wyszukiwanie medycyna estetyczna estetyncza Poznań

Magic Pen


Magic Pen – skuteczne i bezpieczne usuwanie tatuaży. Urządzenie to pozwala usuwać tatuaże bez użycia lasera. Atrament użyty podczas wykonywania tatuażu pod wpływem zabiegu uwalnia się przez skórę.

usuwanie tatuażu, magic pen

Podczas usuwania tatuaży laserem barwnik rozpada się w skórze, zostaje trawiony przez makrofagi i musi ulec metabolizowaniu przez organizm.

Niewiele gabinetów stosujących laser do usuwania tatuaży informuje pacjenta, że metabolizm produktów rozpadu barwników z atramentu to związki toksyczne dla organizmu.

Dodatkowo użycie urządzenia Magic Pen nie pozostawia trwałych blizn a jedynie przez krótki okres występuje strupek.

Magic Pen – działanie

Zabieg polega na wykonaniu „zadrapań” specjalnie skonstruowaną igłą oraz podaniu leku, który wywołuje miejscowy stan zapalny.

Takie mini iniekcje wykonuje się co 5 mm.

Zabieg należy powtarzać co 8 tygodni, aż do skutku. (najczęściej są to 3 – 4 zabiegi).

W czasie jednego zabiegu można objąć pole kwadratu o wymiarach 15 x 15 cm. Jeśli tatuaż jest większy, wymaga to dodatkowych sesji.

Zabieg tą techniką wykonuje również Dermapen Tattoff

  • Przeciwwskazania
  • Uczulenie na stosowany lek
  • Ostry stan zapalny skóry
  • Infekcje ogólnoustrojowe
  • Ciąża
  • Okres karmienia

Zalety :

Bezpieczna metoda – pigment jest usuwany przez skórę, nie musi być metabolizowany

Skuteczność

Szybkość – tylko 3 – 4 zabiegi w odstępach 8 tygodni, co daje 6 do 8  miesięcy leczenia

Zabieg jest bezbolesny

Magic Pen i usuwanie tatuażu

Tatuaż towarzyszy człowiekowi od wieków. Uważa się, że określenie to pochodzi od słowa „tattau” z języka używanego na Tahiti, oznaczającego „znakować, naznaczać”. Wykorzystywany był już w ludach plemiennych. Miał znaczenie religijne, wojenne, itd. Kapłani tatuowali swoje ciała w symbole bogów czy duchów przodków. Wojownicy modyfikowali swoje ciała, by wyglądać bardziej złowieszczo, i wzbudzać strach wśród wrogów.

Chłopcy byli tatuowani, gdy stawali się mężczyznami. Jeśliby prześledzić kultury różnych plemion, czy to indiańskich, czy afrykańskich, czy aborygeńskich, niezależnie od zakątka świata, niezależnie od okresu w dziejach, tatuaż zajmował ważne miejsce. Nawet w literaturze jest powszechnie obecny, chociażby sławetne ryby wytatuowane na klatce piersiowej u Azji Tuchajbejowicza w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

W dzisiejszych czasach tatuaż w dużej mierze odszedł od swojego pierwotnego, symbolicznego znaczenia (choć w dalszym ciągu istnieją kultury, gdzie odgrywa swoją pierwotną rolę, jednak obecnie stanowią one zdecydowaną mniejszość ludzkiej populacji na świecie). Jednakże w dalszym ciągu jest bardzo popularny. Co raz częściej stosowany jest do modyfikacji ciała. Idąc ulicą, co chwilę spotykamy kogoś z tatuażem. Tatuowane są różne wzory – począwszy od ornamentowych motywów nawiązujących do plemiennych zdobień poprzez imiona ukochanych osób, poprzez realistycznie oddane motywy roślinne, zwierzęce, czy ludzkie, a skończywszy na skomplikowanych, fantastycznych czy wręcz mechanicznych wzorach.

Tatuaż – historia

Jednakże również w dzisiejszych czasach istnieją inne zastosowania tatuażu. Pierwszym z nich jest niewątpliwie czarna karta w historii świata, jaką było, a w niektórych rejonach świata niestety w dalszym ciągu jest, znakowanie więźniów w obozach pracy, czy obozach koncentracyjnych.

