wyszukiwanie medycyna estetyczna estetyncza Poznań

Zwyrodnienie plamki żółtej u osób starszych


Zwyrodnienie plamki żółtej – najczęstszy powód utraty lub osłabienia wzroku u osób starszych

zwyrodnienie plamki żółtej

Zwyrodnienie plamki żółtej

Czym jest zwyrodnienie plamki żółtej?

Zwyrodnienie plamki żółtej zwane inaczej AMD lub starcze zwyrodnienie plamki żółtej to przewlekła, postępująca choroba gałki ocznej. Występuje zazwyczaj u osób po 50 roku życia. Choroba ta powoduje do nieodwracalnego uszkodzenia siatkówki, a w szczególności plamki żółtej stanowiącej jej centralną część.

Jest to jedna z najpowszechniejszych przyczyn upośledzenia i utraty widzenia centralnego. W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie częstości występowania AMD, co tłumaczy się zwiększaniem się średniej długości życia.

Jak powstaje i skąd się bierze AMD?

Istotą zwyrodnienia plamki żółtej jest tworzenie się patologicznych naczyń krwionośnych w obrębie błony naczyniowej oka. W związku z tym dochodzi do odpływu takich składników morfotycznych krwi jak krwinki białe, czerwone i płytkowe z fizjologicznych naczyń do tych nowopowstałych.

Rezultatem powyższych procesów jest wytwarzanie się stanu zapalnego, oraz powstawanie tak zwanych druz, czyli bezpostaciowych złogów białkowo-tłuszczowych. Gdy osiągają one duże rozmiary, a ich ilość jest duża, powodują degenerację komórek nabłonka barwnikowego siatkówki, co z kolei prowadzi do stopniowej utraty wzroku.

Jak dotąd nie wyodrębniono bezpośredniej przyczyny rozwoju tej choroby, jednakże wytypowano pewne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania. Pierwszym z nich są oczywiście predyspozycje genetyczne. Istnieje wiele badań, których wyniki jednoznacznie wskazują na zwiększone ryzyko rozwoju AMD u osób, u których w rodzinie obserwowano już to schorzenie.

Jednakże jak dotąd nie udało się wyodrębnić konkretnych genów odpowiadających za powstawanie zwyrodnienia plamki żółtej. Drugim czynnikiem ryzyka jest wiek. Choroba pojawia się zazwyczaj po 50 roku życia, chociaż opisywano przypadki AMD w młodszym wieku. Istnieją badania pokazujące zwiększoną tendencję do występowania zwyrodnienia plamki żółtej u kobiet rasy białej z niebieskim zabarwieniem tęczówek.

Ryzyko jest również zwiększone u osób borykających się z nadwzrocznością, a także chorobami układu sercowo-naczyniowego. Nie bez znaczenia okazuje się również intensywne, przewlekłe narażenie na światło o dużej intensywności, a także dieta uboga w substancje o działaniu przeciwutlenającym.

Jakie są postaci tego schorzenia?

Istnieją dwie zasadnicze postaci zwyrodnienia plamki żółtej. Pierwszą z nich jest postać sucha, zwana także postacią zaniku geograficznego, bądź też postacią druzów. Obserwuje się ją w znaczącej większości przypadków. Ma ona przebieg postępujący i zazwyczaj znacznie łagodniejszy. Jej istotą jest stopniowa degeneracja komórek nabłonka barwnikowego siatkówki na skutek powstających w sposób postępujący złogów białkowo-lipidowych zwanych druzami.

W rezultacie tego procesu dochodzi do punktowego zaniku czopków i pręcików będących bezpośrednimi receptorami dla bodźców wzrokowych, a w efekcie do ich całkowitej degradacji. Powoduje to stopniowe pogarszanie się ostrości wzroku, upośledzenie widzenia przy gorszym oświetleniu, a także ograniczenie pola widzenia.

