Poznań ul. Promienista 132/1
pon-pt: 11:00-19:00

Magic Pen


Magic Pen – skuteczne i bezpieczne usuwanie tatuaży. Urządzenie to pozwala usuwać tatuaże bez użycia lasera. Atrament użyty podczas wykonywania tatuażu pod wpływem zabiegu uwalnia się przez skórę.

usuwanie tatuażu, magic pen

Podczas usuwania tatuaży laserem barwnik rozpada się w skórze, zostaje trawiony przez makrofagi i musi ulec metabolizowaniu przez organizm.

Niewiele gabinetów stosujących laser do usuwania tatuaży informuje pacjenta, że metabolizm produktów rozpadu barwników z atramentu to związki toksyczne dla organizmu.

Dodatkowo użycie urządzenia Magic Pen nie pozostawia trwałych blizn a jedynie przez krótki okres występuje strupek.

Magic Pen – działanie

Zabieg polega na wykonaniu „zadrapań” specjalnie skonstruowaną igłą oraz podaniu leku, który wywołuje miejscowy stan zapalny.

Takie mini iniekcje wykonuje się co 5 mm.

Zabieg należy powtarzać co 8 tygodni, aż do skutku. (najczęściej są to 3 – 4 zabiegi).

W czasie jednego zabiegu można objąć pole kwadratu o wymiarach 15 x 15 cm. Jeśli tatuaż jest większy, wymaga to dodatkowych sesji.

Zabieg tą techniką wykonuje również Dermapen Tattoff

Zalety :

Bezpieczna metoda – pigment jest usuwany przez skórę, nie musi być metabolizowany

Skuteczność

Szybkość – tylko 3 – 4 zabiegi w odstępach 8 tygodni, co daje 6 do 8  miesięcy leczenia

Zabieg jest bezbolesny

Magic Pen i usuwanie tatuażu

Tatuaż towarzyszy człowiekowi od wieków. Uważa się, że określenie to pochodzi od słowa „tattau” z języka używanego na Tahiti, oznaczającego „znakować, naznaczać”. Wykorzystywany był już w ludach plemiennych. Miał znaczenie religijne, wojenne, itd. Kapłani tatuowali swoje ciała w symbole bogów czy duchów przodków. Wojownicy modyfikowali swoje ciała, by wyglądać bardziej złowieszczo, i wzbudzać strach wśród wrogów.

Chłopcy byli tatuowani, gdy stawali się mężczyznami. Jeśliby prześledzić kultury różnych plemion, czy to indiańskich, czy afrykańskich, czy aborygeńskich, niezależnie od zakątka świata, niezależnie od okresu w dziejach, tatuaż zajmował ważne miejsce. Nawet w literaturze jest powszechnie obecny, chociażby sławetne ryby wytatuowane na klatce piersiowej u Azji Tuchajbejowicza w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

W dzisiejszych czasach tatuaż w dużej mierze odszedł od swojego pierwotnego, symbolicznego znaczenia (choć w dalszym ciągu istnieją kultury, gdzie odgrywa swoją pierwotną rolę, jednak obecnie stanowią one zdecydowaną mniejszość ludzkiej populacji na świecie). Jednakże w dalszym ciągu jest bardzo popularny. Co raz częściej stosowany jest do modyfikacji ciała. Idąc ulicą, co chwilę spotykamy kogoś z tatuażem. Tatuowane są różne wzory – począwszy od ornamentowych motywów nawiązujących do plemiennych zdobień poprzez imiona ukochanych osób, poprzez realistycznie oddane motywy roślinne, zwierzęce, czy ludzkie, a skończywszy na skomplikowanych, fantastycznych czy wręcz mechanicznych wzorach.

Tatuaż – historia

Jednakże również w dzisiejszych czasach istnieją inne zastosowania tatuażu. Pierwszym z nich jest niewątpliwie czarna karta w historii świata, jaką było, a w niektórych rejonach świata niestety w dalszym ciągu jest, znakowanie więźniów w obozach pracy, czy obozach koncentracyjnych.

Mało kto, jeśli nie miał z tym bezpośredniej styczności, wie, że tatuaż jest również stosowany w medycynie. Powszechnie wykorzystywany jest u pacjentów poddawanych leczeniu radioterapią z powodu nowotworu złośliwego. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów poddawanych leczeniu radykalnego, które wiąże się często z kilkutygodniowymi naświetlaniami i podaniem kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu frakcji napromieniania, i bardzo ważne jest dokładne, stałe oznaczenie lokalizacji celem precyzyjnego i adekwatnego doboru dawki promieniowania i tylko tatuaż daje taką możliwość.

