reakcja immunologiczna, konieczne jest dodatkowe zastosowanie preparatów steroidowych. Z kolei w przypadku wystąpienia odczynu z ciała rzęskowego, nieodzowne staje się zastosowanie leków rozszerzających źrenicę.

W ciężkich, zaawansowanych przypadkach jedynym ratunkiem może okazać się przeszczepienie rogówki, zarówno w trybie planowym jak i ostrym (natychmiastowym), w zależności od wskazań, stanu pacjenta oraz przebiegu i zaawansowania choroby.

Należy pamiętać, iż po zakończeniu leczenia zapalenia rogówki konieczne są regularne kontrole okulistyczne. Ważne, by być wyczulonym na jakiekolwiek objawy oczne zwłaszcza w przypadku stanów wiążących się z osłabieniem organizmu i jego odporności, gdyż mogą one świadczyć o nawrocie zapalenia rogówki.

Jak się zabezpieczyć przed wystąpieniem zapalenia rogówki?

Podstawą profilaktyki zapalenia rogówki jest dbanie o odpowiednią higienę rąk, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko przeniesienie drobnoustrojów do oczu poprzez potarcie brudnymi rękami. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, konieczne jest stosowanie odpowiednich płynów pielęgnacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza.

Konieczne również jest noszenie specjalnych okularów ochronnych w przypadku wykonywania prac związanych z tworzeniem się pyłów i odłamków mogących wywoływać mechaniczny uraz rogówki.

Zapalenie rogówki Poznań

5/5 - (7 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530

analiza pierwiastkowa włosów
Analiza pierwiastkowa włosów
analiza składu ciała
Analiza składu ciała
Atr naturalny wypełniacz, autologiczny wypełniacz
Naturalny wypełniacz
badanie na prawo jazdy
Badania na prawo jazdy
badanie ciśnienia śródgałkowego
Badanie ciśnienia śródgałkowego
badanie dna oka
Badanie dna oka
badanie dopplerowskie, usg doppler
Badanie dopplerowskie Poznań
badanie okulistyczne, Badania wzroku dla kierowców, badanie wzroku na prawo jazdy Poznań
Badanie okulistyczne
badanie ostrości wzroku
Badanie ostrości wzroku
badanie pola widzenia
Badanie pola widzenia
brodawki wirusowe, brodawki wirusowe usuwanie
Brodawki wirusowe
bruzdy-marionetki
Bruzdy marionetki
bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy nosowo wargowe
bruzdy poprzeczne czoła
Bruzdy poprzeczne czoła
cystoskopia
Cystoskopia – badanie pęcherza
depilacja laserowa, depilacja laserowa Poznań, epilacja laserowa, laserowe usuwanie owłosienia, depilacja laserowa cena
Depilacja laserowa Poznań
mikronakłuwanie, dermapen
Dermapen – Mikronakłuwanie penem
Dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia, badanie dermatoskopowe Poznań
dietetyk, dietetyk poznań, dobry dietetyk, porady dietetyczne
Dietetyk Poznań – Dobór diet
dobór okularów
Dobór okularów
dobór soczewek kontaktowych
Dobór soczewek kontaktowych
drenaż limfatyczny, drenaż limfatyczny poznań, masaż limfatyczny, drenaże limfatyczne
Drenaż limfatyczny manualny
ellanse
Polikaprolakton
endolifting Fotona
Endolifting
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
ginekologia estetyczna
Ginekologia estetyczna
ginekomastia, lipomastia
Ginekomastia – przerost piersi
gumkowanie hemoroidów metodą Barrona
Gumkowanie hemoroidów
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy, leczenie hemoroidów
Hemoroidy objawy, żylaki odbytu
hemoron
Hemoron – leczenie hemoroidów
powikłania po kwasie hialuronowym
Hialuronidaza
hydroksyapatyt wapnia, radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
infuzja tlenowa, infuzja tlenowa poznań
Infuzja tlenowa
Juvelook, Hybrydowy stymulator kolagenu
Juvelook odmładzanie okolic oka, szyi, dłoni
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
Komputerowe badanie skóry twarzy
Komputerowe badanie skóry twarzy
Konsultacje dietetyczne online
Konsultacje dietetyczne online
korekcja nosa, korekta nosa
Korekcja nosa
korekcja warg sromowych, labioplastyka, przerost warg sromowych