Mało kto, jeśli nie miał z tym bezpośredniej styczności, wie, że tatuaż jest również stosowany w medycynie. Powszechnie wykorzystywany jest u pacjentów poddawanych leczeniu radioterapią z powodu nowotworu złośliwego. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów poddawanych leczeniu radykalnego, które wiąże się często z kilkutygodniowymi naświetlaniami i podaniem kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu frakcji napromieniania, i bardzo ważne jest dokładne, stałe oznaczenie lokalizacji celem precyzyjnego i adekwatnego doboru dawki promieniowania i tylko tatuaż daje taką możliwość.

Czym jest urządzenie Magic Pen?

Aparat Magic Pen jest innowacyjnym urządzeniem służącym do usuwania tatuaży.

W swoim działaniu wykorzystuje technologię TEPR (Trans Epidermal Pigment Release), opierającą się na przezskórnej neutralizacji pigmentu wykorzystanego do wykonywania tatuażu. Urządzenie to jest uważane za najlepszą obecnie metodę usuwania tatuaży, która pozwala na osiągnięcie optymalnego efektu, bez pozostawiania przebarwień ani blizn.

Jak działa urządzenie Magic Pen?

Urządzenie Magic Pen w swojej budowie i zasadzie działania jest bardzo podobny do aparatu do wykonywania tatuażu. Zasadniczą różnicą jest fakt, iż zamiast tuszu aplikowany jest specjalny roztwór, którego celem jest rozpuszczenie barwnika. Jest to więc metoda chemiczna usuwania tatuażu.

Aparat uzbrojony jest w specjalną głowicę uzbrojoną w igłę, która wbijając się w skórę wprowadza w nią roztwór. Odstęp między nakłuciami wynosi średnio 5mm, a roztwór wprowadzany jest na głębokość kilku milimetrów. Dzięki działaniu wprowadzanej substancji dochodzi do tak zwanej eksfoliacji komórek, czego rezultatem jest uwolnienie z nich barwnika wykorzystanego do wykonania tatuażu. Uwolniony barwnik jest odczytywany przez organizm jako ciało obce, co powoduje uruchomienie mechanizmów odpornościowych, prowadzących w rezultacie do wchłaniania tuszu przez komórki żerne, czyli makrofagi na drodze fagocytozy.

Fagocytoza jest procesem wchłaniania elementów obcych dla organizmu przez komórki wyspecjalizowane w tym celu. Jest to jeden z podstawowych mechanizmów procesów odpornościowych organizmu. Oczywiście proces ten nie obejmuje od razu całego tatuażu. Przeprowadza się go fragmentarycznie i warstwowo. Dlatego też do uzyskania końcowego efektu konieczne jest kilkukrotne powtórzenie przeprowadzanej procedury.

Przed rozpoczęciem zabiegu konieczne jest ustalenie z jakim tatuażem mamy do czynienia. Należy zebrać dokładne informacje dotyczące tego, jak tatuaż został wykonany i jaki barwnik wykorzystano. Istotny jest jego skład chemiczny, a także to, czy tatuaż jest monochromatyczny czy polichromatyczny (to znaczy czy jest jednokolorowy czy wielkolorowy). Bardzo istotną informacją jest to, czy wcześniej było przeprowadzane usuwanie tatuażu, a jeśli tak to jaką metodą. Może mieć to bowiem wpływ na skuteczność planowanego zabiegu.

Zalety urządzenia Magic Pen

Urządzenie Magic Pen jest obecnie uważane za optymalną metodę dającą możliwość usunięcie tatuażu. Jest to metoda stosunkowo tania w porównaniu z innymi dostępnymi sposobami. Charakteryzuje się również małą inwazyjnością (porównywalną do procesu wykonania tatuażu), stosunkowo niską bolesnością, a przede wszystkim wysokim poziomem bezpieczeństwa. Z uwagi na niewielką inwazyjność i bezbolesność, procedura wykorzystująca urządzenie Magic Pen nie wymaga znieczulenia ogólnego, dzięki czemu eliminowana jest konieczność hospitalizacji, a także nie jest obarczona ryzykiem wystąpienia powikłań związanych z zastosowaniem znieczulenia ogólnego. Zabieg charakteryzuje się wysoką skutecznością, a rezultat jest optymalny. Nie pozostawia przebarwień, śladów po tatuażu,  a także zazwyczaj nie pozostają po nim żadne blizny.

Jakie są alternatywne sposoby usuwania tatuażu?

