Mroczki przed oczami

mroczki przed oczami

Mroczki przed oczami

Czym są mroczki przed oczami?

Mianem mroczków przed oczami, zwanych również mętami lub muszkami, określa się fenomeny wzrokowe pod postacią niewielkich kropek pojawiających się w polu widzenia. Zauważalne są szczególnie w sytuacji patrzenia na jasną powierzchnię jak na przykład biała ściana lub także gdy patrzymy w stronę źródła światła, na przykład na słoneczne niebo lub świecącą lampę. Niejednokrotnie może im towarzyszyć pojawianie się specyficznych cieni w polu widzenia.

Mroczki przed oczami potrafią być mocno uciążliwą przypadłością, mimo że same w sobie zazwyczaj nie są klasyfikowane jako zaburzenie wzroku. Nie powinny być jednakże ignorowane, ponieważ mogą być objawem świadczącym o poważniejszym problemie, który może mieć charakter zarówno okulistyczny jak i nieokulistyczny.

Dlatego też w przypadku zauważenia u siebie mroczków przed oczami, a zwłaszcza w sytuacji, gdy obserwowana jest tendencja do nasilania objawów, wskazany jest kontakt z lekarzem okulistą.

Jakie są przyczyny powstawania mroczków przed oczami?

Przyczyn powstawania mroczków przed oczami jest wiele i mogą mieć one charakter pierwotny wynikający z pewnych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie, jak i wtórny, gdy są objawem różnych schorzeń zarówno okulistycznych jak i nieokulistycznych.

Mroczki przed oczami o charakterze pierwotnym są efektem przemian w organizmie związanych z procesami starzenia się. Kluczową strukturą anatomiczną oka dla tego procesu jest ciało szkliste wypełniające tylną część gałki ocznej. Jest to struktura w formie żelowej, zawierająca gęstą i bogatą sieć włókien kolagenowych.

Wraz z wiekiem, ciało szkliste wraz z włóknami kolagenowymi ulega obkurczaniu i złuszczaniu. W rezultacie drobiny kolagenu gromadzą się w ciele szklistym, czego efektem jest zaburzenie w równomierności ilości światła docierającego do siatkówki. Objawem wyżej opisanego procesu jest pojawianie się mroczków przed oczami.

Co prawda proces ten może zachodzić już w każdym wieku, ale jego efekty są widoczne zazwyczaj między 50, a 75 rokiem życia. Szczególnie predysponującym do wystąpienia mroczków przed oczami czynnikiem jest krótkowzroczność oraz stan po operacji zaćmy.

Mroczki przed oczami o charakterze wtórnym, jak już wcześniej wspomniano, mogą być wynikiem schorzeń zarówno okulistycznych jak i nieokulistycznych. Do przykładowych stanów okulistycznych mogących skutkować wystąpieniem mroczków są stany po operacjach okulistycznych, urazy oka, obecność ciała obcego w oku, retinopatia cukrzycowa, odwarstwienie siatkówki, rozerwanie siatkówki, stan zapalny siatkówki, odwarstwienie ciała szklistego, krwawienia doszklistkowe oraz wiele innych.

Najważniejsze przyczyny nieokulistyczne mroczków przed oczami to między innymi niedokrwistość zwana popularnie anemią z niedoboru żelaza, który może być bezpośrednią przyczyną pojawienia się tego objawu. Jeżeli mroczkom towarzyszą rozbłyski światła oraz tajemnicze wzory pojawiające się w polu widzenia, a do tego pojawiają się nagle, mogą być elementem tak zwanej aury migrenowej.

Jest to dość niebezpieczne, ponieważ może występować w nieoczekiwanych sytuacjach, na przykład podczas jazdy samochodem, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do wypadku. Objaw ten może również pojawiać się podczas tak zwanej hipotonii ortostatycznej, związanej z chwilowym, nagłym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi podczas gwałtownej pionizacji.

Mogą również pojawiać się w ciąży. Najgroźniejszym schorzeniem mogącym objawiać się obecnością mroczków przed oczami są guzy zarówno wewnątrzgałkowe jak i zewnątrzgałkowe powodujące ucisk na nerw wzrokowy.

Jak więc wynika z powyższych informacji, pojawienie się mroczków przed oczami zawsze powinno być bodźcem do konsultacji z lekarzem, celem wykluczenia groźnego schorzenia, którego mogą być objawem.

Jak się objawiają mroczki przed oczami?

Mroczki przed oczami zazwyczaj mają charakter czarnych lub szarych kropek, linii, kręgów lub pajęczyn pojawiających się przed oczami. Podążają one zgodnie z ruchem gałek ocznych. Podczas próby skupienia na nich uwagi zdają się oddalać. Zazwyczaj najbardziej uciążliwe są w sytuacji, gdy pojawiają się po raz pierwszy i jeśli nie ulegają nasileniu, człowiek bardzo szybko się do nich przyzwyczaja i przestaje zwracać na nie uwagę.

Natomiast jeśli ulegają one nasileniu zazwyczaj świadczy to o poważniejszym problemie i wymaga jak najszybszej konsultacji z lekarzem.

Jak się leczy mroczki przed oczami?

Leczenie mroczków przed oczami jest zależne od stopnia ich nasilenia oraz przyczyny. W przypadku łagodnej, mało nasilonej postaci, leczenie zazwyczaj nie jest konieczne. Gdy objaw jest mocno uciążliwy, często wystarczające jest poruszenie oczami, co powoduje zmianę układu płynu w gałkach ocznych i często przynosi zadowalający efekt.

W sytuacji, gdy obserwujemy duże nasilenie i zagęszczenie mroczków przed oczami może być konieczne leczenie operacyjne. Ponadto, w sytuacji gdy zdiagnozowano schorzenie mogące być przyczyną wystąpienia mroczków, konieczne jest leczenie choroby podstawowej.

5/5 - (7 votes)