Jednakże ten stopniowy przebieg jest bardzo podstępny, gdyż z uwagi na zdolność do chwilowej fiksacji wzroku, wyżej opisane patologie mogą nie zostać wykazane w badaniu okulistycznym. Taki stan rzeczy może utrzymywać się nawet przez kilka pierwszych lat przebiegu choroby.

Druga postać zwyrodnienia plamki żółtej to postać wysiękowa bądź też mokra. Może ona występować również u osób młodszych. Jest ona zdecydowanie rzadsza od postaci suchej, jednakże odpowiada za ponad 90% przypadków utraty wzroku. Istotą jej przebiegu jest nadmierne powstawanie dużej ilości patologicznych naczyń krwionośnych.

Naczynia te wrastają w siatkówkę i przerastają ją. Ich przebieg jest mocno kręty, a ściany nieszczelne, co sprzyja powstawaniu punktowych wylewów, a także krwotoków do siatkówki. Powodują one punktowe uszkodzenia i degenerację siatkówki, a w skrajnych przypadkach nawet jej całkowite rozwarstwienie wiążące się z utratą wzroku. Przebieg wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej jest dużo szybszy i dużo bardziej agresywny w porównaniu do postaci suchej.

Może się również zdarzyć, iż postać sucha transformuje się do postaci wysiękowej. Towarzyszy temu zazwyczaj znaczne nasilenie objawów i zwiększenie agresywności przebiegu choroby.

Jak objawia się zwyrodnienie plamki żółtej?

Zwyrodnienie plamki żółtej ma bardzo podstępny przebieg, i w początkowej fazie jego objawy są bardzo niespecyficzne oraz ciężkie do wychwycenia. Pierwszym objawem rozwoju AMD jest zazwyczaj szeroko pojęte upośledzenie widzenia zarówno w zakresie jego ostrości jak i pojawiania się różnego rodzaju fenomenów wzrokowych.

Utrudnione staje się pisanie i czytanie. Widziane przedmioty czy znaki ulegają zniekształceniu. Z czasem pojawia się zaciemnienie centralnego pola widzenia, zwane mroczkiem centralnym. Wraz z postępem choroby dochodzi do stopniowego powiększania się jego średnicy, co powoduje coraz większe upośledzenie widzenia, aż w końcu jego całkowitą utratę. Choroba zazwyczaj występuje obuocznie, aczkolwiek jej nasilenie jest nierównomierne.

Poza objawami związanymi bezpośrednio z degeneracją siatkówki, zauważono tendencję do częstszego występowania chorób takich jak udar mózgu, krwotok śródmózgowy oraz choroba niedokrwienna serca u pacjentów zmagających się ze zwyrodnieniem plamki żółtej.

Jak się diagnozuje zwyrodnienie plamki żółtej?

Podstawą rozpoznania zwyrodnienia plamki żółtej jest pełne badanie okulistyczne przez okulistę z uwzględnieniem wszystkich jego składowych (badanie pola widzenia, badanie ostrości wzroku, badanie dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego). Bardzo często konieczne jest jego uzupełnienie o badanie poczucia kontrastu. W dalszej kolejności wykonywana jest tomografia oka, która umożliwia dokładne zmierzenie rozmiarów patologii.

Dodatkowo, w postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki żółtej, bardzo pomocne okazuje się wykonanie scyntygrafii umożliwiającej dokładne zobrazowanie patologicznych naczyń krwionośnych uszkadzających siatkówkę.

Jak się leczy zwyrodnienie plamki żółtej?

Podstawą radzenia sobie ze zwyrodnieniem plamki żółtej są wszelkie działania prewencyjne, mające na celu zapobieganie rozwojowi choroby. Należą do nich przede wszystkim prowadzenie zdrowego trybu życia, zdrowa dieta bogata w przeciwutleniacze, a także aktywność fizyczna.

Szczególnie podkreślana jest waga substancji przeciwutleniających, gdyż nie tylko zmniejszają one ryzyko rozwoju choroby, ale także mogą zapobiegać transformacji z postaci suchej w postać wysiękową.

