Badanie urologiczne

badanie urologiczne

Badanie urologiczne

Jak wygląda badanie urologiczne?

Podstawą, a za razem pierwszym etapem badania urologicznego jest badanie podmiotowe, czyli zebranie wnikliwego wywiadu uwzględniającego dolegliwości zgłaszane przez pacjenta, ich charakter oraz czas trwania, styl życia, choroby współistniejące, przyjmowane leki i tym podobne. Właściwe zebranie wywiadu jest kluczowe do ukierunkowania dalszego postępowania diagnostycznego.

Drugą fazą badania urologicznego jest badanie przedmiotowe, zwane inaczej fizykalnym. Obejmuje ono trzy zasadnicze elementy. W ich skład wchodzi badanie zewnętrznych narządów płciowych przeprowadzane z odprowadzeniem napletka, następnym etapem jest badanie palpacyjne jąder, podczas którego można wyczuć ewentualne guzy w obrębie tych narządów, a także tak zwane badanie per rectum.

To ostatnie polega na wprowadzeniu palca wskazującego do kanału odbytu pacjenta, a jego celem jest palpacyjna ocena gruczołu krokowego, czyli prostaty. Umożliwia ono stwierdzenie ewentualnego przerostu tego gruczołu, czy też obecności guzów. Jest to badanie bardzo istotne i powinno być wykonywane u każdego mężczyzny po ukończeniu 40 roku życia.

Kolejnym etapem diagnostycznym w badaniu urologicznym są badania laboratoryjne. Obejmują one zarówno podstawowe parametry takie jak morfologia krwi czy badanie ogólne moczu, które są bardzo przydatne w przypadku podejrzenia infekcji dróg moczowych.

Jednakże najbardziej znanym i za razem najważniejszym badaniem laboratoryjnym wykonywanym i wykorzystywanym w urologii jest oznaczenie stężenia PSA.

Jest to specyficzny rodzaj fosfatazy alkalicznej produkowanej wyłącznie w gruczole krokowym, której stężenie we krwi wzrasta w przypadku jego przerostu na dowolnym tle. Wysokie stężenie PSA może budzić zasadne podejrzenie wystąpienia raka gruczołu krokowego, gdyż stanowi bardzo czuły
i swoisty marker tego nowotworu, często pojawiającego się u mężczyzn w podeszłym wieku.

Badanie urologiczne – badania obrazowe

Następny element badania urologicznego stanowią badania obrazowe. Oczywiście najbardziej podstawową metodą oceny obrazowej jest badanie ultrasonograficzne zarówno klasyczną głowicą brzuszną, umożliwiającą ocenę nerek, układu zbiorczego, moczowodów oraz wypełnionego pęcherza moczowego, jak i głowicą doodbytniczą służącą do oceny gruczołu krokowego.

Dokładniejszymi badaniami wykorzystywanymi w dokładniejszej diagnostyce są badania tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, a także badania czynnościowe takie jak chociażby urografia umożliwiająca ocenę czynności filtracyjnej nerek przejawiającej się w sposobie wydzielania stosowanego kontrastu.

Ostatnią grupą metod diagnostycznych wykorzystywanych podczas badania urologicznego są badania inwazyjne. Najczęściej wykorzystywanym i najbardziej popularnym jest cystoskopia. Jest to badanie endoskopowe polegające na wziernikowaniu pęcherza moczowego, co umożliwia jego ocenę od zewnątrz w obrazie i czasie rzeczywistym poprzez zastosowanie kamery.

Ponadto cystoskopia, jak każde badanie endoskopowe, daje możliwość przeprowadzania drobnych zabiegów takich jak biopsje, usuwanie polipów, a nawet guzów nowotworowych na wczesnym etapie zaawansowania.

Badanie urologiczne Poznań

5/5 - (7 votes)