Na czym polega lipofilling – lipotransfer

Na czym polega lipofilling

Na czym polega lipofilling?

Czas płynie nieubłaganie i nie oszczędza nikogo. Proces starzenia się organizmu dotyczy każdego bez wyjątku. Jego przebieg jest wielopłaszczyznowy. Skóra traci jędrność, ulega ścieńczeniu, pojawiają się zmarszczki, a niejednokrotnie różnego rodzaju niedoskonałości. Ponadto, charakterystyczna jest zmiana rozmieszczenia tkanki tłuszczowej.

Zanika ona w miejscach, gdzie jej obecność jest pożądana – np. z piersi, twarzy czy dłoni, a gromadzi się w miejscach, gdzie jej nadmiar jest uciążliwy – np. brzuch czy uda.

Szybkość przebiegu procesu starzenia jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników. W generalnym rozrachunku możemy je podzielić na dwie główne grupy. Pierwszą z nich stanowią czynniki niezależne od człowieka. Do tej grupy należą szeroko pojęte indywidualne predyspozycje, na które składają się uwarunkowania genetyczne, tendencje rodzinne, czy również czynniki środowiskowe. Żyjąc w wysoce uprzemysłowionym świecie jesteśmy wysoce narażeni na różne zanieczyszczenia np. wody czy powietrza. Oddziałując na skórę przyspieszają one procesy jej starzenia.

Druga grupa czynników to te, które są od nas zależne. Żyjąc w świecie, gdzie wszechobecny pęd za pieniądzem, karierą, pracą dominuje nad pozostałymi sferami życia. W związku z powyższym przestajemy dbać o to, aby prowadzić zdrowy tryb życia tłumacząc to permanentnym brakiem czasu. Prawidłowe, regularne spożywanie posiłków zastępujemy przekąskami przegryzanymi w pośpiechu. Zdrowe, zbilansowane, przygotowane starannie w domowych warunkach pożywienie przegrywa w starciu z fast foodami.

Woda, której odpowiednia podaż jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu i długotrwałego zachowania młodego wyglądu skóry, zastępowana jest hektolitrami kawy i słodzonych napojów gazowanych. Wreszcie codzienna aktywność fizyczna, tak ważna dla zachowania prawidłowego napięcia mięśni co jest niezbędne dla jędrności skóry, jest wypierana przez siedzący tryb życia.

Praca umysłowa, w biurze przed komputerem przechodzi w relaks przed telewizorem lub komputerem. Bez prowadzenia zdrowego trybu życia, co predysponuje do niedoborów substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, a także gromadzenia się w tkankach różnorodnych toksyn, prawdopodobieństwo przyspieszenia procesu starzenia skóry znacznie wzrasta.

Czy w związku z tym jesteśmy zmuszeni stanąć przed wyborem – młody wygląd przez długi czas albo kariera? Dzięki dobrodziejstwom oferowanym przez medycynę estetyczną rzeczywistość jest dużo bardziej optymistyczna.

Na czym polega lipofilling? – Lipofilling – co to jest?

Lipofilling jest to zabieg polegający na modelowaniu sylwetki poprzez przeszczep tkanki tłuszczowej. Jest to procedura bezpieczna, ponieważ jako materiał jest używany własny tłuszcz. Dzięki temu dochodzi do eliminacji ryzyka wystąpienia powikłań pod postacią odczynów autoimmunologicznych, odrzucenia przeszczepu, czy innych komplikacji. Z uwagi na małowinwazyjność zabiegu lipofillingu, wykonywany jest on w znieczuleniu miejscowym i nie wymaga hospitalizacji.

Daje to niewątpliwą przewagę nad procedurami klasycznej chirurgii plastycznej. Lipofilling wykorzystuje zjawisko lipotransferu, które polega na przeszczepieniu tkanki tłuszczowej przy zastosowaniu specjalnej kaniuli z miejsc, gdzie jest ona niepożądana do miejsc docelowych (np. piersi). To wszystko odbywa się podczas jednego zabiegu. Istotny jest fakt, że jej część po wszczepieniu ulega wchłonięciu. Są dwa zasadnicze sposoby, dzięki którym, pomimo powyżej opisanego zjawiska, można uzyskać pożądaną objętość tłuszczu w danym miejscu po implantacji.

Pierwszym z nich jest pobranie większej objętości niż ta, która docelowo jest konieczna do uzupełnienia. Dzięki temu po wchłonięciu się jej części, pozostaje ilość konieczna do uzyskania docelowego rezultatu. Innym sposobem jest dodanie do tkanki tłuszczowej osocza bogatopłytkowego. Jest to również bardzo bezpieczny sposób, ponieważ do tego zabiegu używa się własnej krwi pacjenta.

Po pobraniu próbka jest oczyszczana, a następnie zlewany jest supernatant zawierający aktywne płytki krwi. Substancja ta zawiera znaczną ilość różnego rodzaju czynników wzrostu stymulujących rozwój poszczególnych komórek i tkanek.