Korekcja warg sromowych ​- labioplastyka
krioterapia
Krioterapia
kurze łapki
Kurze łapki
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
lampa wooda
Lampa Wooda
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2, lasery frakcyjne
Laser frakcyjny CO2
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
laser tulowy
Laser tulowy
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów Hairestart
laserowe obkurczanie pochwy IntimaLase
Laserowe obkurczanie pochwy
Laserowe usuwanie hemoroidów, usuwanie hemoroidów
Laserowe usuwanie hemoroidów
laserowe usuwanie przebarwień, przebarwienia na twarzy
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
laserowy lifting powiek
Laserowy lifting powiek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie bruksizmu, Jak leczyć bruksizm, bruksizm, szczękościsk
Leczenie bruksizmu – bruksizm, szczękościsk
leczenie-chrapania
Leczenie chrapania Poznań
leczenie jaskry, jaskra, jaskrę
Leczenie jaskry
leczenie migreny, migrena
Leczenie migreny – migrena
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie nietrzymania moczu
Leczenie nietrzymania moczu
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
leczenie wad wzroku
Leczenie wad wzroku
leczenie wypadania wlosów, wypadanie włosów, leczenie łysienia Poznań
Leczenie wypadania włosów – leczenie łysienia Poznań
leczenie zaćmy
Leczenie zaćmy
leczenie zeza
Leczenie zeza
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
laserowe powiększanie ust. powiększanie ust laserem, liplase
Laserowe powiększanie ust
lipomastia
Lipomastia
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja – odsysanie tłuszczu
liposukcja podbródka, odsysanie podbródka
Liposukcja podbródka
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
lwia zmarszczka
Lwia zmarszczka
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
modelowanie twarzy
Modelowanie twarzy
Nano Fat na włosy
Nano Fat na włosy
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
o shot, powiększanie punktu g
O Shot dla Pań
obkurczanie skóry na brzuchu
Obkurczanie skóry na brzuchu
obrzezanie, obrzezanie Poznań
Obrzezanie
obwisłe ramiona, pelikany
Obwisłe ramiona – pelikany
odmładzanie dłoni
Odmładzanie dłoni
odmładzanie twarzy
Odmładzanie twarzy
oksybrazja
Oksybrazja
okulista, okulista Poznań, okulista prywatnie poznań, okulistyka
Okulista
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
Pelleve
Lifting radiofrekwencją monopolarną
plasma IQ
Plazma
plastyka brzucha, abdominoplastyka
Plastyka brzucha
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blefaroplastyka
Plastyka powiek – blefaroplastyka powiek
płukanie dróg łzowych
Płukanie dróg łzowych
podcięcie wędzidełka prącia
Podcięcie wędzidełka prącia
podcinanie blizn
Podcinanie blizn
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiększanie piersi, sztuczne piersi, implanty piersi, duże cycki
Powiększanie piersi
powiekszanie-posladkow
Powiększanie pośladków
powiększanie ust, powiększanie ust Poznań, ile kosztuje powiększanie ust, ego lips
Powiększanie ust
toksyna botulinowa
Toksyna botulinowa
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – Cząsteczka młodości
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa, Morpheus
Radiofrekwencja mikroigłowa Morpheus 8
schładzanie skóry podczas zabiegu
Schładzanie skóry do zabiegu
kwas polimlekowy, sculptra
Kwas polimlekowy
skleroterapia, pajączki na nogach
Skleroterapia
stulejka, napletek, co to jest stulejka
Stulejka, leczenie stulejki
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
szkolenia dla lekarzy, szkolenie z przeszczepu tłuszczu, szkolenie z lipofillingu
Szkolenia dla lekarzy
Trądzik różowaty
Trądzik różowaty
trichoskan, trichoskop, trichoskopia
Trichoskan – trichoskopia
trycholog, trycholog Poznań, lekarz od włosów
Trycholog Poznań
Unoszenie brwi
Unoszenie brwi nićmi lub toksyną
