Poznań ul. Promienista 132/1
pon-pt: 11:00-19:00

Przeszczep włosów


Przeszczep włosów

Jak powstaje i rośnie włos?

Mówiąc o sposobach radzenia sobie z wypadaniem włosów, należy najpierw zrozumieć w jaki sposób one powstają. Włosy wytwarzane są w mieszkach włosowych, przez ich część zwaną macierzą, na skutek procesu rogowacenia.

Włos jest technicznie rzecz biorąc strukturą zbudowaną z płytek rogowych.

regenera activa, przeszczep włosów

Przeszczep włosów – Stosujemy: leczenie wypadania włosów

Rozwój włosa obejmuje trzy podstawowe etapy.

Czym jest łysienie, skąd się bierze i jakie są jego rodzaje?

Łysienie jest procesem, którego istotą jest utrata włosów. Dotyczy głównie skóry owłosionej głowy, choć nie tylko. Istnieje kilka rodzajów łysienia, które różnią się typem wypadania włosów i obszarami ich przerzedzenia, a przede wszystkim mechanizmem powstawania.

Łysienie może być samoistne i wynika z pewnych indywidualnych uwarunkowań i predyspozycji (na przykład łysienie androgenowe), może również być rezultatem różnych schorzeń (np. autoimmunologicznych w przypadku łysienia plackowatego), a także powikłaniem poterapeutycznym (klasyczny przykład – łysienie w przebiegu chemioterapii z powodu nowotworu złośliwego).

Najczęstszym typem łysienia jest łysienie androgenowe, wynikające z przemian hormonalnych (dokładniejszy mechanizm opisano poniżej). Funkcjonuje kilka teorii na temat tego, jak do niego dochodzi. Najbliższa prawdy wydaje się ta o uwarunkowaniach genetycznych, która dotyczy dziedziczenia genu łysienia. Co ciekawe, gen ten jest dziedziczony wyłącznie po matce, natomiast ujawnia się u mężczyzn.

Łysienie androgenowe i jego patomechanizm

Łysienie androgenowe jest najczęstszym rodzajem łysienia o charakterze samoistnym, wynikającym z pewnych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie. Zdecydowana większość przypadków dotyczy mężczyzn, jednakże u kobiet o dużej wrażliwości mieszka włosowego na androgeny również może do niego dojść.

Bezpośrednią odpowiedzialność za przerzedzanie się i wypadanie włosów ponosi pochodna androgenowa – dihydrotestosteron. Jego działanie powoduje zwiększenie intensywności wypadania włosów, czemu często towarzyszy łojotok i występowanie tłustego łupieżu.

Ten typ łysienia najczęściej pojawia się około 50 roku życia, ale równie dobrze może pojawiać się wcześniej. Rozpoczyna się ono najczęściej od kątów czołowych, czemu towarzyszy powstawanie charakterystycznych „zakoli”, a także czubka głowy. U kobiet jest ono dużo rzadsze, i objawia się równomierną utratą włosów na całym obszarze głowy, co w rezultacie daje obraz równomiernego przerzedzenia włosów.

Istnieje skala opisująca poszczególne etapy procesu łysienia androgenowego u mężczyzn, nosząca miano skali Norwood-Hamiltona, i przedstawiająca się następująco:

Inne rodzaje łysienia

Oczywiście, przyczyn i rodzajów łysienia jest wiele, choć występują one zdecydowanie rzadziej.

Jednym z typów jest tak zwane łysienie bliznowaciejące, występujące jako objaw niektórych chorób skóry owłosionej głowy, takich jak raki skóry czy rybia łuska, lub jako skutek działania niektórych czynników fizycznych (na przykład promieniowania jonizującego).

Może być również pourazowe. Jego istotą jest uszkodzenie mieszków włosowych przez wyżej wymienione czynniki.

Mechanizm wystąpienia łysienia telogenowego i anagenowego są bardzo analogiczne, i polegają na nagłym zatrzymaniu rozwoju włosa w określonym etapie (odpowiednio w telogenie lub anagenie). Dochodzi do tego pod wpływem nagłego zadziałania czynniku zewnętrznego (na przykład chemioterapii).

