Labioplastyka laserowa

labioplastyka laserowa

Labioplastyka laserowa co to jest?

Nazwa labioplastyka pochodzi od słów labia (wargi, w domyśle sromowe) i plastyka, które oznacza zabieg korekcji, modyfikacji.

Ponieważ mówimy o wargach mniejszych to należy dodać słowo minoro (co znaczy mniejsze).

Labioplastyka warg sromowych mniejszych jest obecnie bardzo popularnym zabiegiem.

Warto się zastanowić nad kwestią jaką metodą lepiej wykonać ten zabieg i czy laser faktycznie jest lepszy od skalpela. Tak jak krąży to w potocznych opiniach.

Najczęstszymi problemami, z jakimi spotyka się pacjentka z przerostem warg sromowych mniejszych, to:

  • otarcia,
  • nadwrażliwość,
  • nawracające stany zapalne,
  • problem z uprawianiem niektórych sportów.

Problemem może być dobór właściwej bielizny. Z drugiej strony zadowolenie z wyglądu miejsc intymnych może mieć istotne znaczenie dla akceptacji własnego ciała.

Asymetria warg sromowych, czy ich znaczny rozmiar mogą budzić negatywne uczucia i źle wpływać na samoocenę. A co za tym idzie – obniżać jakość życia seksualnego. Dlatego zabieg ten jest obecnie uznawany jako zabieg medyczny.

Labioplastyka – dostępne techniki zabiegowe

Zabieg można wykonać na trzy sposoby.

Klasycznie: skalpelem, laserem i (co mniej popularne) nożem radiofrekwencyjnym.

Istnieje bardzo popularna opinia, że lasery są najlepsze i najbezpieczniejsze.

Gdy słyszymy laser myślimy o nowoczesnej technologii, ale czy nasza myśl jest faktycznie słuszna? Nie koniecznie.

Czy labioplastyka laserowa to inwazyjna procedura?

Zazwyczaj labioplastyka laserowa określana jest jako nieinwazyjna. Jednak prawda jest zupełnie inna.

Trzeba zastanowić się czym jest laser. Laser to skupiona, wzmocniona wiązka światła. W porównaniu do światła np. żarówki nie ulega rozproszeniu, więc w miejscu kontaktu z tkanką ma olbrzymią energię.

Jeśli chcemy ciąć podczas zabiegu ginekologicznego, wykorzystujemy tzw. lasery ablacyjne (CO2, Erb: Yag, ), które jako światło nie penetrują ludzkiej tkanki. Oznacza to, że cała energia lasera w kontakcie z ciałem powoduje nagłe rozgrzanie tkanek (punktowo do kilkuset stopni).

Laser wbrew powszechnej opinii nie jest optymalnym narzędziem do wykonania plastyki warg sromowych. Wysoka temperatura wytwarzana przez wiązkę lasera powoduje oparzenie tkanek, które sąsiadują z linią cięcia.

Nie oznacza to, że jest to technika niebezpieczna. Jednak należy pamiętać, że podobnie do skalpela jest metodą inwazyjną.

Tak jak w wypadku noża chirurgicznego powstaje zaczerwienienie wynikające z reakcji obronnej, którą jest stan zapalny. Cięcie chirurgiczne i laserowe narusza ciągłość tkanek.

Labioplastyka laserowa vs chirurgiczna

Na ile labioplastyka laserowa i skalpelem różnią się od siebie? W obu przypadkach hospitalizacja nie jest konieczna. Jest to tzw.  chirurgia jednego dnia. Godzinna obserwacja po zabiegu i możemy wracać do domu.

Dodatkowo, zarówno przy zabiegu laserem jak i skalpelem tkanki brzegi rany należy zeszyć.

Czy labioplastyka to zabieg bezkrwawy ?

Pewną zaletą labioplastyki laserowej jest to, że ta wysoka temperatura, którą wytwarza laser powoduje koagulację naczyń krwionośnych. Czyli krwawienie występuje, ale krew od razu się ścina tamując dalszy wypływ krwi.

W przypadku skalpela musimy równocześnie używać elektrokoagulacji celem zatrzymania krwawienia.

Jednak pamiętajmy zarówno w przypadku labioplastyki laserowej, jak i tej wykonywanej zwykłym skalpelem krwawienie jest minimalne, bo używamy miejscowo roztworu lignokainy z adrenaliną.

Reasumując – nie ma żadnej różnicy w ilości utraconej krwi pomiędzy labioplastyką wykonywaną laserem a tej wykonywanej skalpelem.

To co czytamy w wielu miejscach to jest często chwyt marketingowy.

Blizna po labioplastyce

Panuje powszechne przekonanie, że laser ułatwia gojenie. Naprawdę jest jednak zupełnie nawet zupełnie odwrotnie. Pamiętamy, że skalpel po prostu tnie tkankę, natomiast laser powoduje uszkodzenie termicznie. Laser tnie jak nóż, ale także powoduje także oparzenie tkanek znajdujących się obok linii cięcia.

W wielu publikacjach klinicznych znajdziemy informacje, że sposób gojenia rany po zwykłym skalpelu jest bardziej estetyczny niż po laserze.

Jaki zatem rodzaj zabiegu wybrać?

Pozostaje technika labioplastyki, która jest szczególnie warta uwagi. Jest to mało znany nóż radiofrekwencyjny.

Na czym polega zmniejszanie warg sromowych nożem RF?

Metoda ta opiera się na zastosowaniu prądu zmiennego (+/-) o wysokiej częstotliwości ( 4 mln cykli na minutę). Powoduje to, że jony wewnątrz komórek są aktywowane, przemieszczają się, co prowadzi do punktowego odparowania tkanek bez oparzenia tkanek otaczających.

Jest to proces znacznie mniej szkodliwy dla tkanek, niż laser. Używamy tu dużo niższych temperatur (40-60 stopni), a więc uszkodzenia termiczne są wręcz nieistotne.

W praktyce nóż RF w labioplastyce ma idealną linię cięcia, podobnie jak skalpel. Ponadto od razu koaguluje tkanki, blokując krwawienie. Tak jak laser.

Zatem łączy zalety obydwu technik: skalpela i lasera. Jest na tyle delikatny, że można nim pobierać tkanki do badania histopatologicznego.

Która metoda labioplastyki jest więc najlepsza? 

Z mojego doświadczenia oraz wiedzy naukowej wynika, że bardzo skuteczny a jednocześnie bezpieczny jest nóż radiofrekwencyjny.

Zabieg ten jest mniej znany, ponieważ firmy produkujące lasery promują swoją metodę.

Laserowa labioplastyka jest tak popularna,  głównie dlatego, że brzmi nowocześnie. Słowo laser zrobiło zawrotną karierę i kojarzy się dobrze, w praktyce jednak nie oznacza, że ma przewagę nad innymi metodami.

W przypadku zabiegów chirurgicznych lepiej kierować się rozsądkiem niż modą.

Labioplastyka laserowa przegrywa z nożem RF

5/5 - (7 votes)