Wygląd warg sromowych – wargi sromowe

Wygląd warg sromowych, wargi sromowe,

Wygląd warg sromowych – wargi sromowe jak powinny wyglądać?

Czym są i jak mogą wyglądać wargi sromowe?

Wargi sromowe są jednym z elementów składającym się na kobiece zewnętrzne narządy płciowe, który współtworzą wraz ze wzgórkiem łonowym, łechtaczką oraz przedsionkiem pochwy. Wyróżnia się wargi sromowe większe oraz mniejsze.

Mianem warg sromowych większych określa się dwa symetryczne fałdy skórne, które z jednej strony przechodzą we wzgórek łonowy, a z drugiej spłaszczają się przechodząc w skórę krocza.

Bocznie odgraniczone są bruzdą płciowo-udową, a pomiędzy nimi występuje szpara sromu. Tkanka podskórna warg sromowych większych jest dobrze wykształcona i tworzy swego rodzaju poduszeczkę tłuszczową obserwowaną również w obrębie wzgórka łonowego.

Skóra pokrywająca zewnętrzną powierzchnię pokryta jest owłosieniem, a także obfituje w gruczoły potowe i łojowe. Długość warg sromowych większych zazwyczaj mieści się w przedziale od 7 do 12cm, a średnia ich długość to około 9,3cm.

Wargi sromowe mniejsze natomiast są fałdami skórnymi położonymi wewnętrznie w stosunku do warg sromowych większych oraz wewnętrznie w stosunku do przedsionka pochwy. Zawierają bardzo dużą ilość gruczołów apokrynowych oraz łojowych. Ich górny biegun przyjmuje postać jednego lub kilku fałdów przy napletku oraz wędzidełku łechtaczki, które na przebiegu wargi łączą się w pojedynczy fałd.

Dolny biegun warg sromowych mniejszych może kończyć się powyżej krocza lub dochodzić do spoidła tylnego warg sromowych i krocza. Czasami dochodzi do przerostu, warto pomyśleć o LABIOPLASTYCE.

korekcja warg sromowych, labioplastyka, przerost warg sromowych

Labioplastyka

Jak powinny wyglądać wargi sromowe mniejsze?

Wargi sromowe (labia minora) są tak skonstruowane, żeby chronić pochwę przed infekcją, czynnikami zewnętrznymi oraz urazami mechanicznymi.

Górna (od strony brzucha) część warg sromowych mniejszych miewa postać pojedynczego fałdu lub kilku, biegnących doogonowo od napletka i wędzidełka łechtaczki, które łączą się w jeden cienki, poszerzający się fałd, który zakrywa przedsionek sromu i pochwy. Dzięki temu powstaje bariera ochronna.

W odróżnieniu od warg sromowych większych skóra warg sromowych mniejszych nie zawiera mieszków włosowych ani tkanki podskórnej. Zawierają one za to bardzo obfitą sieć naczyń krwionośnych, które spełniają funkcję analogiczną do ciał gąbczastych prącia u mężczyzn.

Dzięki temu w momencie podniecenia seksualnego, wargi sromowe mniejsze mogą kilkukrotnie zwiększać swoją grubość. Standardowo długość warg sromowych mniejszych mieści się w przedziale od 1 do 8cm (ze średnią 3 – 4cm), a ich grubość może wynieść nawet do 7cm (przy czym średnio jest to około 2cm).

 Wargi sromowe jak powinny wyglądać?

Przerost warg sromowych mniejszych można korygować – zabieg nosi nazwę Labioplastyka.

Wargi sromowe unerwiane są czuciowo przez trzy dość spore nerwy – nerw skórny tylny uda, nerw biodrowo-pachwinowy oraz nerw sromowy.

Unaczynienie warg sromowych jest bardziej skomplikowane. Wargi sromowe większe unaczynione są przez tętnicę sromową wewnętrzną. W przypadku warg sromowych mniejszych działają dwa układy naczyniowe.

Pierwszy z nich zaopatrujący przednią część tego narządu doprowadza krew od tętnicy sromowej zewnętrznej oraz tętnicy zasłonowej. Drugi zaś, który unaczynia tylną część warg sromowych mniejszych pochodzi od tętnicy sromowej zewnętrznej.

Niestety, jednoznaczna odpowiedź na pytanie jak powinny wyglądać wargi sromowe jest niemożliwa, ponieważ nie ma jednoznacznych kryteriów normy w tym zakresie. Kształt warg sromowych może być bardzo zróżnicowany i zależy od wielu czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

W przypadku warg sromowych większych należą do nich między innymi wiek, przebieg procesów starzenia się skóry, masa ciała, ewentualne ciąże czy porody. Zazwyczaj u młodszych kobiet są one napięte, mocno wypełnione tkanką tłuszczową, by z czasem stopniowo wiotczeć.