Usuwanie operacyjne

Jedną z najstarszych i najpowszechniejszych metod usuwania tatuażu jest zastosowanie chirurgii. Zabieg polega na usunięciu fragmentu skóry wraz z tatuażem. Procedura przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Gwarantuje całkowite usunięcie tatuażu, bez pozostawiania odbarwień. Jej zastosowanie jest jednakże bardzo ograniczone. Może być wykorzystana w przypadku, gdy mamy do czynienia z tatuażem zajmującym niewielką powierzchnię. Zazwyczaj wiąże się z pozostaniem widocznej blizny, która niejednokrotnie, a wręcz najczęściej przybiera charakter blizny przerostowej, czyli tak zwanego keloidu. Często zdarza się, że ta blizna powoduje zniekształcenia oraz zaciągnięcia okolicznych tkanek, a także bolesność.

Poza tym, jak każdy inwazyjny zabieg chirurgiczny, metoda ta wiąże się z ryzykiem powikłań związanych z naruszeniem ciągłości tkanek. Należą do nich przede wszystkim zakażenia rany pooperacyjnej, co dodatkowo utrudnia gojenie

i zwiększa ryzyko powstawania zniekształcających, a co za tym idzie oszpecających blizn. Innym istotnym powikłaniem zabiegu chirurgicznego jest ryzyko krwawienia.

Usuwanie laserowe

Popularną metodą fizyczną usuwania tatuaży jest zastosowanie laseroterapii. Biorąc pod uwagę mechanizm działania na tkanki, wyróżnia się z grubsza dwa rodzaje lasera – ablacyjny i nieablacyjny. Mechanizm działania lasera ablacyjnego polega na rozbiciu komórek zawierających pigment użyty do wykonania tatuażu i jego uwolnienie, co w rezultacie pozwala na wyeliminowanie go z organizmu. Może on jednakże powodować obrzęk i reakcję zapalną otaczających tkanek.

Laser nieablacyjny natomiast działa bezpośrednio na barwnik. Polega na krótkotrwałej emisji impulsu promieniowania laserowego, który przenika przez powierzchniowe warstwy skóry

i jest absorbowany wewnątrzkomórkowo, przez barwnik wrażliwy na spektrum danego lasera. Powoduje on stopniowy rozpad barwnika wewnątrz komórki, bez jej rozpadu. Pozwala to uniknąć wystąpienia reakcji zapalnej w obrębie tkanek otaczających. Jednakże zabiegi z wykorzystaniem działania lasera muszą być przeprowadzane sekwencyjnie i pojedynczy zabieg eliminuje tylko część barwnika. Dlatego też, aby osiągnąć optymalny rezultat, konieczne jest wykonanie serii powtórzeń. Ich liczba zależy od wielu czynników.

Trudne tatuaże

W przypadku tatuaży wykonywanych amatorsko, gdzie barwnik penetruje płycej, zazwyczaj wystarczy przeprowadzenie od czterech do sześciu zabiegów. W przypadku tatuażu profesjonalnego, gdzie barwnik penetruje do głębszych warstw skóry, czasem konieczne jest przeprowadzenie nawet dziesięciu do piętnastu zabiegów. Dokładna ich liczba zależy też od sposobu wykonania tatuażu, a także zastosowanych barwników, w tym ich liczby i zróżnicowania kolorystycznego.

Biorąc pod uwagę fakt, iż każdy kolor barwnika charakteryzuje się zdolnością do pochłaniania innego spektrum promieniowania świetlnego, w tym promieni lasera. W związku z powyższym im bardziej zróżnicowany kolorystycznie tatuaż, tym bardziej skomplikowane jest jego usunięcie, gdyż wymaga zastosowania laserów o różnym spektrum długości fali, a także większej ilości powtórzeń zabiegu.

Jednakże zabiegi z wykorzystaniem promieniowania laserowego obarczone są ryzykiem powikłań. Często są one związane z samym zastosowaniem lasera i obejmują rumień i obrzęk skóry w miejscu przeprowadzenia zabiegu. Ponadto w tej okolicy mogą tworzyć się różnego rodzaju blizny, łącznie z bliznami przerostowymi o typie keloidu. Ponadto, w niektórych przypadkach może dojść do wystąpienia efektu odwrotnego niż zamierzony. Takie ryzyko istnieje w przypadkach, gdzie do wykonania tatuażu został wykorzystany barwnik o jasnym zabarwieniu.