urolog, urolog Poznań, urolog prywatnie
Urolog Poznań
badanie usg Poznań, usg poznań, usg brzucha, usg piersi, usg tarczycy, badanie usg piersi, badanie usg
Badanie usg piersi Poznań, brzucha, tarczycy
usg twarzy szkolenie dla lekarzy, kurs usg twarzy, szkolenie usg twarzy
Usg twarzy, kurs usg twarzy
uśmiech dziąsłowy
Uśmiech dziąsłowy
usuwanie kępek żółtych
Usunięcie kępek żółtych
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie cellulitu, cellulit
Usuwanie cellulitu – zabieg na cellulit
usuwanie chomików
Usuwanie chomików
usuwanie cieni pod oczami, cienie pod oczami, sińce pod oczami
Usuwanie cieni pod oczami
usuwanie kurzajek
Usuwanie kurzajek Poznań
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie podwójnego podbródka
Usuwanie podwójnego podbródka
usuwanie rozstępów, rozstępy usuwanie, Jak radzić sobie z rozstępami
Usuwanie rozstępów
usuwanie worków pod oczami, wory pod oczami
Usuwanie worków pod oczami
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion Poznań
vital injector 2, vital injector 2 Poznań
Vital Injector 2 – Mezoterapia igłowa próżniowa
wazektomia
Wazektomia Poznań
Wdowi garb
wodniak jądra
Wodniak jądra
wolumetria policzków
Wolumetria policzków
wolumetria, wolumetria twarzy
Wolumetria twarzy
wygładzanie zmarszczek, zmarszczki pod oczami, Preparat do wygładzania zmarszczek
Wygładzanie zmarszczek
wypełnianie zmarszczek
Wypełnianie zmarszczek​
wyszczuplanie ud
Wyszczuplanie ud
Zabieg prądami d'Arsonvala 
Zabieg prądami d’Arsonvala 
zabiegi dla panów
Zabiegi dla Panów
Zabiegi na brzuch
załupek
Załupek
zmarszczki palacza
Zmarszczki palacza
badanie dopplerowskie, usg doppler
Badanie dopplerowskie Poznań
brodawki wirusowe, brodawki wirusowe usuwanie
Brodawki wirusowe
cystoskopia
Cystoskopia – badanie pęcherza
depilacja laserowa, depilacja laserowa Poznań, epilacja laserowa, laserowe usuwanie owłosienia, depilacja laserowa cena
Depilacja laserowa Poznań
mikronakłuwanie, dermapen
Dermapen – Mikronakłuwanie penem
Dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia, badanie dermatoskopowe Poznań
dietetyk, dietetyk poznań, dobry dietetyk, porady dietetyczne
Dietetyk Poznań – Dobór diet
drenaż limfatyczny, drenaż limfatyczny poznań, masaż limfatyczny, drenaże limfatyczne
Drenaż limfatyczny manualny
endolifting Fotona
Endolifting
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
ginekologia estetyczna
Ginekologia estetyczna
ginekomastia, lipomastia
Ginekomastia – przerost piersi
gumkowanie hemoroidów metodą Barrona
Gumkowanie hemoroidów
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy, leczenie hemoroidów
Hemoroidy objawy, żylaki odbytu
hemoron
Hemoron – leczenie hemoroidów
powikłania po kwasie hialuronowym
Hialuronidaza
hydroksyapatyt wapnia, radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
karboksyterapia
Karboksyterapia
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
korekcja warg sromowych, labioplastyka, przerost warg sromowych
Korekcja warg sromowych ​- labioplastyka
krioterapia
Krioterapia
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2, lasery frakcyjne
Laser frakcyjny CO2
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
laser tulowy
Laser tulowy
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów Hairestart
laserowe obkurczanie pochwy IntimaLase
Laserowe obkurczanie pochwy
Laserowe usuwanie hemoroidów, usuwanie hemoroidów
Laserowe usuwanie hemoroidów
laserowe usuwanie przebarwień, przebarwienia na twarzy
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie nietrzymania moczu
Leczenie nietrzymania moczu
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
lipomastia
Lipomastia
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja – odsysanie tłuszczu
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
masaż, masaż poznań, masaż leczniczy
Masaż Poznań
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