Podstawowe metody terapeutyczne obejmują przede wszystkim postępowanie zabiegowe, takie jak laseroterapia, koagulacja termiczna, czy termoterapia przezźreniczna. Duże nadzieje wiąże się z przeszczepianiem komórek nabłonka barwnikowego, jednakże dotyczy to jedynie postaci suchej.

Alternatywną metodą jest zastosowanie bewacizumabu, czyli przeciwciała skierowanemu przeciwko czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyń. Jego działanie polega na hamowanie powstawania patologicznych naczyń krwionośnych. Bewacizumab jest podawany w zastrzyku podawanym do oka (do ciała szklistego), bądź okołotwardówkowo.

Zwyrodnienie plamki żółtej

Czym jest zwyrodnienie plamki żółtej? 

Zwyrodnienie plamki żółtej to choroba powodująca takie objawy jak: pogorszenie widzenia, niewyraźne widzenie z bliska, „falowanie linii prostych” lub pojawienie się ciemnej plamy w polu widzenia.

Diagnostyka tej choroby odbywa się za pomocą specjalistycznych badań, które można wykonać w gabinecie okulistycznym.

Czym tak naprawdę jest zwyrodnienie plamki żółtej (AMD)?

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD – Age-related Macula Degeneration) to choroba prowadząca do uszkodzenia plamki żółtej, czyli centralnej części siatkówki. To właśnie siatkówka odpowiada za ostre widzenie, a jej uszkodzenie prowadzi do upośledzenia zdolności widzenia przedmiotów, znajdujących się w centralnym polu widzenia.

Podobnie jak zaćma, AMD najczęściej dopada osoby po 50 roku życia. Uszkodzenie plamki żółtej powoduje u pacjenta problemy z czytaniem, pisaniem czy rozróżnianiem kolorów. 

Poznajmy przyczyny zwyrodnienia plamki żółtej

Medycyna wyróżnia czynniki ryzyka, które przyczyniają się do rozwoju choroby. Zaliczamy do nich: palenie tytoniu, zaawansowany wiek, ekspozycja wzroku na promieniowanie słoneczne i niebieskie, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość czy też czynniki genetyczne.

Warto dodać, że palacze zapadają na AMD aż 6-krotnie częściej od osób niepalących! Do przyczyn tej choroby zalicza się zaburzenia przemiany materii w komórkach siatkówki. Zwyrodnienie plamki żółtej jest wywoływane m.in. przez działalność wolnych rodników.

Jakie są objawy AMD?

Podstawową bolączką pacjentów z AMD jest znaczne pogorszenie jakości widzenia. Początkowo pacjent doświadcza trudności w widzeniu dość rzadko. Czasem choroba się rozwija i ostrość widzenia obniża się, powodując ciągły dyskomfort.

Typowe objawy zwyrodnienia plamki żółtej to pogorszenie widzenia w nocy, niewyraźne widzenie z bliska, „falowanie linii prostych”, niewyraźne widzenia z bliska tudzież trudności przy czytaniu i pisaniu. Innym objawem jest pojawienie się ciemnej plamy w polu widzenia, która powoduje dyskomfort i trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Jak wygląda diagnostyka choroby?

Pacjent w gabinecie okulistycznym zostaje poddany serii badań – od wywiadu lekarskiego, poprzez badanie przedmiotowe, sprawdzanie ostrości wzroku do dali i bliży, aż po test Amslera  (wpatrywanie się przez chwilę w mały punkt narysowany na kwadracie podzielonym na na mniejsze).

Pacjent chory na AMD podczas testu będzie widział faliste linie, podczas gdy w rzeczywistości są one proste. Okulista w celu postawienia diagnozy wykonuje badanie oka w lampie szczelinowej, sprawdzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i badanie dna oka. W niektórych przypadkach okulista wykonuje badanie obrazowe siatkówki – OCT i AF.