Czym jest urządzenie Magic Pen?

Aparat Magic Pen jest innowacyjnym urządzeniem służącym do usuwania tatuaży.

W swoim działaniu wykorzystuje technologię TEPR (Trans Epidermal Pigment Release), opierającą się na przezskórnej neutralizacji pigmentu wykorzystanego do wykonywania tatuażu. Urządzenie to jest uważane za najlepszą obecnie metodę usuwania tatuaży, która pozwala na osiągnięcie optymalnego efektu, bez pozostawiania przebarwień ani blizn.

Jak działa urządzenie Magic Pen?

Urządzenie Magic Pen w swojej budowie i zasadzie działania jest bardzo podobny do aparatu do wykonywania tatuażu. Zasadniczą różnicą jest fakt, iż zamiast tuszu aplikowany jest specjalny roztwór, którego celem jest rozpuszczenie barwnika. Jest to więc metoda chemiczna usuwania tatuażu.

Aparat uzbrojony jest w specjalną głowicę uzbrojoną w igłę, która wbijając się w skórę wprowadza w nią roztwór. Odstęp między nakłuciami wynosi średnio 5mm, a roztwór wprowadzany jest na głębokość kilku milimetrów. Dzięki działaniu wprowadzanej substancji dochodzi do tak zwanej eksfoliacji komórek, czego rezultatem jest uwolnienie z nich barwnika wykorzystanego do wykonania tatuażu. Uwolniony barwnik jest odczytywany przez organizm jako ciało obce, co powoduje uruchomienie mechanizmów odpornościowych, prowadzących w rezultacie do wchłaniania tuszu przez komórki żerne, czyli makrofagi na drodze fagocytozy.

Fagocytoza jest procesem wchłaniania elementów obcych dla organizmu przez komórki wyspecjalizowane w tym celu. Jest to jeden z podstawowych mechanizmów procesów odpornościowych organizmu. Oczywiście proces ten nie obejmuje od razu całego tatuażu. Przeprowadza się go fragmentarycznie i warstwowo. Dlatego też do uzyskania końcowego efektu konieczne jest kilkukrotne powtórzenie przeprowadzanej procedury.

Przed rozpoczęciem zabiegu konieczne jest ustalenie z jakim tatuażem mamy do czynienia. Należy zebrać dokładne informacje dotyczące tego, jak tatuaż został wykonany i jaki barwnik wykorzystano. Istotny jest jego skład chemiczny, a także to, czy tatuaż jest monochromatyczny czy polichromatyczny (to znaczy czy jest jednokolorowy czy wielkolorowy). Bardzo istotną informacją jest to, czy wcześniej było przeprowadzane usuwanie tatuażu, a jeśli tak to jaką metodą. Może mieć to bowiem wpływ na skuteczność planowanego zabiegu.

Zalety urządzenia Magic Pen

Urządzenie Magic Pen jest obecnie uważane za optymalną metodę dającą możliwość usunięcie tatuażu. Jest to metoda stosunkowo tania w porównaniu z innymi dostępnymi sposobami. Charakteryzuje się również małą inwazyjnością (porównywalną do procesu wykonania tatuażu), stosunkowo niską bolesnością, a przede wszystkim wysokim poziomem bezpieczeństwa. Z uwagi na niewielką inwazyjność i bezbolesność, procedura wykorzystująca urządzenie Magic Pen nie wymaga znieczulenia ogólnego, dzięki czemu eliminowana jest konieczność hospitalizacji, a także nie jest obarczona ryzykiem wystąpienia powikłań związanych z zastosowaniem znieczulenia ogólnego. Zabieg charakteryzuje się wysoką skutecznością, a rezultat jest optymalny. Nie pozostawia przebarwień, śladów po tatuażu,  a także zazwyczaj nie pozostają po nim żadne blizny.

Jakie są alternatywne sposoby usuwania tatuażu?

Usuwanie operacyjne

Jedną z najstarszych i najpowszechniejszych metod usuwania tatuażu jest zastosowanie chirurgii. Zabieg polega na usunięciu fragmentu skóry wraz z tatuażem. Procedura przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Gwarantuje całkowite usunięcie tatuażu, bez pozostawiania odbarwień. Jej zastosowanie jest jednakże bardzo ograniczone. Może być wykorzystana w przypadku, gdy mamy do czynienia z tatuażem zajmującym niewielką powierzchnię. Zazwyczaj wiąże się z pozostaniem widocznej blizny, która niejednokrotnie, a wręcz najczęściej przybiera charakter blizny przerostowej, czyli tak zwanego keloidu. Często zdarza się, że ta blizna powoduje zniekształcenia oraz zaciągnięcia okolicznych tkanek, a także bolesność.

