Poznań ul. Promienista 132/1
pon-pt: 11:00-19:00

Sedacja gaz rozweselający


Sedacja czyli uspokojenie, wyciszenie przed zabiegiem.

Do tego służy gaz rozweselający

sedacja gaz rozweselający, gaz rozweselający
Data aktualizacji: 2022-07-12 11:27:26

Sedacja gaz rozweselający

Czym jest sedacja i kiedy się ją stosuje?

Definicję sedacji spełniają wszelkie działania, które obejmują wywieranie wpływu na układ nerwowy tak, aby obniżyć jego aktywność, czego rezultatem jest uczucie uspokojenia. Oczywiście istnieje wiele metod osiągania uspokojenia, jednak termin sedacji dotyczy przede wszystkim działań medycznych, opierających się na farmakologii.

W dzisiejszych czasach stosowanie sedacji jest coraz powszechniejszą praktyką medyczną. Stosowana jest bardzo często przed zabiegami operacyjnymi, zwłaszcza tymi o większym zasięgu, wymagającymi zastosowania pełnego znieczulenia ogólnego. Taka sedacja przed zabiegowa ma dwa podstawowe cele. Pierwszy cel jest przede wszystkim ukierunkowany na pacjenta.

Sedacja wziewna gazem rozweselającym jest stosowana często przed zabiegiem takim jak liposukcja.

Jego założeniem jest możliwie największe zredukowanie stresu związanego z zabiegiem, co w rezultacie ma umożliwić jak najspokojniejszy przebieg zabiegu oraz minimalizację ryzyka potencjalnych powikłań z nim związanych. Drugi cel zaś jest ukierunkowany na lekarzy, mając za zadanie ułatwić im jak najsprawniejsze przeprowadzenie zabiegu.

Bardzo istotnym wskazaniem do zastosowania sedacji są również wszelkie zabiegi, przy których pacjent zachowuje pełną świadomość. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w przypadku operacji przeprowadzanych z wykorzystaniem znieczulenia zewnątrzoponowego czy też miejscowego.

Jest to szczególnie istotne, gdyż pomimo osłonięcia pola operacyjnego tak, że jest ono niewidoczne dla pacjenta, to sama świadomość przeprowadzania zabiegu, przecinania tkanek i tym podobne, może wywołać u pacjenta duży niepokój, stres, a nawet reakcję histeryczną.

Coraz częściej sedację stosuje się także u pacjentów poddawanych zabiegom kosmetycznym, stomatologicznym, a także niektórym badaniom diagnostycznym. Jest to profilaktyka powszechna szczególnie u dzieci, gdzie niejednokrotnie ciężko przekonać małego pacjenta, by pozostał bez ruchu przez dłuższy czas, co niejednokrotnie jest warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonania niektórych badań, na przykład rezonansu magnetycznego.

Sedacja gaz rozweselający – Jakie są metody sedacji?

Istnieje kilka metod sedacji, które różnią się przede wszystkim rodzajem, a także metodą podania leków uspokajających. Najpowszechniejszą grupą leków stosowanych w tym celu są środki z grupy benzodiazepin. Najprostszą formą podania farmaceutyków jest droga doustna, czyli po prostu połknięcie przez pacjenta tabletek.

W sytuacji, kiedy podanie doustne nie jest możliwe czy to ze względu występowania jakichkolwiek przeciwwskazań, czy dużej histerii pacjenta, leki można również podać drogą domięśniową, doodbytniczą lub dożylną. Ta ostatnia metoda zapewnia najszybszy początek działania leków.

Wynika to z faktu, że lek nie musi być wchłaniany przez śluzówki i dopiero transportowany do krwioobiegu, ale jest wprowadzany do niego bezpośrednio.

Dzięki temu działanie leku jest praktycznie natychmiastowe. Są sytuacje, gdzie sedacja gaz rozweselający nie ogranicza się tylko do działania uspokajającego. Mówimy wtedy o sedacji głębokiej, która prowadzi do zaśnięcia pacjenta.

Istotną drogą podawania leku o działaniu sedacyjnym jest droga wziewna. Tą drogą jest podawany bardzo powszechnie stosowany, także u dzieci, środek, jakim jest gaz rozweselający.

Czym jest i jak działa gaz rozweselający?

Gaz rozweselający jest najpowszechniejszym środkiem wykorzystywanym do sedacji wziewnej. Jest to mieszanka gazów, w której skład wchodzą podtlenek azotu oraz tlen. Podawany jest on przez specjalną maskę, której gabaryty są dostosowane do wieku oraz rozmiaru pacjenta. Zakładana jest ona na nos.

Niewątpliwym atutem sedacji wziewnej jest fakt, iż jej działanie jest praktycznie natychmiastowe. Gaz rozweselający dostaje się do płuc, po czym na drodze procesu wymiany gazowej przenika do krwioobiegu. Czas jego dotarcia do mózgu to około 15 sekund. Jego działanie polega na rozluźnieniu i uspokojeniu, a także na wywoływaniu efektu przeciwbólowego.

Jest powszechnie stosowany przy różnego rodzaju zabiegach stomatologicznych, przed porodem, a także w przebiegu pooperacyjnym po różnych zabiegach oraz przy zmianie opatrunków.

Jakie mogą być skutki uboczne działania gazu rozweselającego?

Działania niepożądane gazu rozweselającego nie są częste, ale oczywiście mogą się pojawić tak, jak w przypadku zastosowania jakiegokolwiek leku. Na szczęście nie są to dolegliwości w sposób znaczny zagrażające zdrowiu czy życiu. Do najczęstszych skutków ubocznych sedacji wziewnej u dorosłych należą przede wszystkim zawroty głowy, senność, mdłości oraz mrowienia różnych partii ciała.

U dzieci natomiast na pierwszy plan wysuwają się nudności i wymioty. Bardzo istotną kwestią jest, by przed zastosowaniem sedacji wziewnej poinformować lekarza o przyjmowanych lekach, dlatego, że gaz rozweselający może wchodzić w interakcje z niektórymi farmaceutykami.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania gazu rozweselającego?

Pomimo tego, że gaz rozweselający jest bezpiecznym środkiem, to jednak jest przeciwwskazany u niektórych pacjentów. Dotyczy to przede wszystkim kobiet w pierwszym trymestrze ciąży, a także pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, rozedmą płuc, infekcjami górnych dróg oddechowych, niedrożnością górnych dróg oddechowych, obturacyjnymi chorobami płuc, porfiriami, chorobami psychicznymi oraz u alkoholików.

Sedacja Gaz rozweselający Poznań

lek.med. Włodzimierz Rosiński
5/5 - (9 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530