Poznań ul. Heweliusza 1A
pon-pt: 11:00-19:00

AA Zalecenia przed i po zabiegu


Postępowanie przed i po zabiegu – zalecenia dla pacjenta.

Lipofilling

Przygotowanie do zabiegu:

Postępowanie po zabiegu:

Niedogodności mogące wystąpić w trakcie zabiegów:

Przeciwwskazania do zabiegów:

W celu zwiększenia komfortu przebiegu zabiegu i zminimalizowania ewentualnych powikłań z nim związanych, przed każdym zabiegiem medycyny estetycznej lekarz przeprowadza wywiad medyczny.
Podczas konsultacji lekarz dobiera rodzaj zabiegu, odpowiedni i preferowany przez pacjenta.

WAŻNE

W trakcie wizyty pacjent jest informowany o przebiegu wybranego zabiegu medycyny estetycznej, rodzaju zastosowanych preparatów, a także możliwości powikłań oraz działań niepożądanych.

Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń przed – i po zabiegu, z którymi został zaznajomiony, co odnotowywane jest w trakcie wypełniania karty zabiegowej pacjenta.

Przed zabiegiem pacjent podpisuje zgodę na jego wykonanie.

Postępowanie przed po zabiegu – jak się przygotować do zabiegu

postępowanie przed po zabiegu