Pogorszenie wzroku po 40

pogorszenie widzenia

Pogorszenie wzroku po 40

Wady refrakcyjne wzroku

Aby zrozumieć mechanizm powstawania wad refrakcyjnych wzroku, należy zdać sobie sprawę z prawidłowego działania oka w zakresie odbioru i przetwarzania bodźców wzrokowych. Prawidłowo działające oko to tak zwane oko miarowe. Definiuje się je jako takie, które dzięki szeregowi struktur anatomicznych o właściwościach optycznych, jest w stanie skupić równoległe względem siebie promienie światła dokładnie na siatkówce.

W jej obrębie znajdują się receptory, które otrzymywany w ten sposób bodziec przekształcają w potencjał elektryczny i przekazują przy pomocy nerwu wzrokowego do ośrodka wzroku w korze mózgowej, dzięki czemu odbieramy i identyfikujemy widzialny obraz.

Stany, w których dochodzi do zmiany lokalizacji punktu skupienia światła nazywamy wadami refrakcyjnymi. Podstawowe wady, mogące być korygowane za pomocą okularów to krótkowzroczność, dalekowzroczność oraz astygmatyzm.

Krótkowzroczność, czyli myopia, jest to jedna z najczęściej występujących wad refrakcyjnych wzroku. W jej przypadku promienie świetlne skupiane są przed siatkówką, wskutek czego następuje upośledzenie widzenia do dali. W przypadku tej wady nie jest możliwa fizjologiczna korekcja poprzez akomodację soczewki oka, wręcz powoduje to pogłębienie wady.

Istnieje kilka rodzajów krótkowzroczności, wyodrębnionych na podstawie części soczewki, w obrębie której występuje patologia. Według tego kryterium wyróżnia się krótkowzroczność osiową, krótkowzroczność krzywiznową oraz krótkowzroczność refrakcyjną. Leczeniem zajmuje się okulista.

Drugą wadą refrakcyjną jest dalekowzroczność, zwana również nadwzrocznością lub hiperopią. Najczęściej jest wynikiem zbyt krótkiego wymiaru gałki ocznej, co skutkuje skupianiem promieni świetlnych za gałką oczną, czego rezultatem jest upośledzenie widzenia do bliży.

Może być ona tymczasowo korygowana przez akomodację, jednakże długotrwałe napinanie mięśni akomodacyjnych może powodować wystąpienie wad w zakresie układu poruszającego gałką oczną takich jak zez. Szczególnym rodzajem nadwzroczności jest tak zwana nadwzroczność starcza, która jest procesem fizjologicznym i wynika z przebiegu procesów starzenia się organizmu.

Astygmatyzm jest trochę innym rodzajem wady, w której promienie świetlne padające w prostopadłych do siebie płaszczyznach skupiane są w dwóch różnych punktach na siatkówce. Powoduje to zniekształcenie oraz znaczne obniżenie ostrości odbieranego obrazu. Główną przyczyną powstawania astygmatyzmu jest asymetria w budowie gałki ocznej.

Jaskra

Jaskra jest często niedocenianą, a jednak bardzo poważną chorobą, prowadzącą do stopniowej destrukcji nerwu wzrokowego, czym powoduje postępujące pogarszanie się wzroku aż do jego całkowitej utraty. Jest to choroba bardzo podstępna ze względu na swój powolny i początkowo bezobjawowy przebieg, co bardzo utrudnia jej rozpoznanie we wczesnym stadium rozwoju. Schorzenie to najczęściej pojawia się w wieku starszym, po 60 roku życia, jednakże może również pojawić się u młodych ludzi. W tym przypadku często pozostaje niezdiagnozowana przez długi czas.

Zaćma

Zaćma, zwana inaczej kataraktą, jest schorzeniem dotyczącym gałki ocznej, którego istotą jest zmętnienie soczewki oka. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jest to jedna z najczęstszych przyczyn zaburzeń oraz utraty wzroku, a zabiegi usuwania zaćmy są najczęściej przeprowadzanymi operacjami w zakresie okulistyki. Szacuje się, że w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, wykonuje się średnio 6000 tego typu zabiegów w ciągu roku.

Przyczyny powstawania zaćmy są bardzo zróżnicowane i nie wszystkie zostały do końca poznane. Może ona powstawać chociażby wskutek działania niektórych leków, na przykład glikokortykosteroidów, urazów, a także niektórych schorzeń dotyczących zarówno narządu wzroku, jak chociażby krótkowzroczność, lub też ogólnoustrojowych takich jak cukrzyca.

Najczęstszą przyczyną powstawania zaćmy jest jednak podeszły wiek i związane z nim zmiany, jakie zachodzą w procesach metabolicznych, również w obrębie gałki ocznej. Choroba ta może również mieć charakter wrodzony.

Pogorszenie wzroku po 40 – Starczowzroczność

Starczowzroczność, zwana także presbiopią to wada wzroku wywołana zmianami zachodzącymi w soczewce oka, związanymi z wiekiem. Zazwyczaj rozpoczyna się po 40 roku życia, jednakże czasem może występować także w młodszym wieku.

Charakteryzuje się stopniowym pogarszaniem ostrości widzenia do bliży przejawiającym się problemami z czytaniem wskutek zamazywania tekstu oraz obrazu. W rezultacie procesów starzenia się organizmu, soczewka stopniowo traci swoje właściwości elastyczne.