Łysienie plackowate jest to specyficzna jednostka chorobowa o podłożu autoimmunologicznym, mogąca dotyczyć zarówno dorosłych jak i dzieci. Objawia się nagłą, lokalną utratą owłosienia zarówno w zakresie głowy jak i poza nią.

Czym jest SAFER?

System SAFER, czyli Suction Assisted Follicular Extraction and Reimplantation jest innowacyjną technologią wykorzystywaną w celu wykonywania przeszczepiania włosów. Do niedawna taki przeszczep opierał się na wycięciu pasa skóry z włosami, a następnie podzieleniu go na pojedyncze obszary zawierające cebulki włosowe, z następczą ich implantacją w miejsce docelowe.

Jednakże metoda ta skutkowała pozostawieniem blizny w miejscu pobrania, a także cechowała się stosunkowo długim okresem rekonwalescencji. Ponadto sposób ten obarczony był dość wysokim ryzykiem powikłań, na przykład pod postacią zakażeń rany pooperacyjnej.

System SAFER polega na mało inwazyjnym, izolowanym pobieraniu pojedynczych skupisk cebulek włosowych. Opiera się na znanej i stosowanej już wcześniej technologii FUE (Follicular Unit Extraction). Technologia ta oparta jest na pobieraniu przy pomocy specjalnego urządzenia pojedynczych zespołów mieszkowych.

W związku z niewielkimi rozmiarami obszarów dawczych, pozostawiane blizenki są wręcz mikroskopijnej wielkości, praktycznie niemożliwe do zobaczenia gołym okiem. Istotne jest to, że przeszczepiane są nie tylko mieszki włosowe, ale wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu wzrostowego i rozwojowego reimplantowanych włosów.

Technologia SAFER jest udoskonaloną metodą wykorzystującą opisany powyżej mechanizm. Jednakże w celu pobierania kompleksów mieszkowych wykorzystywane jest działanie podciśnienia. Czyni to zabieg jeszcze mniej inwazyjnym, dzięki czemu obszary dawcze ulegają gojeniu bez pozostawiania śladów, a poziom bezpieczeństwa zabiegu jest znacznie wyższy.

Przeszczep włosów metodą SAFER – Jak przebiega zabieg?

Zabieg przeszczepienia cebulek włosowych z wykorzystaniem systemu SAFER wymaga odpowiedniego przygotowania. Na samym początku konieczna jest wizyta lekarska, podczas której zbierany jest dokładny wywiad mający na celu określenie wskazań, ale także ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu. Wykonywana jest również ocena owłosionej skóry głowy pod kątem możliwości przeprowadzenia pobrania materiału do przeszczepu.

W okresie między 7 a 10 dni przed planowaną datą zabiegu konieczne jest wykonanie panelu badań laboratoryjnych. Obejmują one morfologię krwi, ocenę układu krzepnięcia, poziomu glukozy, badanie ogólne moczu, a także testy w kierunku zakażenia lub nosicielstwa wirusów hepatotropowych (wywołujących wirusowe zapalenia wątroby typu B i C), a także wirusa HIV.

Około 3 tygodnie przed zabiegiem należy odstawić wszelkie stosowane preparaty zawierajace minoksydil. Ponadto przez 10 dni poprzedzających przeszczep przeciwwskazane jest przyjmowanie aspiryny, a także innych leków przeciwzapalnych.

Tydzień przed przeprowadzeniem zabiegu jest zalecane odstawienie wszelki suplementów witaminowych zawierających witaminy z grupy B i E. 3 dni poprzedzające wyznaczony termin to czas, przez który należy się powstrzymać od spożywania alkoholu. Ponadto w czasie ostatniej doby należy powstrzymać się od palenia tytoniu.

Przeszczep włosów – przebieg zabiegu

W dniu zabiegu należy umyć dokładnie głowę, i po spłukaniu nie nakładać żadnych odżywek ani innych środków mogących powodować natłuszczenie włosów. Zaleca się spożycie lekkostrawnego śniadania. Oprócz tego warto założyć wygodne ubranie, a także wyposażyć sie w lekkie nakrycie głowy.

W pierwszym etapie pacjent ubierany jest w sterylny fartuch, a okolica, z której materiał będzie pobierany jest golona na długość około 1 milimetra. Następnie, lekarz przy użyciu urządzenia SAFER pobiera cebulki włosowe. Urządzenie wykorzystuje zjawisko podciśnienia, dzięki któremu materiał zasysany jest do specjalnej tuby.