o shot, powiększanie punktu g
O Shot dla Pań
obkurczanie skóry na brzuchu
Obkurczanie skóry na brzuchu
obrzezanie, obrzezanie Poznań
Obrzezanie
obwisłe ramiona, pelikany
Obwisłe ramiona – pelikany
odmładzanie dłoni
Odmładzanie dłoni
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
PCA Skin zabieg
PCA Skin zabiegi
peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
Pelleve
Lifting radiofrekwencją monopolarną
plasma IQ
Plazma
plastyka brzucha, abdominoplastyka
Plastyka brzucha
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blefaroplastyka
Plastyka powiek – blefaroplastyka powiek
podcięcie wędzidełka prącia
Podcięcie wędzidełka prącia
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiekszanie-posladkow
Powiększanie pośladków
toksyna botulinowa
Toksyna botulinowa
presoterapia
Presoterapia – masaż pneumatyczny
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – Cząsteczka młodości
prx t33
PRX T33 Złuszczanie skóry
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa, Morpheus
Radiofrekwencja mikroigłowa Morpheus 8
rehabilitacja, rehabilitacja Poznań
Rehabilitacja Poznań
kwas polimlekowy, sculptra
Kwas polimlekowy
skleroterapia, pajączki na nogach
Skleroterapia
stulejka, napletek, co to jest stulejka
Stulejka, leczenie stulejki
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
szkolenia dla lekarzy, szkolenie z przeszczepu tłuszczu, szkolenie z lipofillingu
Szkolenia dla lekarzy
urolog, urolog Poznań, urolog prywatnie
Urolog Poznań
badanie usg Poznań, usg poznań, usg brzucha, usg piersi, usg tarczycy, badanie usg piersi, badanie usg
Badanie usg piersi Poznań, brzucha, tarczycy
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie cellulitu, cellulit
Usuwanie cellulitu – zabieg na cellulit
usuwanie kurzajek
Usuwanie kurzajek Poznań
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie rozstępów, rozstępy usuwanie, Jak radzić sobie z rozstępami
Usuwanie rozstępów
usuwanie tatuażu, tatuaż, usuwanie tatuaży, usuwanie tatuażu cena, laserowe usuwanie tatuażu
Laserowe usuwanie tatuażu
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion Poznań
venus legacy, venus legacy Poznań, venus legacy brzuch
Venus Legacy – napięcie skóry, cellulit
vital injector 2, vital injector 2 Poznań
Vital Injector 2 – Mezoterapia igłowa próżniowa
wodniak jądra
Wodniak jądra
wyszczuplanie ud
Wyszczuplanie ud
Zabiegi na brzuch
załupek
Załupek
Atr naturalny wypełniacz, autologiczny wypełniacz
Naturalny wypełniacz
bruzdy-marionetki
Bruzdy marionetki
bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy nosowo wargowe
bruzdy poprzeczne czoła
Bruzdy poprzeczne czoła
depilacja laserowa, depilacja laserowa Poznań, epilacja laserowa, laserowe usuwanie owłosienia, depilacja laserowa cena
Depilacja laserowa Poznań
mikronakłuwanie, dermapen
Dermapen – Mikronakłuwanie penem
Dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia, badanie dermatoskopowe Poznań
dietetyk, dietetyk poznań, dobry dietetyk, porady dietetyczne
Dietetyk Poznań – Dobór diet
dobór soczewek kontaktowych
Dobór soczewek kontaktowych
ellanse
Polikaprolakton
endolifting Fotona
Endolifting
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
powikłania po kwasie hialuronowym
Hialuronidaza
hydroksyapatyt wapnia, radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
aquapure, hydropeeling
Aquapure Oczyszczanie wodorowe
Juvelook, Hybrydowy stymulator kolagenu
Juvelook odmładzanie okolic oka, szyi, dłoni
karboksyterapia
Karboksyterapia
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
Komputerowe badanie skóry twarzy
Komputerowe badanie skóry twarzy
korekcja nosa, korekta nosa
Korekcja nosa
krioterapia
Krioterapia
kurze łapki
Kurze łapki
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2, lasery frakcyjne
Laser frakcyjny CO2
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
laser tulowy
Laser tulowy