Również mięśnie regulujące kształt soczewki zmniejszają swoją siłę. W związku z powyższymi, zdolność akomodacyjna oka z czasem obniża się, co powoduje istotne zmniejszenie ostrości widzenia.

Zwyrodnienie plamki żółtej

Zwyrodnienie plamki żółtej zwane inaczej AMD lub starcze zwyrodnienie plamki żółtej to przewlekła, postępująca choroba gałki ocznej. Występuje zazwyczaj u osób po 50 roku życia. Choroba ta powoduje do nieodwracalnego uszkodzenia siatkówki, a w szczególności plamki żółtej stanowiącej jej centralną część. Jest to jedna z najpowszechniejszych przyczyn upośledzenia i utraty widzenia centralnego.

W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie częstości występowania AMD, co tłumaczy się zwiększaniem się średniej długości życia. Istotą zwyrodnienia plamki żółtej jest tworzenie się patologicznych naczyń krwionośnych w obrębie błony naczyniowej oka.

W związku z tym dochodzi do odpływu takich składników morfotycznych krwi jak krwinki białe, czerwone i płytkowe z fizjologicznych naczyń do tych nowopowstałych. Rezultatem powyższych procesów jest wytwarzanie się stanu zapalnego oraz powstawanie tak zwanych druz, czyli bezpostaciowych złogów białkowo-tłuszczowych.

Gdy osiągają one duże rozmiary, a ich ilość jest duża, powodują degenerację komórek nabłonka barwnikowego siatkówki, co z kolei prowadzi do stopniowej utraty wzroku.

Pogorszenie wzroku po 40

Pogorszenie widzenia

Pogorszenie widzenia może być objawem choroby i dlatego nie lekceważ symptomów związanych z zaburzeniem widzenia. Schorzenia siatkówki, jaskra, zaćma, cukrzyca czy nadciśnienie to tylko część chorób mogących objawiać się pogorszeniem widzenia. Tylko lekarz okulista po przeprowadzeniu badania będzie mógł zdiagnozować problem i zaproponować odpowiednie leczenie.

Jak rozpoznać, że nasz wzrok się pogarsza?

Pogorszenie widzenia zazwyczaj odbywa się stopniowo i zdarza się, że pacjenci nie rozpoznają tego procesu. Najczęstsze objawy świadczące o pogarszającym się wzroku to:

  • mniej wyraźne widzenie z bliska
  • częste mrużenie oczu
  • rozmazany obraz z daleka
  • podwójne widzenie
  • błyski w oku
  • częste bóle głowy
  • zmęczenie oczu
  • niewyraźne widzenie pomimo noszenia szkieł korekcyjnych

Jeśli zaobserwujemy podobne objawy to należy skonsultować się z okulistą, gdyż przeoczenie pogorszenia widzenia może prowadzić nie tylko do potrzeby korekcji wady wzroku, ale także do poważnych chorób oczu. Okulista Poznań przeprowadzi odpowiednie badania, aby zdiagnozować przyczynę pogorszenia widzenia.

Pogorszenie widzenia – Przyczyny zaburzenia widzenia

Z jednej strony przyczynami pogorszenia widzenia mogą być różne choroby, a z drugiej pogorszenie wzroku może być właśnie objawem danego schorzenia. Ważne jest zatem, aby nie lekceważyć żadnych symptomów świadczących o pogorszeniu widzenia. 

Do najczęstszych chorób powodujących przymglenie struktur oka należy zaćma. Objawy zaćmy mogą rozwijać się powoli i charakteryzuje je utrata poczucia kontrastu, utrudnienie widzenia w jasnym świetle czy zaburzenie w ocenie odległości. Również zapalenie rogówki może wywołać jej przymglenie. Zapalenie tęczówki może objawiać się ogólnie rozmytym polem widzenia, a do tego nadwrażliwością na światło, bólem i zaczerwienieniem oka oraz bólem głowy. Zapalenie rogówki czy zapalenia tęczówki mogą powodować stany zapalne wynikające z obniżonej odporności lub urazu oka.

Pogorszenie widzenia

Kolejne choroby wpływające na zaburzenie widzenia mogą dotyczyć schorzeń siatkówki. Należą do nich zapalenie siatkówki czy zwyrodnienie plamki żółtej, co wraz z wiekiem objawia się stopniową utratą widzenia, z mroczkami w centralnej części pola widzenia. Odwarstwienie siatkówki to przypadłość, która wpływa na pole widzenia pod postacią mroczków, mętów czy rozbłysków świetlnych i zaniku bocznego pola widzenia. 

Inne przyczyny wpływające na jakość naszego wzroku to mi.in. schorzenia i zapalenia nerwu wzrokowego, ciało obce w oku, które może mechanicznie uszkodzić gałkę oczną, wady wzroku jak krótkowzroczność, nadwzroczność czy astygmatyzm.

Zaburzenia widzenia mogą również wskazywać na choroby takie jak: nadczynność tarczycy, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy guzy mózgu oraz udar.

W celu dokładnej diagnostyki zaburzeń widzenia, bardzo ważna jest więc wizyta u okulisty. Nasz okulista Poznań w razie potrzeby pokieruje do innego lekarza specjalisty. 

Pogorszenie widzenia Poznań

5/5 - (9 votes)