Kształt warg sromowych mniejszych jest czymś bardzo indywidualnym, na co oczywiście mają wpływ różnego rodzaju modyfikacje. Mogą być one na tyle małe, że są niewidoczne spod warg sromowych większych, a mogą być bardzo duże, wręcz przerośnięte.

Nie ma jednoznacznych kanonów estetycznych w tym zakresie. Są kręgi kulturowe, gdzie mniejsze wargi sromowe uważane są za bardziej atrakcyjne. Są też takie, gdzie specjalnie się je naciąga by je powiększyć. Możliwe jest osiągnięcie nawet do 20cm ich długości.

Tak naprawdę jedynym wyznacznikiem tego, czy wygląd i rozmiar warg sromowych jest prawidłowy czy nie jest samopoczucie i akceptacja samej pacjentki. Takie same wargi sromowe dla jednej pacjentki będą idealne, dla drugiej zaś będą zbyt duże. Dlatego zazwyczaj to jest podstawowe kryterium podejmowania decyzji odnośnie do wykonania labioplastyki.

Labioplastykę wykonujemy w znieczuleniu miejscowym.

Wargi sromowe wbrew pozorom rzadko kiedy są narządem symetrycznym. Bardzo powszechne jest występowanie asymetrii w ich budowie, jednakże zazwyczaj jest to traktowane jako wariant morfologiczny budowy anatomicznej zewnętrznego narządu płciowego kobiety. Wargi sromowe większe również mogą być zmienione i wymagać korekcji – najczęściej występuje przerost warg sromowych mniejszych.

Oczywiście niektórym pacjentkom ta asymetria przeszkadza i jest ona powodem zgłoszenia się do chirurga celem przeprowadzenia plastyki warg sromowych. Trend ten wykazuje znaczną tendencję wzrostową. Obecnie obserwuje się znaczny wzrost ilości wykonywanych zabiegów labioplastyki z tego wskazania. Generalnie wzrasta liczba zabiegów wykonywanych w obrębie zewnętrznych narządów płciowych. Korekta warg sromowych staje się czymś naturalnym i nie budzi emocji.

W niektórych krajach jest to nawet sześciokrotnie więcej zabiegów w skali ostatnich kilku lat. Jednakże pamiętać, iż asymetria warg sromowych nie jest żadną patologią w ich budowie oraz nie wiąże się z żadnymi dalekosiężnymi następstwami. Plastyka warg sromowych jest bardzo popularnym zabiegiem.

Należy również pamiętać, iż wygląd warg sromowych nie jest stały, a ulega zmianom w cyklu życia. Bezpośredni wpływ na niego mają różne zmiany hormonalne, które zachodzą w organizmie w zależności od wieku. W okresie pokwitania tkanka tłuszczowa zaczyna odkładać się w obrębie wzgórka łonowego oraz warg sromowych większych, przez co uwydatniają się one oraz zwiększają swoje napięcie.

Przerost warg sromowych może powodować stany zapalne, przesusza się przedsionek pochwy, częściej występuje opryszczka narządów płciowych.

Również pojawia się owłosienie łonowe. Wargi sromowe zaś zwiększają swój rozmiar zarówno w zakresie długości jak i grubości, i wraz z łechtaczką uwydatniają się. W czasie porodu często dochodzi do zniekształceń sromu związanych z jego mechanicznym uszkodzeniem.

Z kolei w okresie menopauzalnym, kiedy zmniejsza się ilość wydzielanych żeńskich hormonów płciowych, a wrażliwość sromu na działanie androgenów jest duża, dochodzi do licznych zmian atroficznych w jego obrębie. Tkanka nabłonkowa ulega ścieńczeniu, a tłuszczowa resorpcji.

W związku z powyższym dochodzi do zmniejszenia i spłaszczenia warg sromowych większych, mniejszych oraz łechtaczki. Dochodzi również do siwienia w obrębie włosów łonowych, a także ich zmiękczenia i zmniejszenia ich gęstości.

Jakie są potencjalne przyczyny zbyt dużych warg sromowych mniejszych?

Pojęcie „zbyt dużych” warg sromowych jest określeniem bardzo umownym, ponieważ nie ma jednoznacznych norm definiujących, kiedy rozmiar warg sromowych jest jeszcze prawidłowy, a kiedy już nie. O zbyt dużych wargach sromowych możemy mówić w dwóch zasadniczych przypadkach.

