Badania na prawo jazdy

badanie na prawo jazdy

Badania na prawo jazdy

Jak wygląda badanie wzroku na prawo jazdy?

Ważnym elementem badań na prawo jazdy dla kandydatów oraz kierowców, którzy muszą przedłużyć ważność dokumentu jest badanie wzroku na prawo jazdy. Z artykułu dowiemy się, jak wygląda badanie wzroku na prawo jazdy.

Każdy kandydat na prawo jazdy oraz kierowca przedłużający prawo jazdy musi wykonać specjalne badania wzroku. W skład obowiązkowego badania wzroku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 15 kwietnia 2011r. wchodzą: badanie ostrości wzroku, pole widzenia, badanie dna oka i widzenie barwne. 

Badanie ostrości wzroku

Najpierw lekarz okulista przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem. Następnie przeprowadza badanie ostrości wzroku do dali i bliży. Badanie wzroku do dali to jedno z najbardziej powszechnych badań okulistycznych, które wykonuje się z udziałem tablicy Snellena.

Na tablicy narysowane są litery w rzędach i w różnej wielkości, a okulista wskazuje konkretne litery, natomiast pacjent musi powiedzieć jaka to litera, patrząc na nią z zasłoniętym jednym okiem i w odpowiedniej odległości od tablicy. Po badaniu okulista Poznań zapisuje ostrość wzroku w postaci ułamka – w liczniku zapisuje odległość, z jakiej badany odczytywał litery. 

Badanie pola widzenia

Drugim obowiązkowym badaniem wzroku na prawo jazdy jest badanie pola widzenia. Wykonuje się je za pomocą specjalistycznego urządzenia, a podczas niego pacjent musi wpatrywać się w wyznaczony punkt, odpowiadając okuliście, kiedy dostrzeże pojawiający się punkcik światła. Podczas badania jedno oko zostaje zasłonięte, a wyświetlany zostaje znaczek, który pojawia się za każdym razem w innym miejscu.

Zadaniem pacjenta jest naciśnięcie specjalnego przycisku, kiedy zauważy znaczek. Badanie pola widzenia można przeprowadzać na wiele sposobów. Celem tego badania jest stworzenie specyficznej mapy pola widzenia. Jeśli pacjent nie zareagował na jakieś punkty to nazywamy to ubytkami w polu widzenia.

Badanie dna oka

Badanie dna oka ma na celu wykrycie ewentualnych schorzeń w obrębie gałki ocznej. Pacjent powinien się przygotować do tego badania – okulista podaje mu krople z atropiną 30 minut przed przeprowadzeniem badania. Powoduje to rozszerzenie źrenicy i uwrażliwienie jej na działanie światła.

Lekarz okulista ogląda dno oka za pośrednictwem aparatu wyposażonego w soczewkę powiększającą i źródło światła (oftalmoskop). Na podstawie wyniku badania wystawia się zaświadczenie lekarskie do prawa jazdy. 

Widzenie barwne

Badanie widzenia barwnego polega na ocenie jak postrzegane są kolory przez pacjenta. Jednym ze sposobów przeprowadzenia badania widzenia barwnego jest wykorzystanie tablic pseudo-izochromatycznych Ishihary. Dzięki nim okulista może zdiagnozować zaburzenia widzenia barw czerwonej lub zielonej. Dzięki wykorzystaniu tablic – Hardy’ego, Randa i Rittnera można stwierdzić zaburzenie widzenie barw: czerwonej, zielonej i niebieskiej.

Badania na prawo jazdy Poznań

5/5 - (7 votes)