W takich przypadkach może dojść do ściemnienia ich zabarwienia, a także przebarwień skóry. Ponadto nie zawsze udaje się usunąć cały barwnik, i zarys tatuażu wciąż jest widoczny. Niestety może dojść też do dużo poważniejszych powikłań. Uważa się, że produkty przemian metabolicznych, do których dochodzi podczas procesów rozkładania pigmentów, mogą mieć działanie toksyczne, a nawet kancerogenne (to znaczy, że mogą zwiększać ryzyko wystąpienia rozrostu nowotworowego).

5/5 - (7 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530

badanie dopplerowskie, usg doppler
Badanie dopplerowskie Poznań
botox, botox Poznań, botoks
Botox – Toksyna botulinowa
brodawki wirusowe, brodawki wirusowe usuwanie
Brodawki wirusowe
bruzdy-marionetki
Bruzdy marionetki
bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy-poprzeczne-czoła
Bruzdy poprzeczne czoła
cystoskopia
Cystoskopia – badanie pęcherza
Dermapen, dermapen Poznań, mezoterapia mikroigłowa
Dermapen 4 – Mikronakłuwanie
dermatolog, dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia
ellanse
Ellanse
endolifting Fotona
Endolifting Fotona
erelle
Erelle
Exosomy, egzosomy, Exosomes, ASCE
Exosomy ASCE – Egzosomy
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
ginekologia estetyczna
Ginekologia estetyczna
ginekomastia, lipomastia
Ginekomastia – lipomastia
gouri
Gouri – stymulator kolagenu
gumkowanie hemoroidów metodą Barrona
Gumkowanie hemoroidów
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy
Hemoroidy objawy, żylaki odbytu
hemoron
Hemoron
hydroksyapatyt wapnia, Radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
Juvelook
Juvelook, odmładzanie okolic oka
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
korekcja nosa, korekta nosa
Korekcja nosa
korekcja odstających uszu
Korekcja odstających uszu
korekcja warg sromowych, labioplastyka, przerost warg sromowych
Korekcja warg sromowych ​
krioterapia
Krioterapia
kurze łapki
Kurze łapki
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
lampa wooda
Lampa Wooda
lanluma kwas polimlekowy
Lanluma – kwas polimlekowy
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2
Laser frakcyjny CO2 Poznań
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów
laserowe obkurczanie pochwy IntimaLase
Laserowe obkurczanie pochwy
Laserowe usuwanie hemoroidów, usuwanie hemoroidów
Laserowe usuwanie hemoroidów
laserowe usuwanie przebarwień
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
laserowy lifting powiek
Laserowy lifting powiek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie bruksizmu, Jak leczyć bruksizm, bruksizm, szczękościsk
Leczenie bruksizmu – bruksizm
leczenie-chrapania
Leczenie chrapania
leczenie migreny, migrena
Leczenie migreny – migrena
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie nietrzymania moczu
Leczenie nietrzymania moczu
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
leczenie wypadania wlosów, wypadanie włosów
Leczenie wypadania włosów
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy
Leczenie żylaków odbytu
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
lifting twarzy, lifting hybrydowy
Lifting twarzy chirurgiczny
LipLase – laserowe powiększanie ust
Laserowe powiększanie ust
lipofilling, lipofilling biustu
Lipofilling
lipofilling biustu
Lipofilling biustu tłuszczem
lipomodelling
Lipomodelling
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja odsysanie tłuszczu
liposukcja podbródka, odsysanie podbródka
Liposukcja podbródka
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
lwia zmarszczka
Lwia zmarszczka
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
Nightlase – laserowe leczenie chrapania
Laserowe leczenie chrapania
o shot, powiększanie punktu g
O Shot dla Pań
obkurczanie skóry na brzuchu
Obkurczanie skóry na brzuchu
obrzezanie, obrzezanie Poznań
Obrzezanie
