Poznań ul. Promienista 132
pon-pt: 11:00-19:00

Usg skóry


Badanie usg skóry – diagnostyka obrazowa stanu skóry

USG skóry

Czym są i skąd się biorą ultradźwięki?

Ultradźwięki należą do grupy zjawisk akustycznych. Są zaburzeniem mechanicznym, które rozchodzą się falowo w ośrodku materialnym. Tym, co odróżnia je od fal elektromagnetycznych jest konieczność występowania elastycznego ośrodka do rozchodzenia się fal. Mogą być one interpretowane jako fala ciśnienia lub przemieszczanie się cząstek. Jednakże nie jest to fizyczne przemieszczanie się substancji, a jedynie deformacji sprężystych danego ośrodka. Dzięki temu dochodzi do przekazywania energii. W tkankach miękkich fale rozchodzą się podłużnie, w przypadku kości mogą również przybierać postać fal poprzecznych.

Źródłem fal ultradźwiękowych wykorzystywanych w medycynie są specjalne przetworniki, które działają na zasadzie odwrotnego efektu piezoelektrycznego. Osiąga się go wykorzystując specjalne kryształy piezoelektryczne, które pod wpływem napięcia elektrycznego kurczą się i rozszerzają powodując wytworzenie fali ultradźwiękowej.

Fala ultradźwiękowa rozchodząca się w tkankach ulega szeregowi przemian, które zależą od właściwości ośrodka, zwłaszcza od jego gęstości. Fala akustyczna może ulegać odbiciu, załamaniu, ugięciu, rozproszeniu i pochłonięciu. Nakładanie na siebie tych zjawisk w różnych, zmiennych proporcjach, umożliwia uzyskanie obrazu ultrasonograficznego pod taką postacią jaką go znamy.

Czym jestultrasonografia?

 Ultrasonografia, czyli popularne USG jest badaniem wykorzystującym falę ultradźwiękową. Umożliwia ona uwidocznienie granic narządów wewnętrznych oraz tkanek miękkich bez konieczności zastosowania środków kontrastowych. Niewątpliwą zaletą badania jest jego atraumatyczność, bezinwazyjność i bezbolesność. Zachowując powyższe właściwości, ultrasonografia umożliwia określenie wymiarów narządów, głębokości ich położenia, uwidocznienie powierzchni oraz przekrojów narządowych. Ponadto, dzięki ultrasonografii możliwe jest zobrazowanie powierzchni stawowych w spoczynku oraz w ruchu, a także ocena przepływu naczyniowego.

Na czym polega specyfika USG skóry i kiedy się je wykonuje?

Ultrasonografia jest metodą diagnostyczną wykorzystywaną w wielu dziedzinach medycyny. Znajduje ona zastosowanie również w dermatologii. W USG skóry wyróżnia się trzy warstwy. Najbardziej zewnętrzną stanowi tak zwane echo wejścia, które charakteryzuje się bardzo wysoką echogenicznością. Warstwa środkowa obejmuje głębsze partie naskórka oraz skórę właściwą. W tej warstwie dominują rozproszone echa charakteryzujące się zróżnicowaną intensywnością. Wreszcie najbardziej wewnętrzna warstwa o niskiej echogeniczności to tkanka podskórna.

Istnieją liczne wskazania dermatologiczne do wykonania badania ultrasonograficznego skóry. Pierwszą grupą stanowią choroby nowotworowe takie jak czerniaki, raki podstawnokomórkowe, czy raki kolczystokomórkowe. USG skóry pozwala na przedoperacyjną ocenę grubości nacieku nowotworowego, co może być istotnie pomocne przy przedoperacyjnej ocenie stopnia zaawansowania miejscowego, co z kolei implikuje zakres postępowania chirurgicznego. Jednakże należy pamiętać, że samo badanie ultrasonograficzne skóry nie jest metodą izolowaną, wystarczającą do oceny i postawienia diagnozy nowotworu złośliwego skóry.

Konieczne jest właściwe zestawienie oraz interpretacja badania klinicznego, ultrasonograficznego, a także, co najważniejsze, pooperacyjnego badania histopatologicznego usuniętej zmiany. Jest to bardzo istotne, ponieważ warunkiem koniecznym do postawienia rozpoznania nowotworu złośliwego jest pozytywny wynik badania histopatologicznego. Bez niego, nawet przy bardzo charakterystycznym obrazie klinicznym, nikt nie ma prawa postawić powyższej diagnozy.

Inną grupą schorzeń skórnych będących wskazaniem do wykonania badania ultrasonograficznego tejże, są różnego rodzaju choroby zapalne skóry i tkanki podskórnej. Schorzenia te mogą mieć różne przyczyny, zarówno infekcyjne jak i nieinfekcyjne. Do przykładowych nieinfekcyjnych schorzeń skóry przebiegających z odczynem zapalnym należą wyprysk, atopowe zapalenie skóry, czy łuszczyca. Objawem charakterystycznym dla miejscowego stanu zapalnego zlokalizowanego w obrębie skóry jest obrzęk.

Jego bezpośrednią przyczyną jest gromadzenie się w tkance wody, co wynika z różnego rodzaju skomplikowanych przemian metabolicznych zachodzących miejscowo, mających na celu działanie przeciwzapalne. Na skutek obecności wody zwiększa się odległość pomiędzy poszczególnymi włóknami kolagenowymi, co wpływa na obniżenie gęstości tkanki i ma wpływ na zmniejszenie jej echogeniczności, co z kolei jest widoczne w badaniu ultrasonograficznym. Szczególnie poprawia się to po zabiegu mezoterapia igłowa.

Kolejną grupę wskazań stanowią schorzenia autoimmunologiczne z kręgu twardzinopodobnych, jak chociażby skórna postać twardziny układowej. Są to choroby
z grupy tak zwanych kolagenoz, tak więc ich uwidocznienie i rozpoznanie w badaniu ultrasonograficznym opiera się na występowaniu zwiększonej ilości włókien kolagenu, co przejawia się zwiększoną hiperechogenicznością tkanki.

Inne zastosowania to między innymi monitorowanie grubości skóry w trakcie przewlekłego leczenia glikokortykosteroidami, ocena grubości cellulitu, ocena skuteczności terapii antycellulitowych, monitorowanie skuteczności zabiegów mikroskleroterapii, czy wreszcie ocena fotostarzenia się skóry. Usg jest dobrym uzupełnienie dermatoskopii, którą wykonuje dermatolog.

Bardzo dokładnie można ocenić efekty zabiegów laserem frakcyjnym ale także liposukcji.

Innym badaniem usg jest badanie dopplerowskie.