Migrena czy to zwykły ból głowy? Nie zawsze

migrena, migrena czy to zwykły ból głowy

Migrena czy to zwykły ból głowy

Wiele osób uskarża się na „migrenę”, czyli uciążliwe bóle głowy. Nazywanie każdego bólu głowy migreną jest jednak błędem. Migrena to bowiem nie synonim „bólu głowy”, ale nazwa specyficznej choroby związanej z funkcjonowaniem układu nerwowego oraz kory mózgowej.

Dolegliwości związane z prawdziwą migreną to bóle tętniące, przewlekłe i wyjątkowo silne, mają charakter napadowy i zwykle jednostronny. Objawy mogą znacząco utrudniać funkcjonowanie i paraliżować życie codzienne.

Czym jest migrena?

Migrena to często nawracające, pulsujące bóle głowy, trwające zwykle nieustannie od kilku godzin do nawet trzech dni. Dolegliwość może występować z różną częstotliwością i mieć rozmaity stopień nasilenia. Bóle migrenowe często wzmagają się w wyniku nadmiernego fizycznego wysiłku, stresu lub przeżywania silnych emocji. Standardowym bólom głowy mogą towarzyszyć inne symptomy, jak nudności i wymioty, światłowstręt czy fonofobia (nadwrażliwość na dźwięki) lub osmofobia (nadwrażliwość na zapachy).

Migrena czy to zwykły ból głowy?

            Niektóre osoby cierpiące na migrenę uskarżają się na napady tzw. aury. Jest to zespół objawów występujących bezpośrednio przed epizodem migrenowym: ubytki pola widzenia, „mroczki”, niedowłady, afazja (zaburzenia mowy), parestezja (mrowienie, drętwienie lub wrażenie zmian temaperatury).

Migrena nie jedno ma imię – może ona przybierać kilka postaci, wyraźnie różniących się objawami:

MIGRENA KLASYCZNA (OCZNA)

Ból zlokalizowany jest w okolicy oczodołu i poprzedzony zaburzeniami neurologicznymi, np. niedowidzeniem lub obniżoną ostrością wzroku. Tym dolegliwościom często towarzyszą także nudności i wymioty. W skrajnych przypadkach może wystąpić nawet krótkotrwała całkowita ślepota.

OKOPORAŹNA

Podstawowymi objawami – obok bólu głowy – są: częściowe lub całkowite porażenie mięśni okoruchowych, wywołujące: opadanie powiek, zaburzenia ruchów gałek ocznych i podwójne widzenie.

SKOJARZONA

W takiej postaci migreny najczęstsze są okresowe, pulsujące bóle głowy oraz ogniskowe objawy mózgowe, np. afazja, dyzartria, parestazja, niedowłady lub napady padaczkowe.

STAN MIGRENOWY

O stanach migrenowych mówi się wówczas, gdy objawy migreny utrzymują się powyżej 72 godzin, a bólom głowy towarzyszą uporczywe wymioty. Ta postać migreny jest wyjątkowo niebezpieczna, gdyż może prowadzić do istotnych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu.

ŚNIEG OPTYCZNY

Śnieg optyczny to przewlekły stan „aury migrenowej”, któremu nie muszą towarzyszyć bóle głowy.

Co powoduje migrenę?

Przyczyną migreny jest genetyczna predyspozycja do nadwrażliwości neuronaczyniowej. Oznacza to, iż u pacjenta najprawdopodobniej nieprawidłowo funkcjonują receptory kanałów jonowych kory mózgowej, neurony regulujące przepływ mózgowy lub płytki krwi. Zdarza się, że powodem zaburzeń są również makrofagi, stymulujące chemicznie okołonaczyniowe wewnątrzczaszkowe włókna nerwowe.

Za fazę aury natomiast może być odpowiedzialny jeden z dwóch czynników: rozszerzająca się depresja korowa (rozchodzenie się fali zmniejszonej aktywności bioelektrycznej kory mózgu) lub skurcz naczyń mózgowych (który potem, w czasie ponownego rozszerzania się, wywołuje napady bólu).

Należy jednak pamiętać, że bóle głowy – nawet gdy towarzyszą im stany zbliżone do powyższych opisów – mogą mieć wiele różnych przyczyn. Nie zawsze oznaczają one migrenę, czasem mogą okazać się symptomami innej choroby. Dlatego ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, który rozpozna powody dolegliwości oraz zadecyduje o dalszym postępowaniu i metodach leczenia. Jedną z nich jest stosowanie toksyny botulinowej.

5/5 - (5 votes)