Leczenie zwyrodnienia plamki żółtej

Pacjenci muszą poddać się wprowadzaniu leków do wnętrza gałki. Inny sposobem leczenia są zastrzyki doszklistkowe, które wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Pacjenci powinni także wprowadzić nową dietę, która będzie obfitować w chude i zdrowe potrawy.

Pacjenci z AMD powinni unikać jedzenia żywności wysoko przetworzonej. Poza tym pacjenci powinni stale kontrolować ciśnienie tętnicze, rzucić palenie i przychodzić na regularne wizyty do okulisty co 3-4 miesiące.

5/5 - (7 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530

analiza pierwiastkowa włosów
Analiza pierwiastkowa włosów
analiza składu ciała
Analiza składu ciała
Atr naturalny wypełniacz, autologiczny wypełniacz
Naturalny wypełniacz
badanie na prawo jazdy
Badania na prawo jazdy
badanie ciśnienia śródgałkowego
Badanie ciśnienia śródgałkowego
badanie dna oka
Badanie dna oka
badanie dopplerowskie, usg doppler
Badanie dopplerowskie Poznań
badanie okulistyczne, Badania wzroku dla kierowców, badanie wzroku na prawo jazdy Poznań
Badanie okulistyczne
badanie ostrości wzroku
Badanie ostrości wzroku
badanie pola widzenia
Badanie pola widzenia
brodawki wirusowe, brodawki wirusowe usuwanie
Brodawki wirusowe
bruzdy-marionetki
Bruzdy marionetki
bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy nosowo wargowe
bruzdy poprzeczne czoła
Bruzdy poprzeczne czoła
cystoskopia
Cystoskopia – badanie pęcherza
depilacja laserowa, depilacja laserowa Poznań, epilacja laserowa, laserowe usuwanie owłosienia, depilacja laserowa cena
Depilacja laserowa Poznań
mikronakłuwanie, dermapen
Dermapen – Mikronakłuwanie penem
Dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia, badanie dermatoskopowe Poznań
dietetyk, dietetyk poznań, dobry dietetyk, porady dietetyczne
Dietetyk Poznań – Dobór diet
dobór okularów
Dobór okularów
dobór soczewek kontaktowych
Dobór soczewek kontaktowych
drenaż limfatyczny, drenaż limfatyczny poznań, masaż limfatyczny, drenaże limfatyczne
Drenaż limfatyczny manualny
ellanse
Polikaprolakton
endolifting Fotona
Endolifting
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
ginekologia estetyczna
Ginekologia estetyczna
ginekomastia, lipomastia
Ginekomastia – przerost piersi
gumkowanie hemoroidów metodą Barrona
Gumkowanie hemoroidów
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy, leczenie hemoroidów
Hemoroidy objawy, żylaki odbytu
hemoron
Hemoron – leczenie hemoroidów
powikłania po kwasie hialuronowym
Hialuronidaza
hydroksyapatyt wapnia, radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
infuzja tlenowa, infuzja tlenowa poznań
Infuzja tlenowa
Juvelook, Hybrydowy stymulator kolagenu
Juvelook odmładzanie okolic oka, szyi, dłoni
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
Komputerowe badanie skóry twarzy
Komputerowe badanie skóry twarzy
Konsultacje dietetyczne online
Konsultacje dietetyczne online
korekcja nosa, korekta nosa
Korekcja nosa
korekcja warg sromowych, labioplastyka, przerost warg sromowych
Korekcja warg sromowych ​- labioplastyka
krioterapia
Krioterapia
kurze łapki
Kurze łapki
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
lampa wooda
Lampa Wooda
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2, lasery frakcyjne
Laser frakcyjny CO2
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
laser tulowy
Laser tulowy
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów Hairestart
laserowe obkurczanie pochwy IntimaLase
Laserowe obkurczanie pochwy
Laserowe usuwanie hemoroidów, usuwanie hemoroidów
Laserowe usuwanie hemoroidów
laserowe usuwanie przebarwień, przebarwienia na twarzy
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
laserowy lifting powiek