Poza tym, jak każdy inwazyjny zabieg chirurgiczny, metoda ta wiąże się z ryzykiem powikłań związanych z naruszeniem ciągłości tkanek. Należą do nich przede wszystkim zakażenia rany pooperacyjnej, co dodatkowo utrudnia gojenie

i zwiększa ryzyko powstawania zniekształcających, a co za tym idzie oszpecających blizn. Innym istotnym powikłaniem zabiegu chirurgicznego jest ryzyko krwawienia.

Usuwanie laserowe

Popularną metodą fizyczną usuwania tatuaży jest zastosowanie laseroterapii. Biorąc pod uwagę mechanizm działania na tkanki, wyróżnia się z grubsza dwa rodzaje lasera – ablacyjny i nieablacyjny. Mechanizm działania lasera ablacyjnego polega na rozbiciu komórek zawierających pigment użyty do wykonania tatuażu i jego uwolnienie, co w rezultacie pozwala na wyeliminowanie go z organizmu. Może on jednakże powodować obrzęk i reakcję zapalną otaczających tkanek.

Laser nieablacyjny natomiast działa bezpośrednio na barwnik. Polega na krótkotrwałej emisji impulsu promieniowania laserowego, który przenika przez powierzchniowe warstwy skóry

i jest absorbowany wewnątrzkomórkowo, przez barwnik wrażliwy na spektrum danego lasera. Powoduje on stopniowy rozpad barwnika wewnątrz komórki, bez jej rozpadu. Pozwala to uniknąć wystąpienia reakcji zapalnej w obrębie tkanek otaczających. Jednakże zabiegi z wykorzystaniem działania lasera muszą być przeprowadzane sekwencyjnie i pojedynczy zabieg eliminuje tylko część barwnika. Dlatego też, aby osiągnąć optymalny rezultat, konieczne jest wykonanie serii powtórzeń. Ich liczba zależy od wielu czynników.

laserowe usuwanie tatuażu

laserowe usuwanie tatuażu

Trudne tatuaże

W przypadku tatuaży wykonywanych amatorsko, gdzie barwnik penetruje płycej, zazwyczaj wystarczy przeprowadzenie od czterech do sześciu zabiegów. W przypadku tatuażu profesjonalnego, gdzie barwnik penetruje do głębszych warstw skóry, czasem konieczne jest przeprowadzenie nawet dziesięciu do piętnastu zabiegów. Dokładna ich liczba zależy też od sposobu wykonania tatuażu, a także zastosowanych barwników, w tym ich liczby i zróżnicowania kolorystycznego.

Biorąc pod uwagę fakt, iż każdy kolor barwnika charakteryzuje się zdolnością do pochłaniania innego spektrum promieniowania świetlnego, w tym promieni lasera. W związku z powyższym im bardziej zróżnicowany kolorystycznie tatuaż, tym bardziej skomplikowane jest jego usunięcie, gdyż wymaga zastosowania laserów o różnym spektrum długości fali, a także większej ilości powtórzeń zabiegu.

Jednakże zabiegi z wykorzystaniem promieniowania laserowego obarczone są ryzykiem powikłań. Często są one związane z samym zastosowaniem lasera i obejmują rumień i obrzęk skóry w miejscu przeprowadzenia zabiegu. Ponadto w tej okolicy mogą tworzyć się różnego rodzaju blizny, łącznie z bliznami przerostowymi o typie keloidu. Ponadto, w niektórych przypadkach może dojść do wystąpienia efektu odwrotnego niż zamierzony. Takie ryzyko istnieje w przypadkach, gdzie do wykonania tatuażu został wykorzystany barwnik o jasnym zabarwieniu.

W takich przypadkach może dojść do ściemnienia ich zabarwienia, a także przebarwień skóry. Ponadto nie zawsze udaje się usunąć cały barwnik, i zarys tatuażu wciąż jest widoczny. Niestety może dojść też do dużo poważniejszych powikłań. Uważa się, że produkty przemian metabolicznych, do których dochodzi podczas procesów rozkładania pigmentów, mogą mieć działanie toksyczne, a nawet kancerogenne (to znaczy, że mogą zwiększać ryzyko wystąpienia rozrostu nowotworowego).

osocze bogatopłytkowe

Osocze bogatopłytkowe

5/5 - (7 votes)

Popularne zabiegi

+48 571 323 530

+48 571 323 530