Po pierwsze w sytuacji, kiedy pacjentka odczuwa psychiczny dyskomfort związany z wyglądem i rozmiarem swoich warg sromowych. Po drugie zaś, gdy ich rozmiar utrudnia codzienne funkcjonowanie i związany jest z przykrymi urazami bądź dolegliwościami, na przykład otarcia mogące powstać przy jeździe na rowerze.

Zasadniczo przyjmuje się, iż wargi sromowe mniejsze powinny być przykryte przez większe. Jednakże mogą one wychodzić poza ich obręb z różnych przyczyn i nie zawsze wiąże się to z rozpoznaniem, iż są zbyt duże i koniecznością korekcji. Do czynników mających istotny wpływ na powiększanie się warg sromowych należą wrodzone predyspozycje, ilość ciąż, a przede wszystkim porodów, wiek, a także duża redukcja masy ciała zwłaszcza, jeśli dochodzi do niej w krótkim czasie.

Istnieje kilka podziałów warg sromowych w zależności od typu budowy zaproponowanych przez różnych autorów, biorących pod uwagę różne cechy i parametry w obrębie tego narządu. Pierwszy system uwzględniał cztery typy warg sromowych w zależności od przedziału liczbowego, w którym mieściła się odległość pomiędzy przedsionkiem pochwy, a najbardziej oddalonym punktem wargi sromowej mniejszej.

Inna klasyfikacja uwzględniała stosunek warg sromowych mniejszych do innych elementów żeńskiego zewnętrznego narządu płciowego i wyróżniała stan, gdy wargi sromowe mniejsze są równe większym, stan, gdy wargi mniejsze wystają poza większe, stan przerostu napletka i łechtaczki oraz stan, wystają na krocze.

Inna klasyfikacja jako kryterium przyjmuje odległość od fałdu między wargowego do najbardziej oddalonego punktu krawędzi wargi większej. Jeszcze inny podział jest dużo bardziej złożony, bierze bowiem pod uwagę kilka czynników takich jak lokalizacja najbardziej wysuniętego na zewnątrz punktu wargi sromowej mniejszej, stopień i rodzaj asymetrii, lokalizację tylnego punktu wyjścia warg sromowych mniejszych z krocza, a także wielkość kompleksu łechtaczkowo-wargowego.

Najczęstsze problemy z wargami sromowymi zgłaszane przez pacjentki

Zazwyczaj zgłaszając się do chirurga, pacjentki uskarżają się na problemy związane z przerostem warg sromowych mniejszych. Oprócz sfery estetycznej, stan ten może generować liczne problemy podczas codziennych aktywności, uprawianiu sportu czy też natury seksualnej.

Wśród najczęstszych objawów zgłaszanych przez pacjentki obserwuje się świąd, pieczenie, ból, a także nawracające stany zapalne zarówno w obrębie sromu jak i układu moczowego.

Przerośnięte wargi sromowe mniejsze mogą wiązać się z licznymi podrażnieniami, suchością utrudniającą prowadzenie satysfakcjonującego życia seksualnego, a także różnego rodzaju dyskomfort, a nawet ból podczas oddawania moczu.

Z kolei w przypadku warg sromowych większych zgłaszane problemy zależą głównie od wieku pacjentki. U młodszych kobiet najczęściej jest to uczucie nadmiernej pełności w obrębie warg sromowych większych oraz efekt „wielbłądziego kopyta”, który sam w sobie nie jest patologią, jednakże może być źródłem kompleksów u niektórych kobiet. Przerośnięte wargi sromowe są powodem wielu przykrych dolegliwości.

Z kolei pacjentki w wieku starszym zazwyczaj uskarżają się na wiotkość i co za tym idzie nadmiar skóry w obrębie warg sromowych większych. Zazwyczaj jest to związane z utratą napięcia skóry w przebiegu redukcji masy ciała bądź też porodów. Czasami pacjentki zgłaszają się do urologa z powodu nawracających stanów zapalnych i on kieruje do chirurga celem leczenia operacyjnego – labioplastyki.

Atrofia warg sromowych większych

Częstym zaburzeniem jest zanik tkanki tłuszczowej warg sromowych większych, co powoduje poszerzenie szpary sromu. Takie zjawisko jest powodem nawracających stanów zapalnych cewki moczowej i pochwy. Leczenie polega na wypełnieniu warg sromowych większych własnym tłuszczem lub kwasem hialuronowym – powiększanie warg sromowych większych.

Jednak najczęściej do gabinetu celem poprawy wyglądu sprowadza pacjentki przerost warg sromowych mniejszych, konieczna wtedy jest plastyka warg sromowych.

5/5 - (9 votes)