Poznań ul. Promienista 132/1
pon-pt: 11:00-19:00

Chłoniak związany z implantami

Chłoniak związany z implantami

Czym jest chłoniak?

Chłoniaki stanowią odrębną, bardzo różnorodną grupę nowotworów złośliwych wywodzących się z układu chłonnego, a więc z komórek węzłów chłonnych, śledziony, oraz rozproszonych komórek chłonnych zlokalizowanych w innych narządach, na przykład w przewodzie pokarmowym.

Charakteryzują się bardzo zróżnicowaną agresywnością, złośliwością oraz przebiegiem, począwszy od przebiegu bardzo indolentnego, powolnego, a skończywszy na przebiegu piorunującym, bardzo szybko prowadzącym do śmierci. Charakterystycznym objawem chłoniaków jest powiększenie obwodowych węzłów chłonnych.

Węzły te najczęściej są niebolesne, nieruchome, z tendencją do tworzenia pakietów. Oprócz tego chłoniakom mogą towarzyszyć tak zwane objawy ogólne takie jak gorączka, nocne poty, świąd skóry, czy też ubytek masy ciała. Chłoniaki są nowotworami z pogranicza dwóch dziedzin medycyny – hematologii i onkologii.

Chłoniak związany z implantami – Czy to jest groźne?

Chłoniaki, podobnie jak wszystkie nowotwory złośliwe, jeśli są nieleczone, zawsze prędzej czy później prowadzą do śmierci. Na szczęście są to nowotwory charakteryzujące się wysoką wrażliwością na chemioterapię, a w niektórych przypadkach także na radioterapię. Wbrew pozorom chłoniaki o wyższej agresywności rokują większą szansę na wyleczenie.

Wnika to z tego, że w agresywnych chłoniakach jest dużo większa dynamika podziałów komórkowych, a im podziały komórkowe intensywniejsze i szybsze, tym wyższa wrażliwość na leczenie onkologiczne. W większości przypadków agresywnych chłoniaków po przeprowadzonym pełnej terapii onkologicznej udaje się uzyskać pełne wyleczenie.

Chłoniaki indolentne, o wolniejszym przebiegu cechuje tendencja do występowania nawrotów i dużo trudniej uzyskać całkowite, trwałe wyleczenie. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania. Im wcześniej zdiagnozowany nowotwór tym wyższe prawdopodobieństwo jego skutecznego wyleczenia.

Na czym polega specyficzność chłoniaka związanego z implantami?

Chłoniak związany z implantami jest to rzadki nowotwór złośliwy wywodzący się z tkanki chłonnej, występujący w obrębie gruczołu piersiowego. Jego dokładna nazwa to Anaplastyczny Chłoniak Wielkokomórkowy, określany akronimem BIA-ALCL (Breast Implant-Associated Anaplastic Large-Cell Lymphoma).

Jest to chłoniak, pomimo cechy anaplastyczności, o stosunkowo powolnym, indolentnym przebiegu.

Kto może zachorować na chłoniaka związanego z implantami?

Jak dotychczas nie ustalono jasnych, ewidentnych, bezpośrednich czynników ryzyka zachorowania na chłoniaka związanego z implantami. Obecnie prowadzone są liczne badania mające na celu je ustalić. Z dotychczasowych ustaleń można wnioskować, iż występowanie tego nowotworu związane jest z implantami o teksturowanej powierzchni.

W przypadku implantów o gładkiej powierzchni ryzyko zachorowania wydaje się być nieobecne. Zaobserwowano zwiększanie się ryzyka zachorowania wraz z wiekiem. Ustalono również, że średni czas od wszczepienia implantu o teksturowanej powierzchni do zdiagnozowania chłoniaka związanego
z implantami wynosi około 10 lat.

Jakie są objawy chłoniaka związanego z implantami?

Świadomość dotycząca chłoniaka związanego z implantami oraz jego objawów i możliwych perspektyw jest bardzo ważna. Wynika to z faktu, że wcześnie wykryta choroba daje potencjalnie większą szansę wyleczenia. Im późniejsze stadium choroby w chwili zdiagnozowania tym leczenie jest trudniejsze, a ryzyko niepomyślnego przebiegu ze śmiercią włącznie większe.

Dlatego bardzo ważna jest samokontrola, samobadanie piersi, samoobserwacja, oraz natychmiastowa reakcja w momencie wystąpienia niepokojących objawów. Najczęstszym i zazwyczaj najwcześniejszym objawem chłoniaka związanego z implantami jest obrzęk piersi powodujący zwiększenie jej wymiaru, występujący po co najmniej roku od wszczepienia implantu.