Pobudzają one między innymi podziały adipocytów, czyli komórek tłuszczowych w odessanym podczas pobrania, nieuszkodzonym materiale. Dzięki temu nie ma konieczności pobierania większej ilości tkanki tłuszczowej bądź powtarzania zabiegu. Dzieje się tak, gdyż namnażające się adipocyty uzupełniają powstający po wchłonięciu jej deficyt.

Czas jego trwania zależy od okolicy, z której pobierany jest tłuszcz i jego ilości. Znaczenie ma również część ciała, w którą tkanka tłuszczowa jest wszczepiana. Średnio wynosi on około godziny. Dzięki małoinwazyjności okres rekonwalescencji jest bardzo krótki.

Ryzyko powikłań lipofillingu jest bardzo niskie, zazwyczaj przebiega on bez komplikacji. Tak naprawdę jedynymi potencjalnymi niedogodnościami są krwiaki i obrzęki, które mogą występować i utrzymywać się do kilku dni po przeprowadzeniu zabiegu.

W niektórych przypadkach, jeśli ryzyko ich wystąpienia jest wyższe, stosuje się specjalną odzież uciskową. Czas zastosowania tych ubrań jest zróżnicowany, ale zazwyczaj nie przekracza dwóch tygodni. Stopień ryzyka wyżej wymienionych powikłań i wskazania do stosowania odzieży uciskowej określa się indywidualnie dla każdego pacjenta. Kolejną niewątpliwą zaletą zabiegu jest to, że jego efekt jest trwały, a gojenie przebiega praktycznie w sposób niewidoczny i nie zostawia blizn.

Skąd wziąć tkankę tłuszczową?

Istotą lipofillingu, która za razem gwarantuje jego bezpieczeństwo jest wykorzystanie jako materiału własnej tkanki tłuszczowej. Pozyskuje się ją na drodze zabiegu liposukcji.
W nasiękowym znieczuleniu miejscowym lekarz wprowadza w tkankę tłuszczową pacjenta specjalną kaniulę, za pomocą której odsysany jest tłuszcz. Co prawda klasyczna metoda tego zabiegu nie nadaje się do pobierania tkanki tłuszczowej, która ma być wykorzystana, ponieważ opiera się ona o działanie próżni i otrzymany tłuszcz jest silnie uszkodzony.

Jednakże dzięki rozwojowi technologii odseparowywania adipocytów od tkanek nietłuszczowych, obecnie istnieje możliwość pozyskiwania nieuszkodzonego materiału. Przykładowym rodzajem liposukcji umożliwiającej pozyskania tkanki tłuszczowej nadającej się do przeszczepienia jest zabieg z użyciem technologii WAL (Water-Jet Assisted Liposuction). Metoda ta wykorzystuje strumień płynu pod ciśnieniem do oddzielenia tłuszczu od tkanek nietłuszczowych.

Inny rodzaj liposukcji tzw. N.I.L. (Nutational Infrasonic Liposculpture) opiera się na wykonywaniu przez kaniulę trójpłaszczyznowych ruchów (tzw. ruch nutacyjny), co generuje infradźwięki separujące w bezurazowy sposób tkankę tłuszczową. Lokalizacjami ciała, z których najczęściej jest pobierana tkanka tłuszczowa są między innymi brzuch, uda, czy pośladki.

Na czym polega lipofilling? Wskazania

Wskazania do wykonania zabiegu lipofillingu można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą z nich stanowią wskazania czysto estetyczne. Któż nie marzy, aby przez długi czas wyglądać młodo i świeżo. Dzięki opisywanej procedurze istnieje możliwość przywrócenia jędrności piersiom bądź powiększenie ich rozmiaru bez konieczności ingerencji chirurgicznej
i wszczepiania implantów, które są ciałami obcymi (a więc wiążą się z dużo większym ryzykiem powikłań).

Na czym polega lipofilling? – inne wskazania

Lipofilling daje również możliwość modelowania pośladków czy wygładzania zmarszczek. Drugą grupą wskazań do wykonania tego zabiegu są wszelkiego rodzaju rekonstrukcje np. po różnorodnych okaleczeniach. Mogą to być ubytki tkankowe spowodowane urazami powstałymi w wyniku wypadków, ale także te powstałe po różnorodnych okaleczających zabiegach. Przykładem tego typu wskazań może być zastosowane w szeroko pojętej onkoplastyce.

W dzisiejszych czasach pacjentki po zabiegach operacyjnych z powodu nowotworu złośliwego piersi mają możliwość poddania się rekonstrukcji piersi. Istnieje cały szereg metod chirurgicznych – wszczepianie ekspanderów, implantów, czy rekonstrukcje z użyciem płatów skórno-mięśniowych. Jednakże u kobiet poddawanych zabiegom oszczędzającym (np. kwadrantekomii) pozostają niejednokrotnie szpecące ubytki w tkance tłuszczowej piersi powodujące ich zniekształcenie. U tych pacjentek lipofilling jest bardzo dobrą alternatywą dla chirurgii do przywrócenia piersiom symetrycznego, kształtnego wyglądu.

