Zapalenie rogówki

Zapalenie rogówki

Czym jest i skąd się bierze zapalenie rogówki?

Zapalenie rogówki jest schorzeniem polegającym na wystąpienia stanu zapalnego tej części gałki ocznej, wywołanego najczęściej przez działanie różnego rodzaju drobnoustrojów chorobotwórczych. Jednakże mogą być one również wywołane poprzez wystąpienie jakiegoś antygenu wywołującego reakcję alergiczną, bądź też poprzez uszkodzenie unerwienia rogówki.

Podstawowym patomechanizmem tego schorzenia jest powstawanie nacieków zapalnych, które powodują zmętnienie rogówki i związane z nim zaburzenia widzenia.

Do najczęstszych przyczyn zapalenia rogówki należą przerwanie ciągłości jej nabłonka, noszenie soczewek kontaktowych, zaburzenia w wydzielaniu oraz składzie tak zwanego filmu łzowego, stosowanie zakażonych leków okulistycznych, niedomykalność powiek, a także wszelkiego rodzaju ogólnoustrojowe niedobory odporności.

Jakie są rodzaje zapalenia rogówki?

Istnieją różne podziały zapalenia rogówki w zależności od przyjętego kryterium. Pierwszym podziałem jest ten uwzględniający obecność uszkodzenia tkanki nabłonkowej. Według niego wyróżnia się zapalenie wrzodziejące oraz niewrzodziejące.

Inny podział bierze pod uwagę kryterium czynnika etiologicznego. Według tej klasyfikacji wyróżnia się bakteryjne zapalenie rogówki (85 % przypadków), wirusowe zapalenie rogówki (10 %), grzybicze zapalenie rogówki (2 %), pierwotniakowe zapalenie rogówki (1 %), a także tak zwane głębokie zapalenie rogówki w niektórych zakażeniach bakteryjnych oraz porażenne zapalenie rogówki z częstym współwystępowaniem soczewkowatym ubytkiem nabłonka, występujące na przykład w porażeniu nerwu twarzowego.

Jak się objawia zapalenie rogówki?

         Podstawowe objawy zapalenia rogówki t ból i zaczerwienienie w obrębie oka. Często występuje jego zaczerwienienie ze współistnieniem obrzęku powiek. Niejednokrotnie pojawia się też śluzowo-ropna wydzielina w worku spojówkowym. Bardzo charakterystyczne jest zmętnienie rogówki wraz z pojawieniem się w jej obrębie rogówki białej lub szarej plamy.

Nieleczony proces zapalny może spowodować nieodwracalne niszczenie miąższu rogówki skutkujące zmniejszeniem jej grubości, co w skrajnych przypadkach może spowodować nawet jej pęknięcie. W zaawansowanych przypadkach może nawet dojść do pojawienia się wydzieliny ropnej w obrębie przedniej komory oka, a także unaczynienie oraz zanik przezroczystości rogówki.

Jak zdiagnozować zapalenie rogówki?

Samo rozpoznanie zapalenia rogówki nie jest szczególnie problematyczne, ponieważ obraz kliniczny tego schorzenia jest bardzo charakterystyczny. Jednakże niejednokrotnie trudno jest na jego podstawie ustalić przyczynę wystąpienia choroby, co jest konieczne do włączenia właściwego leczenia przyczynowego. Konieczne jest dokładne zebranie wywiadu uwzględniające dolegliwości, agresywność przebiegu stanu zapalnego, występowania schorzeń współistniejących, a także okoliczności towarzyszących powstaniu stanu zapalnego.

Podstawowym badaniem dodatkowym umożliwiającym ustalenie etiologii zapalenia rogówki jest badanie mikrobiologiczne, pozwalające z całą pewnością potwierdzić tło bakteryjne, grzybicze lub pierwotniakowe. Pomocne bywa również wykonanie preparatu bezpośredniego z zeskrobin pobranych bezpośrednio z rogówki. Dodatkowymi badaniami wspomagającymi proces diagnostyczny, a co za tym idzie terapeutyczny to między innymi optyczna tomografia koherentna, mikroskopia konfokalna, ultrasonografia, czy też badanie biomikroskopem.

Jak się leczy zapalenie rogówki?

Bardzo ważne jest, by po zaobserwowaniu u siebie objawów budzących podejrzenie zapalenia rogówki, jak najszybciej skonsultować się z okulistą. Jako postępowanie doraźne mające na celu zmniejszenie intensywności objawów, dobrze sprawdza się zastosowanie ciemnych okularów do czasu wizyty u specjalisty. Nie należy jednak jej odwlekać.

Leczenie zachowawcze zapalenia rogówki może obejmować zarówno postępowanie miejscowe jak i ogólnoustrojowe. Konieczne jest zastosowanie leków adekwatnych do przyczyny (chemioterapeutyki przeciwbakteryjne, leki przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i przeciwpierwotniakowe). Jeżeli leczenie empiryczne nie przynosi oczekiwanego rezultatu, konieczne jest wykonanie posiewu z antybiogramem i leczenie celowane w zależności od wyników powyższych badań.

Jeżeli zapaleniu towarzyszy reakcja immunologiczna, konieczne jest dodatkowe zastosowanie preparatów steroidowych. Z kolei w przypadku wystąpienia odczynu z ciała rzęskowego, nieodzowne staje się zastosowanie leków rozszerzających źrenicę.

W ciężkich, zaawansowanych przypadkach jedynym ratunkiem może okazać się przeszczepienie rogówki, zarówno w trybie planowym jak i ostrym (natychmiastowym),
w zależności od wskazań, stanu pacjenta oraz przebiegu i zaawansowania choroby.

Należy pamiętać, iż po zakończeniu leczenia zapalenia rogówki konieczne są regularne kontrole okulistyczne. Ważne, by być wyczulonym na jakiekolwiek objawy oczne zwłaszcza w przypadku stanów wiążących się z osłabieniem organizmu i jego odporności, gdyż mogą one świadczyć o nawrocie zapalenia rogówki.

Jak się zabezpieczyć przed wystąpieniem zapalenia rogówki?

Podstawą profilaktyki zapalenia rogówki jest dbanie o odpowiednią higienę rąk, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko przeniesienie drobnoustrojów do oczu poprzez potarcie brudnymi rękami. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, konieczne jest stosowanie odpowiednich płynów pielęgnacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza.

Konieczne również jest noszenie specjalnych okularów ochronnych w przypadku wykonywania prac związanych z tworzeniem się pyłów i odłamków mogących wywoływać mechaniczny uraz rogówki.

Zapalenie rogówki Poznań

Oceń nas