Laserowy lifting powiek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie bruksizmu, Jak leczyć bruksizm, bruksizm, szczękościsk
Leczenie bruksizmu – bruksizm, szczękościsk
leczenie-chrapania
Leczenie chrapania Poznań
leczenie jaskry, jaskra, jaskrę
Leczenie jaskry
leczenie migreny, migrena
Leczenie migreny – migrena
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie nietrzymania moczu
Leczenie nietrzymania moczu
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
leczenie wad wzroku
Leczenie wad wzroku
leczenie wypadania wlosów, wypadanie włosów, leczenie łysienia Poznań
Leczenie wypadania włosów – leczenie łysienia Poznań
leczenie zaćmy
Leczenie zaćmy
leczenie zeza
Leczenie zeza
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
laserowe powiększanie ust. powiększanie ust laserem, liplase
Laserowe powiększanie ust
lipomastia
Lipomastia
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja – odsysanie tłuszczu
liposukcja podbródka, odsysanie podbródka
Liposukcja podbródka
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
lwia zmarszczka
Lwia zmarszczka
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
modelowanie twarzy
Modelowanie twarzy
Nano Fat na włosy
Nano Fat na włosy
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
o shot, powiększanie punktu g
O Shot dla Pań
obkurczanie skóry na brzuchu
Obkurczanie skóry na brzuchu
obrzezanie, obrzezanie Poznań
Obrzezanie
obwisłe ramiona, pelikany
Obwisłe ramiona – pelikany
odmładzanie dłoni
Odmładzanie dłoni
odmładzanie twarzy
Odmładzanie twarzy
oksybrazja
Oksybrazja
okulista, okulista Poznań, okulista prywatnie poznań, okulistyka
Okulista
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
Pelleve
Lifting radiofrekwencją monopolarną
plasma IQ
Plazma
plastyka brzucha, abdominoplastyka
Plastyka brzucha
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blefaroplastyka
Plastyka powiek – blefaroplastyka powiek
płukanie dróg łzowych
Płukanie dróg łzowych
podcięcie wędzidełka prącia
Podcięcie wędzidełka prącia
podcinanie blizn
Podcinanie blizn
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiększanie piersi, sztuczne piersi, implanty piersi, duże cycki
Powiększanie piersi
powiekszanie-posladkow
Powiększanie pośladków
powiększanie ust, powiększanie ust Poznań, ile kosztuje powiększanie ust, ego lips
Powiększanie ust
toksyna botulinowa
Toksyna botulinowa
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – Cząsteczka młodości
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa, Morpheus
Radiofrekwencja mikroigłowa Morpheus 8
schładzanie skóry podczas zabiegu
Schładzanie skóry do zabiegu
kwas polimlekowy, sculptra
Kwas polimlekowy
skleroterapia, pajączki na nogach
Skleroterapia
stulejka, napletek, co to jest stulejka
Stulejka, leczenie stulejki
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
szkolenia dla lekarzy, szkolenie z przeszczepu tłuszczu, szkolenie z lipofillingu
Szkolenia dla lekarzy
Trądzik różowaty
Trądzik różowaty
trichoskan, trichoskop, trichoskopia
Trichoskan – trichoskopia
trycholog, trycholog Poznań, lekarz od włosów
Trycholog Poznań
Unoszenie brwi
Unoszenie brwi nićmi lub toksyną
urolog, urolog Poznań, urolog prywatnie
Urolog Poznań
badanie usg Poznań, usg poznań, usg brzucha, usg piersi, usg tarczycy, badanie usg piersi, badanie usg
Badanie usg piersi Poznań, brzucha, tarczycy
usg twarzy szkolenie dla lekarzy, kurs usg twarzy, szkolenie usg twarzy
Usg twarzy, kurs usg twarzy
uśmiech dziąsłowy
Uśmiech dziąsłowy
usuwanie kępek żółtych
Usunięcie kępek żółtych
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie cellulitu, cellulit
Usuwanie cellulitu – zabieg na cellulit
usuwanie chomików
Usuwanie chomików