Powiększanie piersi jako przykład lipofillingu

Korekcja piersi jest jednym z popularniejszych zabiegów w chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej. Najczęstszym z nich jest powiększanie biustu. Część kobiet poddaje się temu zabiegowi, ponieważ chce powiększyć rozmiar swojego biustu bez konieczności poddawania się interwencji chirurgicznej i wszczepienia ciała obcego jakim jest syntetyczny implant. Jednakże istnieje spora grupa pacjentek, która dzięki lipofillingowi może pozbyć się przykrych pozostałości po okaleczającym leczeniu.

Na pierwszy plan wysuwają się tu zabiegi z zakresu onkoplastyki. U pacjentek poddanych leczeniu oszczędzającemu z powodu raka piersi (np. kwadrantektomia) dochodzi często do ubytków tkanki tłuszczowej powodujących zniekształcenie i asymetrii piersi. W chirurgii plastycznej i onkologicznej szeroko stosuje się zabiegi rekonstrukcyjne z wykorzystaniem różnych technik.

Jednakże znajdują one zastosowanie przede wszystkim po zabiegach całkowitych (np. mastektomii). W przypadku leczenia oszczędzającego polegającego na usunięciu tylko części miąższu
z guzem, lipofilling oferowany przez medycynę estetyczną jest wyśmienitą alternatywą.

Wbrew niektórym opinią, nie wykazano, jakoby przeprowadzenie lipofillingu w jakikolwiek sposób wpływało na zachorowalność na raka piersi. Należy jednak pamiętać o bardzo istotnej kwestii. Przeprowadzenie zabiegu lipofillingu piersi powoduje często powstawanie w gruczole mikrozwapnień.

Nie są odczuwalne, nie stanowią dyskomfortu ani nie przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, jednakże są widoczne w badaniu mammograficznym. Obecność mikrozwapnień opisywana w mammografii może być również objawem nowotworu złośliwego piersi.

Co prawda ich układ jest różny w obu tych sytuacjach, należy jednak zadbać o to, by u kobiet poddanych temu zabiegowi, badanie opisywał doświadczony radiolog. Jest to konieczne, by nie przeoczyć rozwijającego się nowotworu, ani też nie rozpoznać go w przypadku jego braku. Aby podnieść bezpieczeństwo onkologiczne, przed zabiegiem odbywa się konsultacja onkologiczna i w razie potrzeby, przed zabiegiem i po nim wykonuje się dodatkowe badania.

U kogo nie należy wykonywać lipofillingu?

Pomimo wysokiego poziomu bezpieczeństwa, lipofilling jak każdy zabieg wiążący się z naruszeniem ciągłości powłok oraz ingerencją w organizm, jest obarczony przeciwwskazaniami. Pierwszą grupą, w której wykonanie tej procedury jest przeciwwskazane są pacjenci z aktywną chorobą nowotworową. Powodów jest kilka. Po pierwsze obecność np. raka piersi wymaga przede wszystkim leczenia onkologicznego.

Wykonanie lipofillingu u pacjentki z tym rozpoznaniem (bez zachowania zasad aseptyki onkologicznej) może spowodować przyspieszenie rozsiewu choroby. Ponadto zaburzenia metaboliczne oraz hematologiczne mogą znacznie zwiększać ryzyko powikłań. Koleją grupą chorych, których nie należy poddawać lipofillingowi są pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi, ponieważ może on powodować ich zaostrzenie (np. skoki ciśnienia tętniczego czy zaburzenia rytmu serca).

Przeciwwskazaniem do tego zabiegu są także zaburzenia krzepnięcia z powodu podwyższonego ryzyka krwawień lub incydentów zakrzepowo-zatorowych. Nie należy go też wykonywać w przypadku występowania stanów zapalnych skóry, gdyż może to spowodować rozprzestrzenienie i uogólnienie infekcji.

Piśmiennictwo:

  1. Polivka L. et al., Lipofilling: A New Therapeutic Option for the Treatment of Lupus Panniculitis-Induced Atrophy, Case Rep Dermatol, 2016 Sep-Dec, 8(3): 323-326
  2. Van Dongen JA, Facial Lipofilling: A Difference Between Volume Restoration and Tissue Rejuvenation, Aesthet Surg J, 2021 Sep, 41(9): NP1247-NP1248
  3. Cervelli D, Lipofilling as refinement procedure in maxillo-mandibular malformations, Acta Otorhinolaryngol Ital., 2016 Oct, 36(5): 368-372
  4. Cohen S, Lipofilling after breast conserving surgery: a comprehensive literature review investigating its oncological safety, Gland Surg, 2019 Oct; 8(5): 569-580.
  5. Piccotti F, Lipofilling in Breast Oncological Surgery: A Safe Opportunity or Risk for Cancer Recurrence?, Int J Mol Sci., 2021 Apr, 3;22(7): 3737

Na czym polega lipofilling?

Najczęściej wykonywane zabiegi w naszym gabinecie to:

  1. powiększanie ust
  2. wolumetria twarzy
  3. mezoterapia igłowa
5/5 - (5 votes)