obwisłe ramiona, pelikany
Obwisłe ramiona – pelikany
odmładzanie dłoni
Odmładzanie dłoni
odmładzanie twarzy
Odmładzanie twarzy
okulista, okulista Poznań, okulista prywatnie poznań, okulistyka
Okulista
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
Pelleve
Pelleve, radiofrekwencja
plasma IQ
Plasma IQ
plastyka brzucha, abdominoplastyka
Plastyka brzucha
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blepharoplastyka
Plastyka powiek laserowa
podcięcie wędzidełka prącia
Podcięcie wędzidełka prącia
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiększanie piersi, sztuczne piersi, implanty piersi, duże cycki
Powiększanie piersi
powiększanie piersi tłuszczem
Powiększanie piersi tłuszczem
powiększanie ust, powiększanie ust Poznań, ile kosztuje powiększanie ust, ego lips
Powiększanie ust
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – cząsteczka młodości
przebarwienia po trądziku
Przebarwienia po trądziku
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa
Radiofrekwencja mikroigłowa
redukcja przebarwień, przebarwienia
Redukcja przebarwień
sculptra, Sculptra Poznań, kwas L-polimlekowy
Sculptra
skleroterapia, pajączki na nogach
Skleroterapia
stulejka, napletek, co to jest stulejka
Stulejka, leczenie stulejek Poznań
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
Trądzik młodzieńczy
Trądzik młodzieńczy
Trądzik różowaty
Trądzik różowaty
tropokolagen
Tropokolagen
Unoszenie brwi
Unoszenie brwi nićmi lub toksyną
urolog, urolog Poznań, urolog prywatnie
Urolog Poznań
badanie usg Poznań, usg poznań, usg brzucha, usg piersi, usg tarczycy, badanie usg piersi, badanie usg
USG Poznań – badania usg
usg twarzy
Usg twarzy, usg dermatologiczne
uśmiech dziąsłowy
Uśmiech dziąsłowy
gradówka, usunięcie gradówki
Usunięcie gradówki z powieki
usuwanie kępek żółtych
Usunięcie kępek żółtych
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie cellulitu, cellulit
Usuwanie cellulitu – cellulit
usuwanie chomików
Usuwanie chomików
usuwanie cieni pod oczami, cienie pod oczami, sińce pod oczami
Usuwanie cieni pod oczami
usuwanie kurzajek
Usuwanie kurzajek Poznań
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie podwójnego podbródka
Usuwanie podbródka
usuwanie rozstępów, rozstępy usuwanie, Jak radzić sobie z rozstępami
Usuwanie rozstępów
usuwanie worków pod oczami, wory pod oczami
Usuwanie worków pod oczami
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion
viscoderm hydrobooster
Viscoderm hydrobooster
wiotkość skóry
Wiotkość skóry
wodniak jądra
Wodniak jądra
wolumetria, wolumetria twarzy
Wolumetria twarzy
wygładzanie zmarszczek, zmarszczki pod oczami, Preparat do wygładzania zmarszczek
Wygładzanie zmarszczek
wypełnianie zmarszczek
Wypełnianie zmarszczek​
wyszczuplanie ud
Wyszczuplanie ud
zabiegi dla panów
Zabiegi dla Panów
załupek
Załupek
zmarszczki palacza
Zmarszczki palacza
żółtaki kępki żółte
Żółtaki kępki żółte
analiza składu ciała
Analiza składu ciała
badanie dopplerowskie, usg doppler
Badanie dopplerowskie Poznań
botox, botox Poznań, botoks
Botox – Toksyna botulinowa
brodawki wirusowe, brodawki wirusowe usuwanie
Brodawki wirusowe
cystoskopia
Cystoskopia – badanie pęcherza
depilacja laserowa, depilacja laserowa Poznań, epilacja laserowa, laserowe usuwanie owłosienia, depilacja laserowa cena
Depilacja laserowa Poznań
Dermapen, dermapen Poznań, mezoterapia mikroigłowa
Dermapen 4 – Mikronakłuwanie
dermatolog, dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia
dietetyk, dietetyk poznań, dobry dietetyk, porady dietetyczne
Dietetyk Poznań – Dobór diet
drenaż limfatyczny, drenaż limfatyczny poznań, masaż limfatyczny, drenaże limfatyczne
Drenaż limfatyczny manualny
endolifting Fotona
Endolifting Fotona
Exosomy, egzosomy, Exosomes, ASCE
Exosomy ASCE – Egzosomy
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
