Domowe sposoby na hemoroidy nie zawsze pomagają

Domowe sposoby na hemoroidy

Domowe sposoby na hemoroidy

Czym są hemoroidy?

Hemoroidy, często nazywane żylakami odbytu, są w dzisiejszych czasach bardzo częstą i uciążliwą dolegliwością. Są to powiększone, wypadające poduszeczki odbytowe. Bezpośrednia przyczyna ich powstawania nie została do końca poznana, aczkolwiek uważa się, że w zdecydowanej większości przypadków hemoroidy są zmianami pierwotnymi. Rzadko są wtórne do innych schorzeń, takich jak na przykład rak odbytnicy. Patofizjologia powstawania hemoroidów polega w dużej mierze na procesach degradacyjnych podporowej tkanki łącznej oraz mięśni gładkich.

Poduszki odbytowe po wypadnięciu ulegają zrogowaceniu oraz przerostowi w obrębie strefy przejściowej, a w wyższych stopniach także nabłonka walcowatego odbytnicy. Wyodrębniono czynniki ryzyka, które pośrednio mają wpływ na powstawanie hemoroidów. Należą do nich między innymi zaparcia, ciąża, siedzący tryb życia, praca siedząca (bardzo częste u zawodowych kierowców), a nawet zbyt długie przesiadywanie w toalecie (na przykład czytanie podczas defekacji).

Ciąża jest szczególną sytuacją predysponującą do wystąpienia hemoroidów nawet przy braku innych czynniku ryzyka. Jest to związane ze zmianami anatomicznymi występującymi w obrębie jamy brzusznej związanymi ze znacznym powiększeniem się wymiarów macicy, a co za tym idzie zwiększeniem łącznej objętości narządów w jamie ciała, która nie zmienia swoich wymiarów. Skutkuje to istotnym zwiększeniem ciśnienia w jamie brzusznej, które utrzymuje się przewlekle, przez co istotnie wpływa na zwiększenie ryzyka powstawania guzków hemoroidalnych oraz ich wypadania.

Domowe i zachowawcze sposoby leczenia hemoroidów

Istnieje kilka metod radzenia sobie z chorobą hemoroidalną, a dobór adekwatnej terapii zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby. Oczywiście kluczowa jest profilaktyka polegająca na stosowaniu diety zapewniającej prawidłowe wypróżnianie, z unikaniem tendencji do zaparć, ruch i unikanie siedzącego trybu życia.

Wbrew pozorom istotne jest także, by czas trwania wypróżnienia nie był zbyt długi, tak więc konieczna jest rezygnacja z bardzo popularnej praktyki czytania bądź grania na telefonie w toalecie. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie preparatów uszczelniających ścianki naczyń krwionośnych, jak choćby zwykła witamina C.

Domowe sposoby na hemoroidy

Jednakże należy pamiętać, iż każdorazowe pojawienie się objawów sugerujących chorobę hemoroidalną, a zwłaszcza krwawienie z odbytu wymaga wizyty u lekarza celem zróżnicowania czy dolegliwości wynikają na pewno z obecności hemoroidów, czy nie są objawem czegoś dużo poważniejszego jak rak jelita grubego.

W przypadku choroby hemoroidalnej o niewielkim stopniu zaawansowania w zupełności wystarczająca jest miejscowa farmakoterapia. W tym celu stosowane są doodbytniczo czopki oraz kremy zawierające steroidy, bakterie Escherichia coli wchodzące w skład naturalnej flory jelit, różnego rodzaju sole o działaniu zobojętniającym kwaśne środowisko kanału odbytu.

Hemoron

Działanie technologii Hemoron opiera się na dążeniu do przywrócenia guzkom hemoroidalnym fizjologicznej wielkości poprzez zmniejszenie dopływu krwi. Jest to bardzo wysoko wyspecjalizowana diatermia jednobiegunowa, która obecnie jako jedyna nie powoduje zwęglenia się tkanek, a jedynie ich zagotowanie.

Elektroda urządzenia Hemoron ma specjalne działanie i budowę umożliwiającą zogniskowanie wiązki energii cieplnej tak, by ogrzaniu uległa nie błona śluzowa w miejscu przyłożenia elektrody, a komórki naczyń krwionośnych biegnących dokładnie pod miejscem przyłożenia.

Dzięki temu błona śluzowa pozostaje nienaruszona. Jest to metoda o największej małoinwazyjności wśród dostępnych obecnie na rynku. Zabieg jest krótkotrwały, ponieważ jego przeprowadzenie zwykle nie przekracza 30 minut.

Dodatkową zaletą aparatu Hemoron jest fakt, że działa on na baterie i nie wymaga stałego podłączenia do sieci elektrycznej. Zakres natężenia prądu używanego przez aparat Hemoron zapewnia całkowite bezpieczeństwo i nie wiąże się nawet z minimalnym ryzykiem porażenia prądem.

Gumowanie

Gumowanie, czyli podwiązywanie hemoroidów metodą Barrona jest bezoperacyjną metodą leczenia żylaków odbytu, charakteryzująca się wysokim bezpieczeństwem oraz skutecznością. Jest to metoda stosowana już od ponad 40 lat i wchodzi w zakres kompetencji chirurgii małoinwazyjnej. Jej istotą jest założenie gumowej opaski na szyję guzka krwawniczego, co z kolei doprowadza do jego martwicy i oddzielenia się od żyły macierzystej. Metoda ta jest wysoce skuteczna w hemoroidach w stopniu I i II, a także w niektórych przypadkach w stopniu III.

Podstawowym elementem niezbędnym do wykonania podwiązywania hemoroidów metodą Barrona jest badanie anoskopowe, od którego zaczyna się zabieg. Po zlokalizowaniu guzka hemoroidalnego, przez odbyt wprowadzane jest specjalne urządzenie zwane ligatorem, wyposażone w dwie podwiązki. Poprzez wykorzystanie podciśnienia, ligator zasysa guzek krwawniczy do wewnątrz.

Następnie na szypułę hemoroidu nakładane są dwie gumki, które zsuwają się na szyję guzka odcinając dopływ krwi i powodujące jego obwodowe niedokrwienie. Bardzo istotne jest, by pamiętać, że podstawa ligatora powinna być oparta około 5mm linii grzebieniastej, w obszarze pozbawionym czuciowych zakończeń nerwowych. Gwarantuje to bezbolesny przebieg zabiegu.

Po około 10 do 16 dni od przeprowadzenia procedury, niedokrwiony guzek ulega martwicy oraz odpada. Co prawda możliwe jest usunięcie wszystkich guzków krwawniczych podczas jednego zabiegu, zazwyczaj jednak są one usuwane pojedynczo w odstępach 3 do 4-tygodniowych. Związane to jest z celowością zmniejszenia ryzyka powikłań pod postacią martwicy. Skuteczność metody Barrona jest wysoka i sięga 80-90%.

Domowe sposoby na hemoroidy Poznań

5/5 - (7 votes)