Poznań ul. Promienista 132/1
pon-pt: 11:00-19:00

Trichoscan


Trichoscan to komputerowa analiza stanu włosów, bada ich gęstość oraz jakość. Inaczej badanie trichoskopowe

Trichoskopia ( trichoscan )to metoda jest uznana na całym świecie, stanowi standard pomiaru stanu włosów stosowany przez lekarzy na całym świecie, wszystkich specjalności, którzy leczą problem łysienia.

Komputerowe badanie włosów – trychoskan, badanie trichoskopowe.

trichoscan
Data aktualizacji: 2021-12-19 14:11:09

Trichoscan – komputerowe badanie ilości i jakości włosów. Badanie trichoskopowe

Jak powstaje i rośnie włos?

Aby zrozumieć istotę procesu wypadania włosów, a także zasadę działania urządzenia Trichoscan, należy wiedzieć jak powstają włosy. Wytwarzane są w mieszkach włosowych, przez ich część zwaną macierzą, na skutek procesu rogowacenia. Włos jest technicznie rzecz biorąc strukturą zbudowaną z płytek rogowych. Rozwój włosa obejmuje trzy podstawowe etapy.

Anagen – jest to faza wzrostu włosa. Podczas niej dochodzi do procesu rogowacenia i zwiększenia jego długości. U człowieka czas trwania tej fazy mieści się w przedziale między 3 a 6 lat, a średnia prędkość wzrostu włosa to około 0,3mm/dobę.

Katagen – jest to faza, która występuje po anagenie.

Trwa ona zazwyczaj około 2 tygodni. W czasie jej trwania dochodzi do fizjologicznej inwolucji włosa.

Telogen – jest to faza odpoczynku, która u człowieka trwa od 2 do 4 lat i występuje pomiędzy katagenem, a anagenem kolejnego cyklu. Podczas jej trwania długość włosa jest stabilna

Czym jest łysienie, skąd się bierze i jakie są jego rodzaje?

Łysienie jest procesem, którego istotą jest utrata włosów. Dotyczy głównie skóry owłosionej głowy, choć nie tylko. Istnieje kilka rodzajów łysienia, które różnią się typem wypadania włosów i obszarami ich przerzedzenia, a przede wszystkim mechanizmem powstawania.

Łysienie może być samoistne i wynika z pewnych indywidualnych uwarunkowań

i predyspozycji (na przykład łysienie androgenowe), może również być rezultatem różnych schorzeń (np. autoimmunologicznych w przypadku łysienia plackowatego), a także powikłaniem poterapeutycznym (klasyczny przykład – łysienie w przebiegu chemioterapii

z powodu nowotworu złośliwego).

Najczęstszym typem łysienia jest łysienie androgenowe, wynikające z przemian hormonalnych (dokładniejszy mechanizm opisano poniżej). Funkcjonuje kilka teorii na temat tego, jak do niego dochodzi. Najbliższa prawdy wydaje się ta o uwarunkowaniach genetycznych, która dotyczy dziedziczenia genu łysienia. Co ciekawe, gen ten jest dziedziczony wyłącznie po matce, natomiast ujawnia się u mężczyzn.

Trichoscan – Łysienie androgenowe

Łysienie androgenowe jest najczęstszym rodzajem łysienia o charakterze samoistnym, wynikającym z pewnych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie. Zdecydowana większość przypadków dotyczy mężczyzn, jednakże u kobiet o dużej wrażliwości mieszka włosowego na androgeny również może do niego dojść.

Bezpośrednią odpowiedzialność za przerzedzanie się i wypadanie włosów ponosi pochodna androgenowa – dihydrotestosteron. Jego działanie powoduje zwiększenie intensywności wypadania włosów, czemu często towarzyszy łojotok i występowanie tłustego łupieżu.

Ten typ łysienia najczęściej pojawia się około 50 roku życia, ale równie dobrze może pojawiać się wcześniej. Rozpoczyna się ono najczęściej od kątów czołowych, czemu towarzyszy powstawanie charakterystycznych „zakoli”, a także czubka głowy. U kobiet jest ono dużo rzadsze, i objawia się równomierną utratą włosów na całym obszarze głowy, co w rezultacie daje obraz równomiernego przerzedzenia włosów.

Skale łysienia – badanie trichoskopowe

Istnieje skala opisująca poszczególne etapy procesu łysienia androgenowego u mężczyzn, nosząca miano skali Norwood-Hamiltona, i przedstawiająca się następująco:

Jednym z typów jest tak zwane łysienie bliznowaciejące, występujące jako objaw niektórych chorób skóry owłosionej głowy, takich jak raki skóry czy rybia łuska, lub jako skutek działania niektórych czynników fizycznych (na przykład promieniowania jonizującego). Może być również pourazowe. Jego istotą jest uszkodzenie mieszków włosowych przez wyżej wymienione czynniki.

Mechanizm wystąpienia łysienia telogenowego i anagenowego są bardzo analogiczne, i polegają na nagłym zatrzymaniu rozwoju włosa w określonym etapie (odpowiednio w telogenie lub anagenie). Dochodzi do tego pod wpływem nagłego zadziałania czynniku zewnętrznego (na przykład chemioterapii).

Łysienie plackowate jest to specyficzna jednostka chorobowa o podłożu autoimmunologicznym, mogąca dotyczyć zarówno dorosłych jak i dzieci. Objawia się nagłą, lokalną utratą owłosienia zarówno w zakresie głowy jak i poza nią.

Aby móc myśleć o skutecznym leczeniu łysienia, należy przeprowadzić należytą diagnostykę, celem jak najdokładniejszego ustalenia przyczyny utraty włosów. W tym celu bardzo wysoką skuteczność wykazuje metoda TrichoScan.

Trichoscan – Czym jest i na czym polega?

TrichoScan jest innowacyjną metodą diagnostyki łysienia z wykorzystaniem technologii komputerowej. Umożliwia ocenę podstawowych parametrów włosów, takich jak gęstość ich występowania, długość czy prędkość wzrostu. Ponadto pozwala na ocenę stosunku procentowego włosów w fazie anagenowej do tych w fazie telogenowej.

Co więcej, możliwe jest określenie czy występują włosy, które uległy procesowi miniaturyzacji. Jest to typowy objaw dla łysienia androgenowego zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Zabieg jest zupełnie bezpieczny i nieinwazyjny.

Na trzy dni przed planowanym zabiegiem należy wygolić niewielki obszar w obrębie owłosionej skóry głowy. W dniu planowanego zabiegu, na przygotowany uprzednio obszar, aplikowany jest barwnik umożliwiający wiarygodną ocenę.

Pigment ulega aktywacji po około 12 minutach, i po tym czasie jest zmywany. Kolejnym etapem jest wykonanie fotografii w dwudziestokrotnym powiększeniu. Otrzymana fotografia jest następnie poddawana analizie komputerowej, podczas której określane są liczbowe parametry.

Metoda TrichoScan, charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem i nie jest obciążona praktycznie żadnymi potencjalnymi powikłaniami. Dzięki swojej bezinwazyjności jest praktycznie całkowicie bezbolesną metodą.

Trichoskopia znajduje zastosowanie zarówno w diagnostyce łysienia (zwłaszcza androgenowego, anagenowego i telogenowego) jak i monitorowaniu leczenia.

Komputerowe badanie włosów jest bardzo przydatne w monitorowaniu leczenia łysienia. Także w ocenie skuteczności przeszczepu włosów.

Trichoscan to diagnostyka łysienia. Badanie takiego zleca często dermatolog trycholog 

trichoscan

lek.med. Włodzimierz Rosiński
5/5 - (7 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530