ginekologia estetyczna
Ginekologia estetyczna
ginekomastia, lipomastia
Ginekomastia – lipomastia
gumkowanie hemoroidów metodą Barrona
Gumkowanie hemoroidów
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy
Hemoroidy objawy, żylaki odbytu
hemoron
Hemoron
hydroksyapatyt wapnia, Radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
karboksyterapia
Karboksyterapia
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
korekcja warg sromowych, labioplastyka, przerost warg sromowych
Korekcja warg sromowych ​
krioterapia
Krioterapia
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
lanluma kwas polimlekowy
Lanluma – kwas polimlekowy
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2
Laser frakcyjny CO2 Poznań
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
laser q-switched
Laser Q-switched
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów
laserowe obkurczanie pochwy IntimaLase
Laserowe obkurczanie pochwy
Laserowe usuwanie hemoroidów, usuwanie hemoroidów
Laserowe usuwanie hemoroidów
laserowe usuwanie przebarwień
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie nietrzymania moczu
Leczenie nietrzymania moczu
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
Hemoroidy, proktolog, guzki krwawnicze, żylaki odbytu, hemoroidy leczenie, hemoroidy w ciąży, Leczenie żylaków odbytu, dghl, proktolodzy
Leczenie żylaków odbytu
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
lipofilling, lipofilling biustu
Lipofilling
lipofilling biustu
Lipofilling biustu tłuszczem
lipomodelling
Lipomodelling
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja odsysanie tłuszczu
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
masaż, masaż poznań, masaż leczniczy
Masaż Poznań
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
o shot, powiększanie punktu g
O Shot dla Pań
obkurczanie skóry na brzuchu
Obkurczanie skóry na brzuchu
obrzezanie, obrzezanie Poznań
Obrzezanie
obwisłe ramiona, pelikany
Obwisłe ramiona – pelikany
odmładzanie dłoni
Odmładzanie dłoni
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
PCA Skin zabieg
PCA Skin zabiegi
peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
Pelleve
Pelleve, radiofrekwencja
plasma IQ
Plasma IQ
plastyka brzucha, abdominoplastyka
Plastyka brzucha
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blepharoplastyka
Plastyka powiek laserowa
podcięcie wędzidełka prącia
Podcięcie wędzidełka prącia
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiększanie piersi, sztuczne piersi, implanty piersi, duże cycki
Powiększanie piersi
powiększanie piersi tłuszczem
Powiększanie piersi tłuszczem
presoterapia
Presoterapia
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – cząsteczka młodości
prx t33, tca
PRX T33
przebarwienia po trądziku
Przebarwienia po trądziku
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa
Radiofrekwencja mikroigłowa
redukcja przebarwień, przebarwienia
Redukcja przebarwień
rehabilitacja, rehabilitacja Poznań
Rehabilitacja Poznań
sculptra, Sculptra Poznań, kwas L-polimlekowy
Sculptra
skleroterapia, pajączki na nogach
Skleroterapia
stulejka, napletek, co to jest stulejka
Stulejka, leczenie stulejek Poznań
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
szkolenia dla lekarzy, szkolenie z przeszczepu tłuszczu, szkolenie z lipofillingu
Szkolenia dla lekarzy
tropokolagen
Tropokolagen
urolog, urolog Poznań, urolog prywatnie
Urolog Poznań
badanie usg Poznań, usg poznań, usg brzucha, usg piersi, usg tarczycy, badanie usg piersi, badanie usg
USG Poznań – badania usg
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie cellulitu, cellulit
Usuwanie cellulitu – cellulit
usuwanie kurzajek
Usuwanie kurzajek Poznań
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie rozstępów, rozstępy usuwanie, Jak radzić sobie z rozstępami
Usuwanie rozstępów
