Poznań ul. Promienista 132/1
pon-pt: 11:00-19:00

Fizykoterapia

Fizykoterapia

Czym jest fizykoterapia?

Fizykoterapia jest jednym z trzech głównych nurtów rehabilitacji medycznej. Obejmuje ona zabiegi wykorzystujące powszechnie występujące w przyrodzie zjawiska fizyczne oraz ich oddziaływanie na tkanki. Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe jest takie modulowanie ich oddziaływania, żeby osiągnąć optymalny efekt terapeutyczny.

Jednym z elementów fizykoterapii jest masaż.

Przykładowe zjawiska fizyczne wykorzystywane w fizykoterapii to oddziaływanie elektryczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, promieniowanie świetlne, oddziaływanie ultradźwięków czy też niskiej temperatury. Do podstawowych zadań fizykoterapii należy działanie przeciwbólowe, a także działanie usprawniające w zakresie mięśni po przebytych urazach różnego rodzaju.

Jakie są rodzaje fizykoterapii i jakie jest jej zastosowanie?

Fizykoterapia jest dziedziną obejmującą bardzo szerokie spektrum zabiegów terapeutycznych mogących nieść pomoc pacjentom.

Promieniowanie laserowe

We współczesnej medycynie laseroterapia wykorzystywana jest w wielu wskazaniach, nie tylko w rehabilitacji. Dzięki dużemu skupieniu wiązki możliwe jest działanie z dużą precyzją. Generowany bodziec termiczny powoduje w sposób kontrolowany punktowe przegrzanie tkanki prowadząc do jej uszkodzenia. Efektem tego jest aktywacja procesów regeneracyjnych w tkance. Ponadto dochodzi do stymulacji podziałów komórek, wskutek czego uszkodzona tkanka zastępowana jest nową.

Fizykoterapia wykorzystująca promieniowanie lasera ma działanie przede wszystkim przeciwbólowe, niezależnie od charakteru bólu. W związku z tym znajduje szerokie zastosowanie podczas rehabilitacji pourazowej, a także w schorzeniach stawowych, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów, czy reumatyczne choroby dotyczące układu kostno-stawowego.

Pole magnetyczne

Pole magnetyczne jest stanem przestrzeni, w którym różnego rodzaju siły oddziałują na cząsteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym. W fizykoterapii ma ono działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Może być wykorzystywane w leczeniu stanów zapalnych występujących w obrębie jamy brzusznej, chorób reumatycznych, a także zmian pourazowych w obrębie stawów. Ponadto, pole magnetyczne pobudza przepływ krwi przez łożysko naczyniowe, stymuluje pracę systemu immunologicznego oraz podziały komórkowe, co skutkuje wzmożeniem procesów regeneracji tkanek.

Prąd elektryczny

Definicja prądu elektrycznego określa to zjawisko jako uporządkowany ruch cząsteczek obdarzonych ładunkiem elektrycznym, takich jak na przykład elektrony. W medycynie rehabilitacyjnej wykorzystywane są różne rodzaje prądu, takie jak prąd stały, prąd o małej częstotliwości, prąd o średniej częstotliwości, czy tak zwane prądy diadynamiczne.

Zabiegi wykorzystujące prąd elektryczny znajdują zastosowanie przede wszystkim w leczeniu dolegliwości bólowych będących objawem wielu schorzeń reumatycznych, stanów pourazowych kończyn, a także stanów zapalnych występujących w obrębie skóry.

Przykładowe zabiegi z zastosowaniem prądu elektrycznego to galwanizacja polegająca na stymulacji zadanego obszaru ciała prądem o natężeniu zmiennym, czy także jonoforeza, gdzie pobudzanie odbywa się z wykorzystaniem prądu stałego. Prąd elektryczny stosuje się także w zabiegach elektrostymulacji, będących dość skuteczną metodą rehabilitacyjną w leczeniu zaników mięśniowych.

Ultradźwięki

Ultradźwięki są dźwiękami o bardzo wysokiej częstotliwości, niesłyszalnej dla ucha ludzkiego. Podstawą ich istnienia jest zjawisko fali akustycznej, czyli rozchodzącemu się zaburzeniu gęstości ośrodka, z towarzyszącym drganiem jego cząsteczek. Zakres częstotliwości ultradźwięków mieści się w przedziale od 20kHz do 1GHz. Fale poniżej dolnej granicy to dźwięki słyszalne dla ucha ludzkiego, natomiast powyżej górnej zwane są hiperdźwiękami.

Niektóre gatunki zwierząt (np. nietoperz, delfin czy pies) słyszą dźwięki o tej częstotliwości. Ultradźwięki znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach życia i nauki. Również w medycynie są szeroko wykorzystywane. Jedna z podstawowych metod diagnostycznych, jaką jest ultrasonografia (USG), właśnie na nich opiera swoje działanie. Stosowane są również w urologii do kruszenia dużych kamieni nerkowych, które nie mogą być wydalone w fizjologiczny sposób.

Również współczesna medycyna estetyczna dysponuje zabiegami, których istota oparta jest na zjawisku fali ultradźwiękowej. Terapię ultradźwiękami stosuje się w łagodzeniu objawów bólowych i zapalnych związanych z chorobami reumatycznymi oraz zmianami pourazowymi.

Niska temperatura

Terapia z wykorzystaniem niskich temperatur nosi nazwę krioterapii. Zakres temperatur, któremu poddawany jest obszar terapeutyczny jest dość szeroki i mieści się w przedziale od 0 do minus 176 stopni Celsjusza. Zastosowanie krioterapii obejmuje przede wszystkim działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne w łagodzeniu następstw chorób reumatycznych oraz urazów. Poza tym odgrywa istotną role w profilaktyce osteoporozy. Działanie niskiej temperatury polega na zwężaniu średnicy naczyń krwionośnych, a co za tym idzie spowolnieniu przepływu krwi.

Fizykoterapia Poznań

lek.med. Włodzimierz Rosiński
5/5 - (7 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530