Jednostki mieszkowe mogą być pobierane zarówno z obszaru głowy, jak i z innych lokalizacji skóry owłosionej. Następnie, przy użyciu specjalnej głowicy pneumatycznej, pobrane elementy są dosłownie wstrzeliwane w obszar biorczy, przygotowany uprzednio poprzez wykonanie mikronacięć.

Poziom bezpieczeństwa zabiegu jest bardzo wysoki, a jego inwazyjność niezwykle niska. Opisany powyżej sposób pobierania materiału dawczego opiera się na wykorzystaniu tak zwanej techniki „no touch”, dzięki której ingerencja w skórę odbywa się tylko na głębokości do 1 milimetra. Czas trwania zabiegu waha się między 4 a 8 godzin, w zależności od okolicy poddawanej korekcji i stopnia utraty włosów.

Niestety zabieg obarczony jest ryzykiem powikłań, choć jest ono niewielkie. Należą do nich przede wszystkim powstawanie blizn (zwłaszcza u osób z tendencją do powstawania blizn przerostowych), miejscowe obrzęki czy stany zapalne, czasowe uczucie zdrętwienia okolicy biorczej, nierówny i opóźniony wzrost przeszczepionych włosów oraz ich dyskoloryzacja, a także wypadanie włosów własnych.

Przeszczep włosów – Po zabiegu

Po przeprowadzonym zabiegu nie ma konieczności zakładania opatrunku, natomiast należy zastosować przygotowane uprzednio lekkie nakrycie głowy. Od następnego dnia po operacji przez kolejne 4-5 dni należy myć głowę pod letnią lub nieznacznie ciepłą bieżącą wodą przez około 5-10 minut, bez zastosowania detergentów, a także bez dotykania okolicy operowanej.

Przeciwwskazane jest stosowanie ręczników, a tym bardziej suszarek. Po tym czasie można zacząć stosować szampon, jednak zaleca się rozpoczęcie od szamponu dla dzieci. Wtedy jest też dozwolone delikatne tarcie operowanego miejsca. Istotne jest też zadbanie, aby przez kilka dni po zabiegu, podczas snu, głowa była uniesiona pod kątem 45 stopni.

Przez około 2 tygodnie nie zaleca się wykonywanie intensywnego wysiłku fizycznego. Z kolei przez 3 tygodnie przeciwwskazane jest korzystanie z kąpieli w basenie. 6 tygodni to zaś okres, przez który należy unikać ekspozycji na promienie słoneczne oraz korzystanie z solarium.

Pierwsza faza wzrostu przeszczepionych włosów trwa około 3 miesiące po zabiegu. Następnie dochodzi do ich wypadnięcia. Po tym czasie włosy przechodzą w stan uśpienia, który może trwać nawet do 14 tygodni. Następnie rozpoczyna się faza stałego wzrostu przeszczepionych włosów. Ich pełny wzrost może trwać nawet do 12 miesięcy.

Przeszczep włosów – Przeciwwskazania

Jak każdy zabieg z zakresu medycyny estetycznej, przeszczep włosów z wykorzystaniem systemu SAFER jest przeciwwskazany u niektórych pacjentów. Należą do nich przede wszystkim nieuregulowane nadciśnienie tętnicze, zaawansowana cukrzyca, przebyty zawał mięśnia sercowego czy zaburzenia krzepnięcia krwi.

Nie należy go wykonywać u osób z łysieniem plackowatym, a także z obecnością aktywnych chorób zapalnych skóry owłosionej głowy. Nie powinno się go przeprowadzać u pacjentów w bardzo młodym wieku, u których łysienie androgenowe wystąpiło przedwcześnie. Ponadto przeciwwskazaniem jest obecność aktywnej choroby nowotworowej, zwłaszcza z współistniejącym wyniszczeniem.

W naszym gabinecie nie wykonujemy przeszczepu włosów – stosujemy skuteczne: leczenie wypadania włosów.

Bardzo skutecznym zabiegiem jest laser erbowo-yagowy z osoczem bogatopłytkowym.

 

osocze bogatopłytkowe

Osocze bogatopłytkowe

5/5 - (7 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530