Oczywiście przyczyn takiego obrzęku może być kilka i jego wystąpienie nie musi od razu oznaczać obecności chłoniaka, nie mniej jednak jest to objaw, który jest alarmujący i powinien nieść za sobą reakcję prowadzącą do diagnostyki tego stanu.

Pozostałe objawy są bardzo podobne do objawów raka piersi i mogą obejmować wyczuwalny guzek w piersi, wysypkę na skórze piersi, guzki w dole pachowym tożsamostronnym, przykurcz piersi, wciągnięcie brodawki, wyciek z brodawki, czy tak zwany „objaw skórki pomarańczowej”.

Co robić, gdy podejrzewamy u siebie możliwość wystąpienia chłoniaka związanego z implantami?

W momencie zauważenia u siebie któregoś z opisanych w poprzednim akapicie objawów, nie wolno bagatelizować sprawy. Należy zgłosić się w trybie pilnym do chirurga onkologa celem przeprowadzenia diagnostyki. Oczywiście do chirurga onkologa konieczne jest skierowanie, które można bez problemu otrzymać od lekarza rodzinnego.

Pierwszym etapem jest wykonanie USG piersi mające na celu obrazową ocenę zmiany oraz jej potencjalnego charakteru. Bardzo istotne jest, by badanie było wykonywane na sprzęcie dobrej jakości przez specjalistę mającego doświadczenie w przeprowadzaniu badań onkologicznych, dlatego najlepiej udać się do poradni w centrum onkologicznym.

Jeżeli w badaniu obrazowym zmiana ma charakter budzący podejrzenie zmiany złośliwej, pacjentka kwalifikowana jest do wykonania biopsji. Jest to badanie polegające na wprowadzeniu pod kontrolą USG lub mammografii w zmianę igły, przez którą pobiera się fragment tkankowy do badania histopatologicznego. Pobrany fragment tkankowy jest poddawany utrwaleniu, odpowiednio skrawany oraz wybarwiany.

Następnie przygotowuje się z niego preparaty, które są oceniane pod mikroskopem przez patomorfologa. Jest to badanie rozstrzygające czy mamy do czynienia ze zmianą złośliwą, a jeśli tak, to jaki jest jej charakter. W przypadku zmian złośliwych najczęstszy jest rak piersi, jednakże w rzadkich przypadkach może to być chłoniak związany
z implantami.

Jak się leczy chłoniaka związanego z implantami?

W zależności od statusu molekularnego chłoniaka (może być różny u różnych pacjentek), leczenie opiera się na zastosowaniu chemioterapii lub immunochemioterapii, która jest skojarzeniem klasycznej chemioterapii z przeciwciałami. W zależności od wyjściowego stopnia zaawansowania nowotworu, który ocenia się na podstawie rozległości zmian, dobierana jest odpowiednia liczba cykli chemioterapii, choć zazwyczaj wynosi ona około ośmiu.

W niektórych przypadkach, jeśli zostaje tak zwana zmiana resztkowa, można rozważyć zastosowanie radioterapii. Po zakończeniu leczenia onkologicznego konieczna jest regularna ścisła kontrola w poradni onkologicznej polegająca na okresowym wykonywaniu badań laboratoryjnych oraz obrazowych zaleconych przez onkologa.

Jak można się zabezpieczyć przed zachorowaniem?

Z uwagi na fakt, iż jak dotąd nie wyodrębniono ewidentnych czynników ryzyka powstania chłoniaka związanego z implantami, trudno jest wytyczyć jednoznaczne ścieżki profilaktyki. Na chwilę obecną, opierając się na poczynionych już obserwacjach, profilaktyczne usunięcie implantów nie wydaje się być zasadne. Jednakże w przypadku wcześniejszego zastosowania implantów o teksturowanej powierzchni, można rozważyć ich zamianę na implanty gładkie.

W sytuacji, kiedy planujemy dokonać powiększenia piersi, warto a priori rozważyć zastosowania implantów o gładkiej powierzchni lub nano teksturowych (o delikatnej teksturze).

W ramach profilaktyki wtórnej kluczowa jest świadomość, samobadanie i samokontrola, co w przypadku wystąpienia choroby umożliwia jej wykrycie we wczesnym stadium zaawansowania zwiększając tym samym szansę skutecznego wyleczenia choroby. Warto zajrzeć na stronę zalecenia.

Chłoniak związany z implantami – najważniejsze profilaktyka, czyli badania kontrolne

lek.med. Włodzimierz Rosiński
5/5 - (9 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530