usuwanie cieni pod oczami, cienie pod oczami, sińce pod oczami
Usuwanie cieni pod oczami
usuwanie kurzajek
Usuwanie kurzajek Poznań
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie podwójnego podbródka
Usuwanie podwójnego podbródka
usuwanie rozstępów, rozstępy usuwanie, Jak radzić sobie z rozstępami
Usuwanie rozstępów
usuwanie worków pod oczami, wory pod oczami
Usuwanie worków pod oczami
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion Poznań
vital injector 2, vital injector 2 Poznań
Vital Injector 2 – Mezoterapia igłowa próżniowa
wazektomia
Wazektomia Poznań
Wdowi garb
wodniak jądra
Wodniak jądra
wolumetria policzków
Wolumetria policzków
wolumetria, wolumetria twarzy
Wolumetria twarzy
wygładzanie zmarszczek, zmarszczki pod oczami, Preparat do wygładzania zmarszczek
Wygładzanie zmarszczek
wypełnianie zmarszczek
Wypełnianie zmarszczek​
wyszczuplanie ud
Wyszczuplanie ud
Zabieg prądami d'Arsonvala 
Zabieg prądami d’Arsonvala 
zabiegi dla panów
Zabiegi dla Panów
Zabiegi na brzuch
załupek
Załupek
zmarszczki palacza
Zmarszczki palacza
badanie dopplerowskie, usg doppler
Badanie dopplerowskie Poznań
brodawki wirusowe, brodawki wirusowe usuwanie
Brodawki wirusowe
cystoskopia
Cystoskopia – badanie pęcherza
depilacja laserowa, depilacja laserowa Poznań, epilacja laserowa, laserowe usuwanie owłosienia, depilacja laserowa cena
Depilacja laserowa Poznań
mikronakłuwanie, dermapen
Dermapen – Mikronakłuwanie penem
Dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia, badanie dermatoskopowe Poznań
dietetyk, dietetyk poznań, dobry dietetyk, porady dietetyczne
Dietetyk Poznań – Dobór diet
drenaż limfatyczny, drenaż limfatyczny poznań, masaż limfatyczny, drenaże limfatyczne
Drenaż limfatyczny manualny
endolifting Fotona
Endolifting
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
ginekologia estetyczna
Ginekologia estetyczna
ginekomastia, lipomastia
Ginekomastia – przerost piersi
gumkowanie hemoroidów metodą Barrona
Gumkowanie hemoroidów
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy, leczenie hemoroidów
Hemoroidy objawy, żylaki odbytu
hemoron
Hemoron – leczenie hemoroidów
powikłania po kwasie hialuronowym
Hialuronidaza
hydroksyapatyt wapnia, radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
karboksyterapia
Karboksyterapia
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
korekcja warg sromowych, labioplastyka, przerost warg sromowych
Korekcja warg sromowych ​- labioplastyka
krioterapia
Krioterapia
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2, lasery frakcyjne
Laser frakcyjny CO2
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
laser tulowy
Laser tulowy
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów Hairestart
laserowe obkurczanie pochwy IntimaLase
Laserowe obkurczanie pochwy
Laserowe usuwanie hemoroidów, usuwanie hemoroidów
Laserowe usuwanie hemoroidów
laserowe usuwanie przebarwień, przebarwienia na twarzy
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie nietrzymania moczu
Leczenie nietrzymania moczu
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
lipomastia
Lipomastia
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja – odsysanie tłuszczu
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
masaż, masaż poznań, masaż leczniczy
Masaż Poznań
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
o shot, powiększanie punktu g
O Shot dla Pań
obkurczanie skóry na brzuchu
Obkurczanie skóry na brzuchu
obrzezanie, obrzezanie Poznań
Obrzezanie
obwisłe ramiona, pelikany
Obwisłe ramiona – pelikany
odmładzanie dłoni
Odmładzanie dłoni
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
PCA Skin zabieg
PCA Skin zabiegi
peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
