Poznań ul. Promienista 132/1
pon-pt: 11:00-19:00

Regenera activa


Regenera Activa – leczenie łysienia androgenowego.

Zastosowanie komórek macierzystych do leczenia łysienia – skuteczna i bezpieczna metoda.

Obecnie stosujemy komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej w postaci nano fat są to komórki ADSCs (Adipose Derived Stem Cells

regenera activa, przeszczep włosów
Data aktualizacji: 2022-01-01 16:06:07

Regenera Activa – mniej inwazyjną i bardziej skuteczną metodą jest przeszczep komórek macierzystych w postaci nano fat.

Obecnie stosujemy przeszczep tłuszczu w postaci nano fat – zawierający większą ilość komórek macierzystych.

Czym jest łysienie androgenowe?

Łysienie androgenowe jest najczęstszym rodzajem łysienia o charakterze samoistnym, wynikającym z pewnych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie. Zdecydowana większość przypadków dotyczy mężczyzn, jednakże u kobiet o dużej wrażliwości mieszka włosowego na androgeny również może do niego dojść.

Bezpośrednią odpowiedzialność za przerzedzanie się i wypadanie włosów ponosi pochodna androgenowa – dihydrotestosteron. Jego działanie powoduje zwiększenie intensywności wypadania włosów, czemu często towarzyszy łojotok i występowanie tłustego łupieżu.

Ten typ łysienia najczęściej pojawia się około 50 roku życia, ale równie dobrze może pojawiać się wcześniej. Rozpoczyna się ono najczęściej od kątów czołowych, czemu towarzyszy powstawanie charakterystycznych “zakoli”, a także czubka głowy. U kobiet jest ono dużo rzadsze, i objawia się równomierną utratą włosów na całym obszarze głowy, co w rezultacie daje obraz równomiernego przerzedzenia włosów.

Istnieje skala opisująca poszczególne etapy procesu łysienia androgenowego u mężczyzn, nosząca miano skali Norwood-Hamiltona, i przedstawiająca się następująco:

Co to jest Regenera Activa i na czym polega jego działanie?

Regenera Activa jest innowacyjnym systemem szeroko wykorzystywanym w medycynie regeneracyjnej. Jest to urządzenie, które dzięki specjalnemu zaprojektowaniu, w swoim działaniu wykorzystuje autologiczny przeszczep komórek.

Jednakże czym jest przeszczep autologiczny? Jest taki rodzaj przeszczepiania komórek, w którym pacjent jest zarówno dawcą jak i biorcą. Oznacza to, że komórki czy tkanki pierwotnie pobrane od pacjenta, w następnej kolejności są mu z powrotem wszczepiane. Ten rodzaj przeszczepu wykazuje najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjenta, gdyż wykorzystywane są jego własne tkanki. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko wystąpienia reakcji związanych z obecnością obcych tkanek w organizmie, takich jak reakcje odpornościowe, zapalne, czy nawet odrzucenie przeszczepu.

Fenomen technologii Regenera Activa wykorzystuje fakt udowodniony w wielu badaniach klinicznych, które wykazały, że największą koncentrację komórek uzyskuje się z materiału pobranego z tkanek stałych. Z pobranego podczas zabiegu stałego materiału, urządzenie wykorzystywane w technologii Regenera Activa izoluje komórki, a także czynniki wzrostu, które następnie mogą być wszczepione w miejsce docelowe.

Jest to możliwe dzięki odpowiednio skalibrowanemu procesowi mechanicznego z następczą filtracją. Komórki, które są pozyskiwane na drodze tego procesu to przede wszystkim komórki progenitorowe, ale także inne rodzaje komórek prekursorowych, jak na przykład komórki macierzyste.

Urządzenie Regenera Activa zostało stworzone specjalnie w celu pozyskiwania zawiesiny bogatej w komórki prekursorowe oraz czynniki wzrostu pozyskanej z tkanek stałych, posiadającej zdolność do pobudzania regeneracji tkanek.

Jak wygląda zabieg?

Zabieg z wykorzystaniem urządzenia Regenera Activa można podzielić na trzy zasadnicze etapy. Pierwszy z nich polega na pobraniu materiału tkankowego. Najczęściej w biopsji pobiera się do trzech niewielkich fragmentów skóry o średnicy maksymalnie do 2,5mm, z okolicy karku w obszarze linii owłosienia. Jest to lokalizacja która jest najbardziej oporna na działanie androgenów, a w rezultacie najmniej podatna na łysienie androgenowe.

Zabieg ten jest całkowicie bezbolesny, gdyż przeprowadza się go w znieczuleniu miejscowym wykorzystując w tym celu 2% roztwór lidokainy – standardowy i powszechnie stosowany środek do znieczulenia miejscowego. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi pobieranego wycinka, biopsja nie wymaga zastosowania szwów chirurgicznych, gdyż miejsce jej poddawane goi się samoistnie bez pozostawienia widocznej blizny.

W drugim etapie kluczową rolę odgrywa urządzenie Regenera Activa. Polega on na zastosowaniu specjalnie skalibrowanego procesu mechanicznego i systemu filtrów. Po przeprowadzeniu przez nie pobranego wcześniej materiału uzyskiwana jest zawiesina o bogatej zawartości w komórki progenitorowe, prekursorowe i macierzyste, a także czynniki wzrostu.

Trzeci, finałowy etap zabiegu polega na wszczepieniu zawiesiny w okolicę docelową, przy wykorzystaniu metody mezoterapii igłowej. Jest to jeden z częściej wykonywanych zabiegów w medycynie estetycznej. Jej istotą jest wprowadzanie w skórę różnego rodzaju substancji aktywnych poprzez mikroinjekcje. Dzięki temu omijana jest warstwa naskórka, co pozwala na lepszą penetrację w głąb tkanki.

Zabieg ten może być wykonywany na kilka sposobów. Najprostszym jest aplikacja przy pomocy strzykawki z igłą, co umożliwia precyzyjną aplikację większej objętości substancji.

Zabieg z wykorzystaniem urządzenia Regenera Activa nie wymaga seryjnego powtarzania i wystarcza jego jednokrotne przeprowadzenie.

Powtórne wykonanie zabiegu może być wykonane po około 2-3 latach, w zależności od potrzeby generowanej postępem łysienia androgenowego.

Zamiast Regenera Activa stosujemy komórki macierzyste zawarte w tkance tłuszczowej – nano fat

Przeczytaj także
lek.med. Włodzimierz Rosiński
5/5 - (7 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530