usuwanie tatuażu, tatuaż, usuwanie tatuaży, usuwanie tatuażu cena, laserowe usuwanie tatuażu
Laserowe usuwanie tatuażu
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion
venus legacy, venus legacy Poznań, venus legacy brzuch
Venus legacy – redukuje cellulit
viscoderm hydrobooster
Viscoderm hydrobooster
vital injector 2, vital injector 2 Poznań
Vital Injector 2 Poznań
wiotkość skóry
Wiotkość skóry
wodniak jądra
Wodniak jądra
wyszczuplanie ud
Wyszczuplanie ud
zabiegi dla panów
Zabiegi dla Panów
załupek
Załupek
aquapure
Aquapure
Atr naturalny wypełniacz, autologiczny wypełniacz
ATR naturalny wypełniacz
badanie okulistyczne, Badania wzroku dla kierowców, badanie wzroku na prawo jazdy Poznań
Badania wzroku dla kierowców
badanie ciśnienia śródgałkowego
Badanie ciśnienia śródgałkowego
badanie dna oka
Badanie dna oka w gabinecie
badanie okulistyczne, Badania wzroku dla kierowców, badanie wzroku na prawo jazdy Poznań
Badanie okulistyczne
badanie ostrości wzroku
Badanie ostrości wzroku
badanie pola widzenia
Badanie pola widzenia
botox, botox Poznań, botoks
Botox – Toksyna botulinowa
bruzdy-marionetki
Bruzdy marionetki
bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy nosowo wargowe
Bruzdy-poprzeczne-czoła
Bruzdy poprzeczne czoła
depilacja laserowa, depilacja laserowa Poznań, epilacja laserowa, laserowe usuwanie owłosienia, depilacja laserowa cena
Depilacja laserowa Poznań
Dermapen, dermapen Poznań, mezoterapia mikroigłowa
Dermapen 4 – Mikronakłuwanie
dermatolog, dermatolog Poznań
Dermatolog Poznań
dermatoskopia, wideodermatoskopia
Dermatoskopia
dietetyk, dietetyk poznań, dobry dietetyk, porady dietetyczne
Dietetyk Poznań – Dobór diet
dobór okularów
Dobór okularów
dobór soczewek kontaktowych
Dobór soczewek kontaktowych
ellanse
Ellanse
endolifting Fotona
Endolifting Fotona
erelle
Erelle
Exosomy, egzosomy, Exosomes, ASCE
Exosomy ASCE – Egzosomy
fibryna bogatopłytkowa
Fibryna bogatopłytkowa Poznań
gabinet chirurgiczny, Chirurg Poznań prywatnie, chirurg Poznań
Gabinet chirurgiczny
gouri
Gouri – stymulator kolagenu
hydroksyapatyt wapnia, Radiesse
Hydroksyapatyt wapnia
Juvelook
Juvelook, odmładzanie okolic oka
karboksyterapia
Karboksyterapia
komórki macierzyste
Komórki macierzyste
korekcja nosa, korekta nosa
Korekcja nosa
korekcja odstających uszu
Korekcja odstających uszu
korekcja wad wzroku
Korekcja wad wzroku
krioterapia
Krioterapia
kurze łapki
Kurze łapki
kwas hialuronowy
Kwas hialuronowy
lanluma kwas polimlekowy
Lanluma – kwas polimlekowy
laser ekscymerowy, laser ekscimerowy
Lampa ekscimerowa
laser erbowo-yagowy, laser Fotona
Laser erbowo-yagowy
laser frakcyjny, laser frakcyjny poznań, laser frakcyjny co2
Laser frakcyjny CO2 Poznań
genesis, laser genesis, zabieg genesis, laser genesis Poznań
Laser Genesis
laser neodymowo yagowy
Laser neodymowo yagowy
laser q-switched
Laser Q-switched
Laserowa stymulacja wzrostu włosów
Laserowa stymulacja włosów
laserowe usuwanie makijażu pemanentnego
Laserowe usuwanie makijażu per.
laserowe usuwanie przebarwień
Laserowe usuwanie przebarwień
laserowe zamykanie naczynek-poznan, teleangiektacje
Laserowe zamykanie naczynek
laserowy lifting powiek
Laserowy lifting powiek
leczenie blizn po trądziku, blizny po trądziku
Leczenie blizn po trądziku
leczenie bruksizmu, Jak leczyć bruksizm, bruksizm, szczękościsk
Leczenie bruksizmu – bruksizm
leczenie-chrapania
Leczenie chrapania
leczenie jaskry, jaskra, jaskrę
Leczenie jaskry
leczenie migreny, migrena
Leczenie migreny – migrena
leczenie nadpotliwości
Leczenie nadpotliwości
leczenie otyłości
Leczenie otyłości, nadwagi
leczenie wad wzroku
Leczenie wad wzroku
leczenie wypadania wlosów, wypadanie włosów
Leczenie wypadania włosów
leczenie zaćmy
Leczenie zaćmy
leczenie zeza
Leczenie zeza
ledoterapia
Ledoterapia – Ledy medyczne
lifting twarzy, lifting hybrydowy