Pelleve
Lifting radiofrekwencją monopolarną
plasma IQ
Plazma
plastyka brzucha, abdominoplastyka
Plastyka brzucha
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blefaroplastyka
Plastyka powiek – blefaroplastyka powiek
podcięcie wędzidełka prącia
Podcięcie wędzidełka prącia
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiekszanie-posladkow
Powiększanie pośladków
toksyna botulinowa
Toksyna botulinowa
presoterapia
Presoterapia – masaż pneumatyczny
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – Cząsteczka młodości
prx t33
PRX T33 Złuszczanie skóry
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa, Morpheus
Radiofrekwencja mikroigłowa Morpheus 8
rehabilitacja, rehabilitacja Poznań
Rehabilitacja Poznań
kwas polimlekowy, sculptra
Kwas polimlekowy
skleroterapia, pajączki na nogach
Skleroterapia
stulejka, napletek, co to jest stulejka
Stulejka, leczenie stulejki
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
szkolenia dla lekarzy, szkolenie z przeszczepu tłuszczu, szkolenie z lipofillingu
Szkolenia dla lekarzy
urolog, urolog Poznań, urolog prywatnie
Urolog Poznań
badanie usg Poznań, usg poznań, usg brzucha, usg piersi, usg tarczycy, badanie usg piersi, badanie usg
Badanie usg piersi Poznań, brzucha, tarczycy
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie cellulitu, cellulit
Usuwanie cellulitu – zabieg na cellulit
usuwanie kurzajek
Usuwanie kurzajek Poznań
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie rozstępów, rozstępy usuwanie, Jak radzić sobie z rozstępami
Usuwanie rozstępów
usuwanie tatuażu, tatuaż, usuwanie tatuaży, usuwanie tatuażu cena, laserowe usuwanie tatuażu
Laserowe usuwanie tatuażu
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion Poznań
venus legacy, venus legacy Poznań, venus legacy brzuch
Venus Legacy – napięcie skóry, cellulit
vital injector 2, vital injector 2 Poznań
Vital Injector 2 – Mezoterapia igłowa próżniowa
wodniak jądra
Wodniak jądra
wyszczuplanie ud
Wyszczuplanie ud
Zabiegi na brzuch
załupek
Załupek
Atr naturalny wypełniacz, autologiczny wypełniacz
Naturalny wypełniacz
bruzdy-marionetki
Bruzdy marionetki
bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy nosowo wargowe
bruzdy poprzeczne czoła
Bruzdy poprzeczne czoła
depilacja laserowa, depilacja laserowa Poznań, epilacja laserowa, laserowe usuwanie owłosienia, depilacja laserowa cena
Depilacja laserowa Poznań
mikronakłuwanie, dermapen
Dermapen – Mikronakłuwanie penem
Dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia, badanie dermatoskopowe Poznań
dietetyk, dietetyk poznań, dobry dietetyk, porady dietetyczne
Dietetyk Poznań – Dobór diet
dobór soczewek kontaktowych
Dobór soczewek kontaktowych
ellanse
Polikaprolakton
endolifting Fotona
Endolifting
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
powikłania po kwasie hialuronowym
Hialuronidaza
hydroksyapatyt wapnia, radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
aquapure, hydropeeling
Aquapure Oczyszczanie wodorowe
Juvelook, Hybrydowy stymulator kolagenu
Juvelook odmładzanie okolic oka, szyi, dłoni
karboksyterapia
Karboksyterapia
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
Komputerowe badanie skóry twarzy
Komputerowe badanie skóry twarzy
korekcja nosa, korekta nosa
Korekcja nosa
krioterapia
Krioterapia
kurze łapki
Kurze łapki
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2, lasery frakcyjne
Laser frakcyjny CO2
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
laser tulowy
Laser tulowy
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów Hairestart
laserowe usuwanie makijażu pemanentnego
Laserowe usuwanie makijażu permanentnego
laserowe usuwanie przebarwień, przebarwienia na twarzy