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów Hairestart
laserowe usuwanie makijażu pemanentnego
Laserowe usuwanie makijażu permanentnego
laserowe usuwanie przebarwień, przebarwienia na twarzy
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
laserowy lifting powiek
Laserowy lifting powiek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie bruksizmu, Jak leczyć bruksizm, bruksizm, szczękościsk
Leczenie bruksizmu – bruksizm, szczękościsk
leczenie-chrapania
Leczenie chrapania Poznań
leczenie migreny, migrena
Leczenie migreny – migrena
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
leczenie wypadania wlosów, wypadanie włosów, leczenie łysienia Poznań
Leczenie wypadania włosów – leczenie łysienia Poznań
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
laserowe powiększanie ust. powiększanie ust laserem, liplase
Laserowe powiększanie ust
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja – odsysanie tłuszczu
liposukcja podbródka, odsysanie podbródka
Liposukcja podbródka
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
lwia zmarszczka
Lwia zmarszczka
manualne oczyszczanie twarzy
Manualne oczyszczenie twarzy
masaż, masaż poznań, masaż leczniczy
Masaż Poznań
masaż twarzy, masaż twarzy szyi i dekoltu
Masaż twarzy szyi i dekoltu
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
modelowanie twarzy
Modelowanie twarzy
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
oczyszczanie twarzy
Oczyszczanie twarzy
Oczyszczanie wodorowe
Oczyszczanie wodorowe
odmładzanie twarzy
Odmładzanie twarzy
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
PCA Skin zabieg
PCA Skin zabiegi
peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
peeling węglowy, peeling węglowy Poznań
Peeling węglowy
Pelleve
Lifting radiofrekwencją monopolarną
plasma IQ
Plazma
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blefaroplastyka
Plastyka powiek – blefaroplastyka powiek
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiększanie ust, powiększanie ust Poznań, ile kosztuje powiększanie ust, ego lips
Powiększanie ust
toksyna botulinowa
Toksyna botulinowa
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – Cząsteczka młodości
prx t33
PRX T33 Złuszczanie skóry
przekłuwanie uszu, przekłuwanie uszu poznań, kolczyk w uchu
Przekłuwanie uszu
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa, Morpheus
Radiofrekwencja mikroigłowa Morpheus 8
kwas polimlekowy, sculptra
Kwas polimlekowy
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
Trądzik różowaty
Trądzik różowaty
trycholog, trycholog Poznań, lekarz od włosów
Trycholog Poznań
Unoszenie brwi
Unoszenie brwi nićmi lub toksyną
usg twarzy szkolenie dla lekarzy, kurs usg twarzy, szkolenie usg twarzy
Usg twarzy, kurs usg twarzy
uśmiech dziąsłowy
Uśmiech dziąsłowy
usuwanie kępek żółtych
Usunięcie kępek żółtych
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie chomików
Usuwanie chomików
usuwanie cieni pod oczami, cienie pod oczami, sińce pod oczami
Usuwanie cieni pod oczami
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie podwójnego podbródka
Usuwanie podwójnego podbródka
usuwanie tatuażu, tatuaż, usuwanie tatuaży, usuwanie tatuażu cena, laserowe usuwanie tatuażu
Laserowe usuwanie tatuażu
usuwanie worków pod oczami, wory pod oczami
Usuwanie worków pod oczami
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion Poznań
venus legacy, venus legacy Poznań, venus legacy brzuch
Venus Legacy – napięcie skóry, cellulit
vital injector 2, vital injector 2 Poznań
Vital Injector 2 – Mezoterapia igłowa próżniowa
wolumetria policzków
Wolumetria policzków
wolumetria, wolumetria twarzy
Wolumetria twarzy
wygładzanie zmarszczek, zmarszczki pod oczami, Preparat do wygładzania zmarszczek
Wygładzanie zmarszczek
wypełnianie zmarszczek
Wypełnianie zmarszczek​
Zabieg prądami d'Arsonvala 
Zabieg prądami d’Arsonvala 
zmarszczki palacza
Zmarszczki palacza