Lifting twarzy chirurgiczny
LipLase – laserowe powiększanie ust
Laserowe powiększanie ust
lipofilling, lipofilling biustu
Lipofilling
lipomodelling
Lipomodelling
liposukcja, liposukcja NIL, odsysanie tłuszczu, liposukcja laserowa, liposukcja brzucha
Liposukcja odsysanie tłuszczu
liposukcja podbródka, odsysanie podbródka
Liposukcja podbródka
lipotransfer
Lipotransfer – autoprzeczep
lwia zmarszczka
Lwia zmarszczka
manualne oczyszczanie twarzy
Manualne oczyszczenie twarzy
masaż, masaż poznań, masaż leczniczy
Masaż Poznań
masaż twarzy, masaż twarzy szyi i dekoltu
Masaż twarzy szyi i dekoltu
mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa
modelowanie twarzy
Modelowanie twarzy
nici aptos
Nici Aptos liftingujące
Nightlase – laserowe leczenie chrapania
Laserowe leczenie chrapania
obkurczanie skóry na brzuchu
Obkurczanie skóry na brzuchu
oczyszczanie twarzy
Oczyszczanie twarzy
Oczyszczanie wodorowe
Oczyszczanie wodorowe
odmładzanie twarzy
Odmładzanie twarzy
okulista, okulista Poznań, okulista prywatnie poznań, okulistyka
Okulista
osocze bogatopłytkowe, wampirzy lifting
Osocze bogatopłytkowe
PCA Skin zabieg
PCA Skin zabiegi
peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny
Peeling laserowy
Peeling laserowy
peeling medyczny
Peeling medyczny
peeling węglowy, peeling węglowy Poznań
Peeling węglowy
Pelleve
Pelleve, radiofrekwencja
plasma IQ
Plasma IQ
plastyka powiek, plastyka powiek poznań, korekta powiek, lifting powiek, korekcja powiek Poznań, blepharoplastyka
Plastyka powiek laserowa
płukanie dróg łzowych
Płukanie dróg łzowych
Zalecenia przed i po zabiegu
AA Zalecenia przed i po zabiegu
powiększanie ust, powiększanie ust Poznań, ile kosztuje powiększanie ust, ego lips
Powiększanie ust
profhilo, profhilo Poznań
Profhilo – cząsteczka młodości
prx t33, tca
PRX T33
przebarwienia po trądziku
Przebarwienia po trądziku
przekłuwanie uszu, przekłuwanie uszu poznań, kolczyk w uchu
Przekłuwanie uszu
przeszczep tłuszczu
Przeszczep tłuszczu
radiofrekwencja mikroigłowa
Radiofrekwencja mikroigłowa
redukcja przebarwień, przebarwienia
Redukcja przebarwień
sculptra, Sculptra Poznań, kwas L-polimlekowy
Sculptra
stymulatory tkankowe
Stymulatory tkankowe
szkolenia dla lekarzy, szkolenie z przeszczepu tłuszczu, szkolenie z lipofillingu
Szkolenia dla lekarzy
Trądzik młodzieńczy
Trądzik młodzieńczy
Trądzik różowaty
Trądzik różowaty
tropokolagen
Tropokolagen
Unoszenie brwi
Unoszenie brwi nićmi lub toksyną
usg twarzy
Usg twarzy, usg dermatologiczne
uśmiech dziąsłowy
Uśmiech dziąsłowy
gradówka, usunięcie gradówki
Usunięcie gradówki z powieki
usuwanie kępek żółtych
Usunięcie kępek żółtych
usuwanie blizn, laserowe usuwanie blizn
Usuwanie blizn
jak-się-pozbyć-pryszczy, Usuwanie blizn potrądzikowych
Usuwanie blizn potrądzikowych
usuwanie chomików
Usuwanie chomików
usuwanie cieni pod oczami, cienie pod oczami, sińce pod oczami
Usuwanie cieni pod oczami
usuwanie pieprzyków
Usuwanie pieprzyków
usuwanie podwójnego podbródka
Usuwanie podbródka
usuwanie tatuażu, tatuaż, usuwanie tatuaży, usuwanie tatuażu cena, laserowe usuwanie tatuażu
Laserowe usuwanie tatuażu
usuwanie worków pod oczami, wory pod oczami
Usuwanie worków pod oczami
usuwanie znamion, znamiona Poznań
Usuwanie znamion
venus legacy, venus legacy Poznań, venus legacy brzuch
Venus legacy – redukuje cellulit
viscoderm hydrobooster
Viscoderm hydrobooster
vital injector 2, vital injector 2 Poznań
Vital Injector 2 Poznań
wiotkość skóry
Wiotkość skóry
wolumetria policzków
Wolumetria policzków
wolumetria, wolumetria twarzy
Wolumetria twarzy
wygładzanie zmarszczek, zmarszczki pod oczami, Preparat do wygładzania zmarszczek
Wygładzanie zmarszczek
wypełnianie zmarszczek
Wypełnianie zmarszczek​
zabiegi dla panów
Zabiegi dla Panów
zmarszczki palacza
Zmarszczki palacza
żółtaki kępki żółte
Żółtaki kępki żółte