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
laserowy lifting powiek
Laserowy lifting powiek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie bruksizmu, Jak leczyć bruksizm, bruksizm, szczękościsk
Leczenie bruksizmu – bruksizm, szczękościsk
leczenie-chrapania
Leczenie chrapania Poznań
leczenie migreny, migrena
Leczenie migreny – migrena
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
leczenie wypadania wlosów, wypadanie włosów, leczenie łysienia Poznań
Leczenie wypadania włosów – leczenie łysienia Poznań
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
laserowe powiększanie ust. powiększanie ust laserem, liplase
Laserowe powiększanie ust
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja – odsysanie tłuszczu
liposukcja podbródka, odsysanie podbródka
Liposukcja podbródka
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
lwia zmarszczka
Lwia zmarszczka
manualne oczyszczanie twarzy
Manualne oczyszczenie twarzy
masaż, masaż poznań, masaż leczniczy
Masaż Poznań
masaż twarzy, masaż twarzy szyi i dekoltu
Masaż twarzy szyi i dekoltu
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
modelowanie twarzy
Modelowanie twarzy
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
oczyszczanie twarzy
Oczyszczanie twarzy
Oczyszczanie wodorowe
Oczyszczanie wodorowe
odmładzanie twarzy
Odmładzanie twarzy
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
PCA Skin zabieg
PCA Skin zabiegi
peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
peeling węglowy, peeling węglowy Poznań
Peeling węglowy
Pelleve
Lifting radiofrekwencją monopolarną
plasma IQ
Plazma
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blefaroplastyka
Plastyka powiek – blefaroplastyka powiek
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiększanie ust, powiększanie ust Poznań, ile kosztuje powiększanie ust, ego lips
Powiększanie ust
toksyna botulinowa
Toksyna botulinowa
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – Cząsteczka młodości
prx t33
PRX T33 Złuszczanie skóry
przekłuwanie uszu, przekłuwanie uszu poznań, kolczyk w uchu
Przekłuwanie uszu
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa, Morpheus
Radiofrekwencja mikroigłowa Morpheus 8
kwas polimlekowy, sculptra
Kwas polimlekowy
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
Trądzik różowaty
Trądzik różowaty
trycholog, trycholog Poznań, lekarz od włosów
Trycholog Poznań
Unoszenie brwi
Unoszenie brwi nićmi lub toksyną
usg twarzy szkolenie dla lekarzy, kurs usg twarzy, szkolenie usg twarzy
Usg twarzy, kurs usg twarzy
uśmiech dziąsłowy
Uśmiech dziąsłowy
usuwanie kępek żółtych
Usunięcie kępek żółtych
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie chomików
Usuwanie chomików
usuwanie cieni pod oczami, cienie pod oczami, sińce pod oczami
Usuwanie cieni pod oczami
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie podwójnego podbródka
Usuwanie podwójnego podbródka
usuwanie tatuażu, tatuaż, usuwanie tatuaży, usuwanie tatuażu cena, laserowe usuwanie tatuażu
Laserowe usuwanie tatuażu
usuwanie worków pod oczami, wory pod oczami
Usuwanie worków pod oczami
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion Poznań
venus legacy, venus legacy Poznań, venus legacy brzuch
Venus Legacy – napięcie skóry, cellulit
vital injector 2, vital injector 2 Poznań
Vital Injector 2 – Mezoterapia igłowa próżniowa
wolumetria policzków
Wolumetria policzków
wolumetria, wolumetria twarzy
Wolumetria twarzy
wygładzanie zmarszczek, zmarszczki pod oczami, Preparat do wygładzania zmarszczek
Wygładzanie zmarszczek
wypełnianie zmarszczek
Wypełnianie zmarszczek​
Zabieg prądami d'Arsonvala 
Zabieg prądami d’Arsonvala 
zmarszczki palacza
Zmarszczki palacza